Czy można zgłosić się na detoks alkoholowy w stanie upojenia?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Czy można zgłosić się na detoks alkoholowy w stanie upojenia?
Czy można zgłosić się na detoks alkoholowy w stanie upojenia

Czy można zgłosić się na detoks alkoholowy w stanie upojenia?

Odtrucie alkoholowe stosuje się głównie w celu oczyszczenia organizmu z toksyn. Krążąc w krwiobiegu, wyrządzają one bowiem wiele szkód i wpływają na patologiczne funkcjonowanie większości narządów wewnętrznych. Z tego względu, w przypadku wystąpienia objawów zatrucia alkoholowego, zaleca się przyspieszenie fizjologicznego procesu odtruwania organizmu. Detoks alkoholowy w stanie upojenia jest zalecany większości pacjentów uzależnionych głównie ze względu na swoje bezpieczeństwo. Poddając się detoksykacji w placówce medycznej, chory zyskuje gwarancję, że sprawowana nad nim opieka jest wysokospecjalistyczna i holistyczna. W przypadku alkoholików głównym celem ich terapii powinno być bezpieczne przerwanie ciągu alkoholowego z jednoczesną dbałością o utrzymanie abstynencji po opuszczeniu przez nich placówki medycznej.

Detoks alkoholowy w stanie upojenia możliwy jest do przeprowadzenia w wybranych placówkach medycznych prowadzących terapię uzależnień. Do Centrum Medycznego Galmedic chory może przybyć z prośbą o wsparcie podczas ciągu alkoholowego. Może również skorzystać z pomocy tuż po jego samodzielnym przerwaniu. Ponieważ nagłe odstawienie substancji odurzającej wiąże się z ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych i nieprzyjemnych objawów, chory powinien podczas procesu trzeźwienia pozostawać pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Dbają oni bowiem o to, by od pierwszych chwil swojej wizyty pacjent poczuł się bezpieczny i odpowiednio traktowany. Specjaliści postępują zgodnie z etyką zawodową i zasadami empatii.

Kiedy można zgłosić się na odtrucie alkoholowe?

O tym, kiedy zgłosić się na odtrucie alkoholowe, decyduje przede wszystkim sam pacjent. Przymusowa terapia odwykowa jest bowiem możliwa w Polsce wyłącznie w kilku sytuacjach określonych prawnie. Oznacza to, że w większości przypadków pacjent samodzielnie powinien zgłosić się na terapię. Może to zrobić, będąc w stanie upojenia. Przychodząc do placówki, zostaje objęty specjalistyczną opieką, a jego kłopotliwe objawy niweluje się za pośrednictwem farmakoterapii kierowanej. Odtrucia alkoholowego osobom nietrzeźwym odmawia się wyłącznie wtedy, gdy ich zachowanie nie jest zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, a przywracani do porządku nie respektują zasad określonej placówki. W takiej sytuacji mogą oni stwarzać realne zagrożenie dla innych pacjentów znajdujących się pod opieką personelu medycznego w wybranym miejscu. Detoks alkoholowy w stanie upojenia jest niewątpliwie najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla osób zmagających się z chorobą alkoholową. Nie powinni oni bowiem samodzielnie przerywać ciągów alkoholowych, kierując się domowymi sposobami.

Domowe sposoby na odtrucie alkoholowe są nie tylko mało skuteczne, ale w niektórych przypadkach mogą również okazać się niebezpieczne dla zdrowia pacjenta. Okazuje się bowiem, że zamiast wspierać organizm w walce z toksynami, samodzielna detoksykacja przyczynia się do zwiększenia poziomu odwodnienia. Nie umożliwia ponadto szybkiej i skutecznej suplementacji elektrolitów oraz innych substancji odżywczych.

Detoks alkoholowy w stanie upojenia – czy to bezpieczne?

Detoks alkoholowy w stanie upojenia alkoholowego jest możliwy do odbycia, ale nie w każdej specjalistycznej placówce medycznej. W niektórych z nich odmawia się przyjęcia pacjentów niewspółpracujących, w euforycznym nastroju, bez objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA). Należy jednak przy tym pamiętać, że stan zdrowia uzależnionego może ulec gwałtownej zmianie niemal w każdej chwili. Zwłaszcza jeżeli przyjmuje on substancję odurzającą długotrwale i w nadmiernych ilościach. Z tego względu najbezpieczniej jest, jeżeli chory zgłosi się do placówki medycznej. Uzyskuje w niej pomoc lekarzy niezbędną w bezpiecznym odstawieniu alkoholu.

Przebieg detoksykacji

Stacjonarny detoks alkoholowy w Centrum Medycznym Galmedic rozpoczyna się od diagnostyki stanu zdrowia pacjenta. Detoks alkoholowy jest skutecznym sposobem na ostre zatrucie alkoholem wyłącznie wtedy, gdy stan zdrowia pacjenta zostanie dobrze poznany i oceniony przez specjalistę. W tym celu wykonuje on dokładne badanie i zbiera wywiad medyczny.  W miarę możliwości pyta o długość trwania ciągów alkoholowych, ilość wypitego jednorazowo lub ciągle wypijanego alkoholu. Istotne są epizody trzeźwości, objawy odstawienne, faza uzależnienia i inne dolegliwości. Niezwykle ważna jest tu szczerość samego pacjenta. Poznanie specyfiki trudności, z jakimi zmaga się chory, umożliwia stworzenie planu terapeutycznego i dążenie do ściśle obranych celów.

Bezpieczne przerwanie ciągu alkoholowego możliwe jest jedynie w kontrolowanych, klinicznych warunkach. W Centrum Medycznym Galmedic pacjent otrzymuje dostęp do jednoosobowego pokoju z  łazienką. Do swojej dyspozycji ma przedstawicieli personelu medycznego: lekarza, pielęgniarki, pielęgniarzy i psychoterapeutów. Po jego zakwalifikowaniu do przeprowadzenia odtrucia alkoholowego, w jego żyle obwodowej umieszcza się wenflon. Do niego zaś podłącza się dożylne wlewy witaminowe z glukozą, potasem, wapniem, sodem i magnezem. Mają one działanie nawadniające, energetyczne i regenerujące. Przyspieszają proces metabolizmu etanolu, wpływając na jego eliminację z krwiobiegu pacjenta. Zwykle podczas infuzji kroplówki uzależnieni odczuwają pierwsze objawy trzeźwienia. Mogą zatem skarżyć się na nasilające się symptomy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA), nazywanego również głodem alkoholowym.

Jak przeciwdziałać AZA?

W celu przeciwdziałania dyskomfortowi odczuwanemu, podczas zaawansowanego procesu odtruwania alkoholowego, lekarz decyduje się na włączenie do terapii środków farmakologicznych. Dożylnie podaje się choremu leki przeciwwymiotne, uśmierzające ból, nasenne i uspokajające. Można je również zaaplikować domięśniowo. Detoks alkoholowy kończy się w momencie osiągnięcia przez organizm pacjenta równowagi wodno-elektrolitowej i poprawy ogólnego stanu zdrowia. Efekty ocenia się na podstawie wyników zleconych badań laboratoryjnych i obrazowych. To przede wszystkim oznaczenie poziomu alkoholu i toksyn we krwi.

Zalecenia po odtruciu alkoholowym

Wiedząc już, na czym polega odtrucie alkoholowe, warto zastanowić się również nad tym, jak pacjent powinien zachowywać się już po zakończeniu detoksu i opuszczeniu placówki medycznej. Ponieważ jedyny skuteczny sposób na odtrucie alkoholowe to wizyta w warunkach klinicznych, pacjent po jej zakończeniu otrzymuje szereg wskazań od specjalistów. Głównym z nich jest konieczność powstrzymania się od spożywania substancji odurzającej, która dotyczy zwłaszcza chorych uzależnionych. Aby przerwanie ciągu alkoholowego miało rezultaty długofalowe, pacjentom zaleca się kontynuację terapii również w warunkach domowych. Nie polega już ona jednak na detoksykacji organizmu, a skupia się na zdrowiu psychicznym pacjenta. Powinien on zgłosić się na psychoterapię indywidualną lub grupową i powrócić do wypełniania swoich codziennych obowiązków zawodowych i osobistych.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600