Esperal Kraków

Esperal – wszywka alkoholowa w Krakowie to popularny środek farmaceutyczny, stosowany wspomagająco w procesie leczenia choroby alkoholowej.

Esperal Kraków – Wszywka alkoholowa Kraków – Galmedic

Esperal Kraków

 

Esperal to środek stosowany w procesie wspomagania leczenia choroby alkoholowej. Samo jego zastosowanie nie wpływa na wyzdrowienie nałogowca, ale stanowi bardzo dobrą metodę wzmacniania efektów terapeutycznych i motywowania pacjenta do pozostawania w długotrwałej abstynencji.

Tabletki z Esperalem zaszywa się domięśniowo, dzięki czemu alkoholik zyskuje pewność ich nieprzerwanego działania i stałej skuteczności. Decydując się na implementację Esperalu, nie trzeba pamiętać o przyjmowaniu kolejnych dawek preparatu. Substancją czynną specyfiku jest Disulfiram, organiczny związek chemiczny, który blokuje wydzielanie jednego z enzymów wątrobowych koniecznego do prawidłowego trawienia alkoholu etylowego. Gdy go zabraknie, a „zaszyty” chory podejmie próbę przepicia wszywki, musi liczyć się z uciążliwymi i niebezpiecznymi objawami zatrucia. Z wszywką alkoholową niemożliwe staje się zatem spożycie nawet najmniejszych dawek alkoholu etylowego bez odczuwania przykrych skutków ubocznych. Strach przed ich wystąpieniem powstrzymuje nałogowca przed sięganiem po kieliszek. Dlatego terapię za pomocą Esperalu nazywa się terapią awersyjną.

Celem stosowania Esperalu jest przede wszystkim skojarzenie spożywania alkoholu z negatywnymi konsekwencjami zatrucia, powstającego w wyniku zachodzącej w „zaszytym” organizmie reakcji disulfiramowej. Ma ona miejsce wyłącznie wtedy, gdy uzależniony podejmie próbę połączenia substancji leczniczej z odurzającą.

Dla trzeźwego człowieka Esperal pozostaje całkowicie obojętny. Stosując się do zaleceń lekarza, nasi pacjenci nie muszą obawiać się nieprzyjemnych konsekwencji stosowania wszywki.

Wszywka alkoholowa pomaga przerwać ciąg alkoholowy i utrzymać abstynencję, która jest konieczna dla procesu regeneracji organizmu. Komórki i tkanki narządów wewnętrznych człowieka mogą się w pewnym zakresie odbudować, ale wyłącznie bez patologicznego oddziaływania na nie etanolu. Długotrwałe spożywanie alkoholu wpływa bowiem negatywnie na strukturę i funkcjonowanie układów oraz narządów: serca, wątroby, nerek, trzustki, żołądka, a nawet mózgu.

Masz pytanie dotyczące Esperalu?

Terapia awersyjna z użyciem Esperalu

Leczenie choroby alkoholowej to proces złożony i długotrwały. By był skuteczny, powinien składać się przynajmniej z kilku elementów. Jednym z nich jest właśnie wszywka alkoholowa, czyli Esperal. Stosowana w towarzystwie psychoterapii alkoholizmu uznawana jest za jedną z najskuteczniejszych metod wspomagania w walce z alkoholizmem.

Farmakologiczne metody wspierania leczenia choroby alkoholowej są całkowicie bezpieczne dla pacjenta pod warunkiem, że stosuje się on do zaleceń przekazanych mu przez lekarza. Terapia awersyjna z użyciem Disulfiramu ma wydłużać okres abstynencji nałogowca poprzez generowanie lęku przed nieprzyjemną reakcją organizmu. Substancja czynna wszywki sprawia, że aldehyd octowy nie może zostać sprawnie przekształcony w kwas octowy, czyli substancję obojętną dla organizmu człowieka. Podczas procesu trawienia etanolu, zaburzonego działaniem Esperalu, aldehyd octowy kumuluje się w krwiobiegu. Jego nadmierne stężenie powoduje szereg nieprzyjemnych dolegliwości, których konsekwencje można ograniczyć wyłącznie z pomocą specjalistów. Głównie z tego względu farmakologiczne metody awersyjne proponuje się i zaleca tym nałogowcom, którzy świadomie i dobrowolnie współpracują z lekarzami oraz terapeutami.

Esperal Kraków – wskazania

Wielu pacjentów zastanawia się nad tym, jakie są główne wskazania i zalecenia do stosowania Esperalu podczas leczenia choroby alkoholowej. Na zaszycie decydują się przede wszystkim ci nałogowcy, którzy znajdują się w przewlekłej lub krytycznej fazie swojego uzależnienia. Zmagają się oni z konsekwencjami długotrwałych ciągów alkoholowych, które należy przerwać przed podskórnym zaimplementowaniem Disulfiramu. Stosowanie Esperalu stanowi zatem odpowiednią motywację dla uzależnionego do odstawienia substancji odurzającej. Można z niego skorzystać na każdym etapie uzależnienia. Często wszywka alkoholowa jest również pierwszym krokiem w walce z nałogiem. Stosuje się ją ponadto w celu zminimalizowania ryzyka nawrotów choroby alkoholowej. Jej „zaszycie” wewnątrz organizmu zniechęca uzależnionego do stosowania powszechnych, ale nieskutecznych i niebezpiecznych „klinów” w walce z objawami głodu alkoholowego. Tutaj warto wspomnieć, iż niwelować objawy odstawienne pozwala inna usługa, jaką jest profesjonalne odtrucie alkoholowe – również dostępne w Galmedic.

Wszywka alkoholowa Kraków – przeciwwskazania

Głównym przeciwwskazaniem do implementacji Esperalu jest pozostawanie pacjenta w stanie po spożyciu alkoholu. Oznacza to, że „zaszyciu” nie można poddać żadnej osoby, która w ciągu ostatnich 24 godzin spożyła choćby minimalną ilość etanolu. Do zabiegu nie kwalifikuje się ponadto tych chorych, u których stwierdzono cechy nadwrażliwości na Disulfiram lub inny składnik specyfiku, niewydolność krążeniową, nadciśnienie tętnicze lub zapalenie nerwu wzrokowego. Pacjentów z terapii wszywką alkoholową dyskwalifikują również złożone zaburzenia psychiczne, w tym epizody depresyjne i próby samobójcze podejmowane w przeszłości.

Szczególną ostrożność i skrupulatność diagnostyczną należy zachować w przypadku tych chorych, u których podejrzewa się lub stwierdzono cukrzycę, padaczkę, niedoczynność tarczycy, schorzenia nerek i psychozę. Działanie Esperalu może bowiem potęgować objawy wynikające bezpośrednio z przebiegu wymienionych schorzeń przewlekłych. Niewskazane jest również „zaszywanie” pacjentek w ciąży i podczas laktacji. Przed leczeniem z użyciem tej substancji w naszej placówce medycznej lekarz przeprowadza wizytę konsultacyjną. Podczas niej bada pacjenta i zbiera od niego wszelkie niezbędne informacje medyczne. Na ich podstawie weryfikuje istnienie rzeczywistych wskazań i ewentualnych przeciwwskazań do „zaszycia”.

Esperal Kraków – gdzie się zaszyć?

Centrum Medyczne Galmedic słynie z profesjonalizmu, gwarancji bezpieczeństwa, nowoczesności oraz indywidualnego podejścia do pacjentów. Do dyspozycji chorych pozostają wykwalifikowani i doświadczeni chirurdzy, którzy dzień w dzień wykonują zabiegi podskórnego wszycia Esperalu. Oferujemy Państwu implementację substancji leczniczej w komfortowych i intymnych warunkach, bezboleśnie – z użyciem znieczulenia miejscowego. Zabieg wykonujemy w ramach procedury chirurgicznej „jednego dnia”, co oznacza, że pacjent opuszcza naszą placówkę jeszcze w dniu „zaszycia”. Anonimowość i dyskrecja to nasze główne atrybuty.

Niemożliwe jest bezpieczne wszycie Esperalu w warunkach domowych. W celu rozpoczęcia zabiegu konieczne jest zatem zgłoszenie się do ambulatoryjnych lub klinicznych warunków stacjonarnej placówki medycznej. W Centrum Medycznym Galmedic pacjent pozostaje pod nieprzerwaną opieką specjalistów od momentu przekroczenia progu placówki aż do jej opuszczenia. Jeżeli stwierdzimy jakiejkolwiek zmiany samopoczucia chorego, lekarz może adekwatnie i szybko zareagować, do swojej dyspozycji mając również specjalistyczny sprzęt i leki.

Jak się przygotować do zabiegu wszycia Esperalu?

Przed przystąpieniem do zabiegu implementacji Esperalu lekarz musi upewnić się, że w ciele pacjenta nie ma nawet śladowych ilości alkoholu. W związku z tym konieczne staje się poddanie chorego kwalifikacji do „zaszycia”. Podczas niej przeprowadza się badanie oraz pomiar trzeźwości nałogowca. Jeżeli znajduje się on w stanie po spożyciu alkoholu etylowego, konieczne staje się odroczenie zabiegu przynajmniej na 24 godziny. Podczas nich organizm ma szansę wytrzeźwieć. Uzależniony może także odstawić alkohol przy wsparciu naszych specjalistów – oferujemy 12-godzinną detoksykację połączoną z wszyciem Esperalu.

Poza utrzymaniem stanu trzeźwości, pacjent nie musi podejmować dodatkowych działań w celu odpowiedniego przygotowania się do zabiegu wszycia Esperalu. Wszystkim zajmują się nasi lekarze i personel pielęgniarski. Oczyszczają, dezynfekują i znieczulają skórę, która znajduje się w pobliżu pola operacyjnego, by bez trudności można było przeciąć powłoki skórne i dotrzeć aż do obszaru podpowięziowego mięśnia pośladkowego, gdzie umieszcza się jałowe tabletki z Disulfiramem.

Esperal – jak wygląda zabieg wszycia Disulfiramu?

Tabletki przeznaczone do implementacji wszywać podskórnie mogą wyłącznie lekarze. W naszej placówce operatorem skalpela jest zawsze doświadczony chirurg, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem zabiegu. „Zaszycie” trwa około 30 minut i jest całkowicie bezbolesne dzięki użyciu miejscowego znieczulenia. Pacjent jest podczas zabiegu przytomny, ale nie odczuwa bólu ani dyskomfortu związanego z działaniami podejmowanymi przez chirurga.

Lekarz przecina skórę chorego tuż nad pośladkiem, prowadząc skalpel w głąb tkanek skórnych. W ten sposób dociera do obszaru pod powięzią, gdzie w specjalnie wypreparowanej kieszonce umieszcza wcześniej wyliczoną dawkę Esperalu. Określa się ją na podstawie informacji zebranych od pacjenta. Chirurg pod uwagę bierze przede wszystkim jego wiek, wagę oraz stopień uzależnienia. Ponieważ tolerancja substancji leczniczej przez organizm jest różnorodna, nie istnieje jedna uniwersalna dawka leku, jaką wszywa się chorym.

Po umieszczeniu jałowych tabletek z Esperalem głęboko w organizmie pacjenta lekarz przystępuje do zaszycia powstałej rany. Zbliża do siebie jej brzegi i za pomocą nici chirurgicznych łączy je. Jeżeli stosuje szwy nierozpuszczalne, pacjent powinien zgłosić się na ich usunięcie po upływie 10-14 dni od daty wykonania zabiegu.

Czy wszywka alkoholowa jest bezpieczna?

Substancja czynna Esperalu dostępna jest pod nazwą Disulfiram WZF. To lek legalny, dopuszczony do obrotu farmaceutycznego, dostępny wyłącznie na zlecenie lekarza. By nabyć go w aptece, pacjent koniecznie musi zatem posiadać receptę. Lek dostępny jest również w naszej placówce medycznej, gdzie pacjentom lekarz udostępnia jego optymalną dawkę podczas wykonywanego zabiegu. Oznacza to, że alkoholik nie musi samodzielnie kupować preparatu, by poddać się zabiegowi jego zaszycia w Galmedic. Nie musi również posiadać skierowania.

Czy po zabiegu pacjent otrzymuje zwolnienie?

Po wszyciu Esperalu można wrócić do swoich codziennych obowiązków, również tych zawodowych. Organizmy pacjentów różnie znoszą jednak sam przebieg zabiegu. U niektórych może bowiem wystąpić okresowe i przemijające osłabienie, reakcja alergiczna, ból w miejscu rany, metaliczny posmak w ustach, rozdrażnienie lub senność. Jeżeli stan zdrowia chorego tego wymaga, lekarz wypisuje mu zwolnienie.

Jak przebiega rekonwalescencja po zabiegu?

Podczas rekonwalescencji konieczna jest dbałość o prawidłowy stan higieniczny rany. Pacjent powinien samodzielnie ją przemywać i zmieniać opatrunki na jałowe. Jeżeli zauważy jakiekolwiek objawy nieprawidłowości, szczególnie nieustępujący ból, świąd, pieczenie rany, wysięk z jej wnętrza, rozejście brzegów, powinien niezwłocznie zgłosić się do specjalisty.

Podstawowym zaleceniem lekarskim, koniecznym do zastosowania podczas całego okresu działania Esperalu, jest utrzymanie abstynencji od alkoholu. Chodzi tu głównie o czysty alkohol, jednak należy pamiętać o tym, że śladowe ilości etanolu mogą również znajdować się w produktach spożywczych, takich jak: słodycze, sosy, ocet oraz w kosmetykach i perfumach. Ich również nałogowiec powinien się wystrzegać.

Esperal Kraków – skuteczność i czas działania

Skuteczność Esperalu jest wysoka i opiera się na możliwości wystąpienia u chorego objawów reakcji disulfiramowej. W początkowym stadium symptomy te mogą przypominać zatrucie alkoholem lub kaca: uzależnionemu doskwiera ból głowy, nudności, może wymiotować, mieć zawroty głowy, duszności, czuć rozdrażnienie. Z czasem przybierają na sile i mogą przekształcić się nawet w dolegliwości zagrażające życiu nałogowca. W ciągu kilku godzin reakcja disulfiramowa rozwija się, a chory odczuwa wówczas zaburzenia w pracy serca, nadpotliwość. Może także stracić przytomność, mieć atak drgawek, dotyczy go również zwiększone ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, a nawet nagłego zatrzymania krążenia z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Przed każdym zabiegiem wszycia wszywki alkoholowej pacjenta informujemy zarówno o mechanizmie działania substancji, jak i o szacunkowym czasie jej skuteczności. Zwykle odpowiednio dobrana dawka Esperalu stopniowo uwalnia się do organizmu nałogowca nawet przez okres od 8 do 12 miesięcy. Wiele zależy tu nie tylko od ilości wszytej substancji, ale również indywidualnych predyspozycji organizmu, stopnia uzależnienia i dotychczasowego spożycia alkoholu, w tym również długości ciągów alkoholowych i ewentualnych okresów abstynencji. Gdy Disulfiram wchłonie się całkowicie, istnieje możliwość jego ponownego wszycia, a uzależniony może zdecydować się na ten rodzaj terapii wielokrotnie podczas swojego życia, zależnie od indywidualnych potrzeb. Samodzielne usunięcie wszywki alkoholowej nie jest możliwe.

Czy wszywka alkoholowa może nie działać? Zdarzają się sytuacje, w których skuteczność wszywki jest mniej lub bardziej ograniczona. Jest to zależne głównie od indywidualnych predyspozycji każdego uzależnionego. Pacjent może być odporny na Disulfiram – wówczas Esperal nie będzie działał, jak należy. Może dojść również do otorbienia wszywki. W takiej sytuacji należy przeciąć lub usunąć torbiel. Innym powodem może być niedziałająca wątroba pacjenta. Działanie Esperalu wiąże się bowiem ze szlakami metabolicznymi wątroby. Jeżeli ta, przez nadmierne spożywanie alkoholu, zostanie uszkodzona, to wszywka również nie będzie działała prawidłowo. Sytuacje te zdarzają się jednak bardzo rzadko, a skuteczność terapii Esperalem oceniania jest jako wysoka.

Ile kosztuje zabieg implementacji wszywki?

Koszt zabiegu wszycia Esperalu w Krakowie w Centrum Medycznym Galmedic zależy głównie od wybranej przez pacjenta opcji pakietowej. Oferowane przez nas farmaceutyki są oryginalne, certyfikowane i legalne. W naszej praktyce zawodowej stawiamy głównie na bezpieczeństwo połączone z innowacyjnością. Dbamy zatem o dobór odpowiednich rozwiązań, by jak najskuteczniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby każdego z pacjentów.

Znajdz odpowiedź na często zadawane pytania

Wszywka alkoholowa nie jest refundowana przez NFZ.

Nie, lek jest dostępny wyłącznie na zlecenie lekarza. Jednak w naszej placówce pacjent nie musi go samodzielnie kupować.

Skuteczność Esperalu sięga okresu od 8 do 12 miesięcy.

Nie, wszywka umieszczana jest głęboko w okolicy mięśniowej.

Zabieg wszycia Esperalu jest całkowicie bezbolesny, a umieszczona w ciele człowieka wszywka nie daje bolesnych objawów.

Po zabiegu można wrócić do wykonywanych obowiązków, również zawodowych.

Tak, wszywka alkoholowa nie wpływa na zdolność prowadzenia samochodów i obsługi maszyn.

Zwykle rana całkowicie zasklepia się po upływie kilku tygodni od wykonania zabiegu. Wtedy też powstaje niewielka blizna.

W Centrum Medycznym Galmedic zabieg możemy wykonać w dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki. Termin zależy głównie od przygotowania pacjenta i dostępności lekarzy.

Zabieg wszycia Esperalu można wykonać w dowolnej fazie uzależnienia, warunkiem koniecznym jest jednak uprzednie przerwanie ciągu alkoholowego.

Nie, pozbyć się Esperalu można wyłącznie podczas dodatkowego zabiegu, wykonywanego przez chirurga.

Jeżeli pacjent stosuje się do zaleceń lekarza i utrzymuje stan abstynencji, wszywka alkoholowa jest dla jego organizmu obojętna. Staje się niebezpieczna, gdy pacjent połączy ją z alkoholem.

Tak, substancja dostępna jest w polskich aptekach pod nazwą Disulfiram WZF – produkują ją Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne.

Zdarzają się sytuacje, w których skuteczność wszywki jest mniejsza – zależy to od predyspozycji pacjenta. Może dojść do takiej sytuacji w przypadku otorbienia wszywki, odporności pacjenta na disulfiram lub gdy jego wątroba nie działa odpowiednio.

Odpowiednią dawkę leku zawsze wylicza lekarz.

Wszywka alkoholowa ma formę jałowych tabletek przeznaczonych do podskórnej implementacji.

Nałogowiec nie musi stosować specjalistycznych diet, wystarczy, że powstrzyma się od spożywania napojów i produktów zawierających alkohol etylowy.

Próby przepicia wszywki wywołują w organizmie chorego tzw. reakcję disulfiramową. Do jej najczęstszych objawów należą: ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, tachykardia, nadpotliwość, rozdrażnienie, męczliwość.

Esperal – cennik wszywek alkoholowych w Galmedic

W Centrum Medycznym Galmedic, nasz wykwalifikowany personel medyczny zajmuje się kompleksowym leczeniem alkoholizmu. Jeśli masz problem z nadużywaniem alkoholu i szukasz skutecznej terapii, skontaktuj się z nami. Pomagamy naszym Pacjentom na każdym etapie walki z nałogiem.

Własny lek

499 zł

Konsultacja lekarska
Implantacja Disulfiramu
Szwy nierozpuszczalne
Bezpłatne usunięcie szwów
Darmowa kontrola
Recepta na antybiotyk

Zadzwoń

Podstawowa

700 zł

Konsultacja lekarska
Implantacja Disulfiramu
Szwy nierozpuszczalne
Bezpłatne usunięcie szwów
Darmowa kontrola
Recepta na antybiotyk

Zadzwoń

Wszywka PLUS

850 zł

Konsultacja lekarska
Implantacja Disulfiramu
Antybiotyk domięśniowy
Szwy rozpuszczalne
Darmowa kontrola
Druga bezpłatna kontrola

Zadzwoń

Pakiet MAX

2200 zł

Detoks 12-godzinny
Konsultacja lekarska
Implantacja Disulfiramu
Antybiotyk domięśniowy
Szwy rozpuszczalne
Darmowa kontrola

Zadzwoń

Cena konsultacji lekarskiej w Centrum Medycznym Galmedic wynosi 200 zł. Darmowa kontrola w razie konieczności do 3 miesięcy od wykonania zabiegu implantacji.

Usługi świadczone w Centrum Medycznym Galmedic możesz opłacić online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

przelewy24

668 660 600