Odtrucie alkoholowe Kraków

Codziennie pomagamy naszym pacjentom w bezpieczny sposób przerwać ciąg alkoholowy.

Odtrucie alkoholowe Kraków – Detoks alkoholowy Kraków – Galmedic

odtrucie alkoholowe Kraków

 

Odtrucie alkoholowe to nic innego jak usunięcie z krwiobiegu człowieka wszelkich toksyn powstałych w wyniku nadużycia alkoholu etylowego. Podczas procesu terapeutycznego pacjentowi podaje się leki i minerały, które dzięki dożylnej drodze zastosowania działają szybko i skutecznie. Profesjonalna detoksykacja alkoholowa, przeprowadzana w stacjonarnych warunkach, ma na celu wyrównanie poziomu gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. Dożylne wlewy witaminowe nawadniają cały ustrój, uzupełniają niedobory elektrolitów i substancji odżywczych, pomagają wzmocnić organizm. Przyspieszają proces wydalenia z krwiobiegu toksyn. Podawane pacjentowi leki ograniczają dokuczliwość objawów abstynencyjnych, towarzyszących nałogowcom podczas trzeźwienia.

Aby odtrucie alkoholowe było dla uzależnionego bezpieczne i skuteczne, powinien je przeprowadzać doświadczony lekarz. W Centrum Medycznym Galmedic specjalista pozostaje do dyspozycji chorego podczas całego pobytu w placówce. Niezwłocznie odpowiada na jego potrzeby, dzięki czemu proces odstawiania alkoholu etylowego i trzeźwienia jest nie tylko szybszy, ale również bardziej efektywny i przyjemniejszy niż w warunkach domowych. Zabieg obarczony jest znikomym ryzykiem występowania powikłań. By im zapobiec, zapewniamy chorym komfortowe i bezpieczne warunki detoksykacji poprzedzonej specjalistyczną konsultacją lekarską.

Kto może skorzystać z odtrucia?

Odtruwanie alkoholowe stanowi odpowiedź na potrzeby niemal wszystkich pełnoletnich osób uzależnionych od alkoholu etylowego. Jego długotrwałe spożywanie w nadmiernych ilościach może bowiem prowadzić do powstania znacznych uszkodzeń w budowie i funkcjonowaniu wszystkich narządów wewnętrznych. Etanol i jego metabolity patologicznie wpływają na pracę żołądka, serca, nerek, wątroby, trzustki, a nawet mózgu. Długotrwałe ciągi alkoholowe mogą ponadto przyczyniać się do powstawania schorzeń przewlekłych, których skuteczne leczenie możliwe jest wyłącznie po zaprzestaniu spożywania alkoholu.

Jakie są wskazania do odtrucia alkoholowego?

Detoksykację poalkoholową zaleca się zatem głównie pacjentom uzależnionym od spożywania substancji odurzającej. Zwykle do naszej placówki zgłaszają się ci, którzy zmagają się z zaawansowanymi fazami rozwoju swojego nałogu – krytyczną lub przewlekłą. Na pomoc specjalistów nigdy nie jest jednak za wcześnie. Nawet jeżeli pacjenci nie wpadli jeszcze w ciąg alkoholowy, mogą zgłosić się na odtruwanie organizmu z alkoholu. Usługę tę kierujemy również do osób przewlekle chorych, które chcą rozpocząć walkę ze schorzeniami i dolegliwościami występującymi zwykle wspólnie z alkoholizmem.

Niezbędnym wskazaniem do oczyszczenia organizmu z alkoholu jest niemożność samodzielnego przerwania ciągu alkoholowego przez chorego, stwierdzenie u niego cech fizycznego uzależnienia, głównie manifestujących się w postaci objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Wskazaniem są także pewne dolegliwości, których występowanie, zwłaszcza w okresach przerywania ciągów alkoholowych, powinno wzbudzać niepokój pacjenta. Należą do nich: wymioty, przyspieszone bicie serca, ból i zawroty głowy, ból i ucisk w klatce piersiowej, nudności oraz napady drgawek.

Przeciwwskazania

Specjalista może rozpocząć odtrucie alkoholowe wyłącznie wtedy, gdy stwierdzi u pacjenta brak przeciwwskazań do zastosowania tej metody terapeutycznej. Choć jest ich niewiele, należy dokładnie zweryfikować ich występowanie, głównie ze względu na bezpieczeństwo i komfort nałogowca. Z odtruwania organizmu nie zawsze powinny korzystać osoby, u których stwierdzono ciężkie uszkodzenia wielonarządowe oraz złożony przebieg wybranych chorób współistniejących z uzależnieniem od alkoholu. W przypadku wystąpienia wątpliwości diagnostycznych specjalista kieruje pacjenta na dodatkowe badania laboratoryjne lub obrazowe i z pomocą ich wyników określa ewentualne ryzyko związane z detoksykacją. Zabieg ten jest bezpieczny dla pacjentów zakwalifikowanych do niego po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Odtrucie alkoholowe Kraków – na czym polega detoksykacja?

Profesjonalna detoksykacja organizmu polega na usunięciu z wnętrza ustroju wszystkich szkodliwych substancji obecnych w krwiobiegu w wyniku jednorazowego nadużycia lub ciągłego nadużywania alkoholu etylowego. Chodzi tu zatem nie tylko o sam etanol, ale również produkty oraz półprodukty jego przemiany. Jednym z najbardziej toksycznych jest aldehyd octowy, który w organizmie człowieka powoduje występowanie większości nieprzyjemnych objawów zatrucia alkoholowego. Podczas terapii przyspiesza się proces metabolizmu alkoholu etylowego w wątrobie oraz jego wydalania z krwiobiegu. Zastosowanie dożylnej suplementacji witaminowej pozwala na szybką regenerację wszystkich tkanek i komórek organizmu. Wyrównuje poziom gospodarki wodno-elektrolitowej i przywraca pacjentowi siły witalne. Dzięki środkom farmakologicznym lekarz jest w stanie zminimalizować doskwierające nałogowcom objawy głodu alkoholowego.

Odtrucie alkoholowe – w klinice czy w domu?

Wszystkie wymienione wyżej efekty zapewnia pacjentom specjalistyczna pomoc lekarzy i przedstawicieli personelu pielęgniarskiego w Centrum Medycznym Galmedic. Decydując się na zabieg detoksykacji w naszej placówce, chory wybiera komfort i bezpieczeństwo. Detoksykacja kliniczna zapewnia nieprzerwaną opiekę specjalistów, którzy przez 24 godziny na dobę monitorują jego parametry życiowe i kontrolują potrzeby, adekwatnie na nie odpowiadając. Podają kroplówki witaminowe, zlecają dożylne lub domięśniowe leki przeciwbólowe, nasenne lub uspokajające. Służą również radą w dalszych etapach leczenia uzależnienia od alkoholu. Jeżeli pacjenci wyrażają wolę, kieruje się ich na psychoterapię i/lub zabieg wszycia Esperalu, który uznawany jest za „strażnika trzeźwości”.

Odtruwanie organizmu z alkoholu przeprowadzane w domu najczęściej jest nie tylko nieefektywne, ale również może okazać się niebezpieczne dla pacjenta. Domowe sposoby na walkę z kacem są zbyt słabe, by pokonać objawy zatrucia alkoholowego, które stanowią odpowiedź organizmu na długotrwałe spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu. Zwykle bowiem zmiany biochemiczne i metaboliczne są na tyle zaawansowane, że można je wycofać lub ograniczyć wyłącznie z pomocą doświadczonego specjalisty.

Etapy detoksykacji organizmu z alkoholu

Odtrucie alkoholowe w krakowskiej filii Centrum Medycznego Galmedic rozpoczyna się od kwalifikacji pacjenta do zabiegu. Podczas wizyty konsultacyjnej lekarz weryfikuje istnienie wskazań oraz ewentualnych przeciwwskazań do detoksykacji. Zbiera potrzebne informacje medyczne w formie wywiadu, na ich podstawie określając potrzeby każdego chorego. Następnie do dyspozycji pacjenta przekazujemy jednoosobowy pokój z prywatną łazienką. Podczas pobytu w Galmedic ma on także możliwość korzystania z sali telewizyjnej.

Po pozytywnej kwalifikacji do zabiegu przystępujemy do wykonania dożylnego wlewu witaminowego. W tym celu do żyły obwodowej pacjenta podłączamy wenflon. Umieszczamy go zwykle w zgięciu łokciowym na przedramieniu chorego. Suplementacja dożylna wiąże się zatem z koniecznością przerwania ciągłości powłok skórnych. Mimo że zabieg jest uważany za mało inwazyjny i obarczony niewielkim ryzykiem powikłań, dbamy o to, by ograniczać je do minimum. Zapewniamy aseptyczne warunki, zapobiegając rozwojowi zakażeń. Dożylna infuzja płynów trwa zwykle około 30 minut, podczas których stan pacjenta jest monitorowany. Kontrolujemy jego parametry życiowe, dzięki czemu możemy niezwłocznie odpowiadać na jego potrzeby.

Najczęściej już podczas dożylnego wlewu witaminowego stan zdrowia chorego poprawia się i odczuwa on nagły przypływ energii oraz sił. Jednocześnie również na tym etapie detoksykacji najczęściej zmaga się on z nieprzyjemnymi objawami Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA). Walczymy z nimi za pomocą środków farmakologicznych. Stosujemy leki przeciwwymiotne, uśmierzające ból, nasenne i uspokajające. Ich działanie ukierunkowane jest na zwalczanie podstawowych dolegliwości odstawiennych. Należą do nich przede wszystkim: bóle głowy, nudności, wymioty, nadpotliwość, tachykardia, pobudzenie, rozdrażnienie oraz bezsenność.

Odtrucie alkoholowe – kiedy widoczne są efekty?

Detoks alkoholowy łagodzi objawy zatrucia alkoholowego i normalizuje stan zdrowia pacjenta. To, kiedy chory zauważy pierwsze efekty specjalistycznych działań, zależy głównie od jego wyjściowego stanu, potrzeb i tolerancji alkoholu. Istotna jest tu długość ciągów alkoholowych, stopień uzależnienia chorego, a także dotychczas podejmowane leczenie. Najczęściej pierwsze efekty detoksu odczuwane są jeszcze w placówce medycznej. Po opuszczeniu Centrum Medycznego Galmedic pacjenci czują się znacznie lepiej, zauważają przyrost energii i zminimalizowanie objawów głodu biochemicznego wynikającego z odstawienia substancji odurzającej.

Masz pytanie dotyczące usługi? Zapraszamy do kontaktu

Odtrucie alkoholowe – często zadawane pytania

Odtruwanie organizmu z alkoholu możliwe jest na każdym etapie zaawansowania choroby alkoholowej. Na detoks może zgłosić się każdy pełnoletni pacjent.

Odtruciem alkoholowym określa się procedurę medyczną, której celem jest usunięcie szkodliwych substancji z krwiobiegu człowieka. Powstają one w wyniku długotrwałego nadużywania substancji odurzającej, której obecność w ustroju wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie wszystkich układów i narządów.

Detoksykacja alkoholowa w Centrum Medycznym Galmedic przebiega pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego.

Zwykle do osiągnięcia równowagi organizmu chorego wystarczy kilka godzin wzmożonych oddziaływań terapeutycznych. W Galmedic proponujemy terapię, która może trwać  1,5; 3; 12 godzin lub dobę.

Tak, zabieg poprzedzony dokładną konsultacją medyczną jest całkowicie bezpieczny i uważany za mało inwazyjny.

Odtrucie można powtarzać, zależnie od potrzeb pacjenta.

Cena detoksykacji poalkoholowej zależy głównie od czasu pobytu pacjenta w naszej placówce.

Skuteczność stacjonarnej detoksykacji jest wysoka. Zwykle pierwsze efekty oddziaływań terapeutycznych pacjenci odczuwają bowiem jeszcze podczas detoksu.

Nie, proponowany jest pacjentom jako jedna z metod terapeutycznych pomagających przerwać ciąg alkoholowy i wyjść z nałogu.

Najczęściej lekarze zalecają zastosowanie dożylnych lub domięśniowych leków przeciwbólowych, przeciwwymiotnych, uspokajających i nasennych.

Domowe sposoby na detoksykację alkoholową są zwykle nieskuteczne. Dotyczą bowiem możliwego postępowania w przypadku lekkiego zatrucia alkoholowego i popularnego kaca. Długotrwałe nadużywanie alkoholu wiąże się jednak z zaawansowanymi zmianami w funkcjonowaniu całego organizmu, które nie są możliwe do zniwelowania w warunkach domowych.

Tak, odtruwanie alkoholowe dostępne jest również dla osób, które nie zmagają się z konsekwencjami alkoholizmu, ale nadużyły substancji odurzającej jednorazowo, najczęściej okazjonalnie.

Tak, detoksykacja stanowi skuteczną metodę przerwania nawet długotrwałych ciągów alkoholowych.

Tak, pacjent może samodzielnie odstawić alkohol lub zgłosić się do naszej placówki w stanie upojenia alkoholowego.

Zwykle wizyta konsultacyjna trwa kilkadziesiąt minut. Składa się na nią badanie pacjenta oraz wywiad medyczny.

Pacjent powinien przygotować się na pytania o charakter jego uzależnienia. Dla lekarza istotna jest długość ciągów alkoholowych, ilość wypijanego alkoholu i częstotliwość jego spożywania, długość okresów abstynencji, możliwość samodzielnego przerwania ciągu, dotkliwość ewentualnych objawów odstawiennych.

Odtrucie stanowi jedyną skuteczną metodę oczyszczenia organizmu z toksyn i metabolitów poalkoholowych.

Detoks alkoholowy Kraków – ile kosztuje?

W Centrum Medycznym Galmedic oferujemy różnorodne pakiety cenowe, zorientowane na indywidualne potrzeby każdego z naszych pacjentów.

Można skorzystać z detoksykacji ekspresowej, która trwa 1,5 godziny i kosztuje 450 złotych. Ta opcja wybierana jest najczęściej przez pacjentów, którzy jednorazowo nadużyli alkoholu. Popularnością wśród uzależnionych cieszy się odtruwanie alkoholowe trwające 3 godziny (650 zł) oraz 12 godzin (1400 zł). Najdłuższy pobyt pacjenta w Galmedic trwa dobę i kosztuje 2400 złotych.W cenę usługi wliczony jest nie tylko koszt przebywania chorego w prywatnym pokoju z łazienką, ale również stałej opieki lekarskiej oraz używanych medykamentów.

Pacjent otrzymuje pakiet opieki zawierający wysokiej jakości płyny wieloelektrolitowe oraz kroplówki witaminowe, leki rozluźniająco-uspokajające oraz przeciwwymiotne. Do wyłącznej dyspozycji pacjenta pozostaje wykwalifikowany personel medyczny, który cały czas jest z pacjentem.

Odtrucie odbywa się w bardzo komfortowym jednoosobowym pokoju z prywatną toaletą, pacjent ma również do swojej dyspozycji wygodną salę telewizyjną. Podczas odtrucia 12h i 24h na życzenie pacjenta istnieje możliwość zamówienia posiłku. Naszym pacjentom podajemy wyłącznie bezpieczne i przebadane preparaty medyczne wysokiej jakości pochodzące z legalnych źródeł.

Nasze usługi możesz opłacić online za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Aby opłacić usługę kliknij jej nazwę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

przelewy24

Masz pytanie dotyczące usługi?

Zapraszamy do kontaktu. Nasz specjalista udzieli szczegółowej odpowiedzi na twoje pytanie.

668 660 600