Samodzielny detoks alkoholowy – czy to bezpieczne?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Samodzielny detoks alkoholowy – czy to bezpieczne?
Samodzielny detoks alkoholowy

Samodzielny detoks alkoholowy – czy to bezpieczne?

Odtrucie alkoholowe opiera się głównie na nagłym odstawieniu substancji uzależniającej. Alkohol etylowy spożywany długotrwale i w nadmiarze wyrządza w organizmie chorego znaczne szkody. Wywiera szkodliwy wpływ na funkcjonowanie niemal wszystkich narządów wewnętrznych: serca, wątroby, nerek, trzustki, a nawet mózgu. Proces detoksu powinien być połączony z psychoterapią choroby alkoholowej i terapią farmakologiczną. Najczęściej bowiem etanol powoduje występowanie złożonych objawów psychosomatycznych, z omamami, halucynacjami, epizodami depresji włącznie. Głównie z tego względu odradza się nałogowcom samodzielny detoks alkoholowy. Wyłącznie specjalistyczna opieka doświadczonego personelu medycznego gwarantuje bezpieczeństwo i komfort choremu. Ich działania opierają się również na dbałości o odpowiedni stopień efektywności terapii.

Odtrucie alkoholowe dotyczy głównie osób przewlekle spożywających alkohol, w ostrej lub krytycznej fazie uzależnienia. Mniej liczną grupę pacjentów stanowią ci nieuzależnieni, którzy zgłaszają się na odtrucie w celu usunięcia objawów kaca po jednorazowym nadużyciu etanolu. Bez względu na potrzeby pacjentów, samodzielny detoks alkoholowy najczęściej nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Działania podejmowane w warunkach domowych opierają się głównie na stosowaniu doustnych suplementów diety oraz innych środków mających na celu nawodnienie organizmu i uzupełnienie elektrolitów. W środowisku domowym nie ma jednak szans na szybkie dostarczenie do ustroju substancji odżywczych w wysokim stopniu wchłanialności. Obecne w suplementach doustnych poddają się procesowi trawienia, przez co obniża się poziom ich skuteczności. Pacjent uzależniony powinien przebywać pod opieką specjalistów również ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia niebezpiecznych objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA).

Wskazania do odtrucia alkoholowego

Detoks alkoholowy stosuje się głównie w przypadku stwierdzenia przewlekłego uzależnienia pacjenta od alkoholu. Wówczas nie jest on w stanie samodzielnie przerwać ciągu alkoholowego i brnie w nałóg, spożywając coraz większe ilości alkoholu w mniejszych odstępach czasowych. Jego organizm zatem nie trzeźwieje, co prowadzi do stopniowego jego wyniszczenia. Skuteczny detoks alkoholowy nie leczy co prawda uzależnienia, ale umożliwia bezpieczne przerwanie cugu i doprowadzenie organizmu chorego do równowagi psychofizycznej. Stwarza również optymalne warunki do rozpoczęcia kompleksowej terapii choroby alkoholowej. Takiej szansy nie da nałogowcowi samodzielny detoks alkoholowy.

Wskazaniem do przeprowadzenia odtruwania organizmu z toksyn i metabolitów poalkoholowych jest również stwierdzenie obecności u pacjenta objawów abstynencyjnych. Wśród nich najczęściej wymienia się bezsenność, niepokój, lęk, ogólne rozdrażnienie, drżenie ciała, bóle mięśniowe, a także nudności, wymioty, tachykardia oraz nadpotliwość. W przypadku niektórych pacjentów można mieć ponadto do czynienia z niespójnym diagnostycznie obrazem neurologicznym, zaburzeniami świadomości i atakami paniki. Zespół abstynencyjny wywołany jest biochemicznym głodem, wynikającym z braku substancji odurzającej w krwiobiegu chorego. Samodzielny detoks alkoholowy sprzyja zwiększeniu tendencji pacjenta do podjęcia natychmiastowego, ponownego kontaktu z substancją odurzającą.

Samodzielny detoks alkoholowy

Ze względu na objawy towarzyszące procesowi detoksykacji, nie zaleca się samodzielnego przeprowadzania odtrucia alkoholowego w domu. Picie kawy, wody z cytryną, zastosowanie klina – wszystkie te metody są nam znane od wielu lat, ale nie przynoszą oczekiwanych efektów. Wręcz przeciwnie, stosowanie niektórych z nich może przyczyniać się do pogłębienia stopnia odwodnienia organizmu i nadal wypłukiwać substancje odżywcze z krwiobiegu. O ile w przypadku kaca nie muszą nam zaszkodzić, całkiem inaczej rzecz przedstawia się w przypadku osób uzależnionych. Przerywanie ciągu alkoholowego w domu prowadzi do zespołu odstawiennego, którego skutki mogą być nie tylko niebezpieczne, ale wręcz nieprzewidywalne.

Domowe sposoby na odtrucie alkoholowe nie opierają się na dokładnej analizie stanu zdrowia chorego i jego potrzeb. W związku z tym w zaciszu własnego domu nie jest możliwe zastosowanie terapii kierunkowej, przynoszącej najlepsze rezultaty. W sieci oraz wielu poradnikach można się zapoznać z radami dotyczącymi działań mających na celu ograniczenie skutków zatrucia etanolem. Są one jednak zwykle długotrwałe i obarczone wysokim stopniem ryzyka niepowodzenia. Zalecenia lekarskie w placówkach dotyczą konkretnych objawów i dolegliwości manifestowanych przez alkoholików. Specjaliści są świadomi, czego potrzebuje konkretny organizm, by jego gospodarka wodna i elektrolitowa uległa szybkiej stabilizacji. Zastosowanie uniwersalnych środków farmaceutycznych w większości przypadków będzie niewystarczające.

Detoks alkoholowy w domu czy w szpitalu – obecnie wybór pacjenta nie musi się ograniczać wyłącznie do tych dwóch placówek. Zabieg odtrucia alkoholowego dostępny jest w ambulatoriach, prywatnych ośrodkach terapii uzależnień, centrach medycznych i klinikach. Każdy pacjent może zatem samodzielnie zdecydować, w jakiej placówce spędzi kilka lub kilkanaście godzin, podczas których jego organizm odzyska równowagę psychofizyczną.

Kompleksowa terapia choroby alkoholowej

Detoks alkoholowy jest bezpieczny wtedy, gdy przeprowadza się go w stacjonarnych (klinicznych lub ambulatoryjnych) warunkach placówek medycznych). Odtruwanie alkoholowe w Centrum Medycznym Galmedic składa się głównie z trzech etapów: kwalifikacyjnego, przerwania ciągu alkoholowego i opieki terapeutycznej. Podczas pierwszego etapu stan zdrowia pacjenta podlega dokładnym badaniom, a z nim samym zbiera się skrupulatny wywiad medyczny. Dodatkowo zleca się wykonanie badań laboratoryjnych krwi, w tym również oznaczenie poziomu etanolu. Po pozytywnej kwalifikacji pacjenta do odtrucia przyjmujemy go do placówki.

Następnie dochodzi do najtrudniejszego dla alkoholika momentu terapeutycznego – przerwania ciągu alkoholowego. Pacjenci często zastanawiają się nad tym, kiedy zgłosić się na odtrucie. Z opieki specjalistów można jednak skorzystać w dowolnym momencie i w każdym stadium rozwoju uzależnienia. Ponieważ nałogowiec nie jest w stanie samodzielnie przestać pić, może on również zgłosić się na detoks w stanie upojenia alkoholowego. Z pomocą i wsparciem specjalistów przerywa się jego ciąg i pomaga mu w przejściu oraz utrzymaniu stanu abstynencji. Podczas odtrucia dba się o odpowiednie nawodnienie organizmu pacjenta i uzupełnienie poziomu środków odżywczych, wypłukanych szkodliwym działaniem etanolu. Cel ten osiąga się z wykorzystaniem dożylnych wlewów witaminowych. Objawy odstawienne, na które prędzej czy później skarży się większość uzależnionych, ogranicza się i usuwa dzięki farmakoterapii.

Samo odtrucie nie wystarczy, by alkoholik przestał pić. W związku z tym podczas procesu angażuje się go w inne oddziaływania terapeutyczne, stanowiące część kompleksowego leczenia choroby alkoholowej. Co po odtruciu alkoholowym? Specjaliści uważają, że dla wszystkich pacjentów nałogowo spożywających alkohol, najważniejsza jest psychoterapia alkoholizmu oraz wspomagające zastosowanie awersyjnych metod terapii (wszywki alkoholowej).

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600