Czy detoks alkoholowy jest bezpieczny?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Czy detoks alkoholowy jest bezpieczny?
Detoks alkoholowy

Czy detoks alkoholowy jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo terapii uzależnień jest równie ważne, co jej skuteczność. Dla osoby uzależnionej i jej rodziny detoks alkoholowy jest równoznaczny z szansą na odzyskanie dawnej jakości życia i pożegnanie z nałogiem. Aby podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii, alkoholik powinien bowiem być trzeźwy i w pełni świadomy swoich działań. Terapia przymusowa jest dozwolona jedynie w kilku sytuacjach.

Przymusowe leczenie odwykowe dopuszcza ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest ono możliwe w sytuacji, w której udowodniony będzie widoczny destrukcyjny wpływ zachowania alkoholika na osoby z najbliższego otoczenia. Można do niego zaliczyć między innymi demoralizację małoletnich czy rozpad pożycia małżeńskiego. Alkoholizm jest bowiem problemem nie tylko osoby uzależnionej. Jej najbliżsi, rodzina, a nawet przyjaciele często równie mocno przeżywają nałóg, stając się niejako współuzależnionymi. Detoks alkoholowy pozwala przerwać taki stan rzeczy.

Nałóg

Mechanizm uzależnienia jest ściśle związany z działaniem i reakcjami, które zachodzą w naszym mózgu. Dostarczając organizmowi substancję odurzającą w sposób systematyczny i ciągły, doprowadzamy do sytuacji, w której traktuje on ją jako przyjemną nagrodę. Uaktywniamy tym samym układ nagrody, będący częścią układu limbicznego. Substancja odbierana jest wówczas przez ciało właśnie jako nagroda. Gdy w pewnym momencie jej zabraknie, przykładowo poprzez detoks, organizm domaga się jej uzupełnienia. Uzależniony doznaje wtedy objawów zespołu odstawiennego.

Do najczęstszych jego symptomów należą: niepohamowana chęć sięgnięcia po alkohol, agresja, włącznie z autoagresją, bladość, zawroty głowy, a nawet ataki paniki, histerii oraz napady padaczkowe.

Odtrucie – detoks alkoholowy

Skuteczny sposób na odtrucie alkoholowe w postaci detoksu alkoholowego jest bezpieczny, ale nie należy do najłatwiejszych. Jest to działanie, które obejmuje wszelkie czynności przygotowujące pacjenta do przerwania ciągu alkoholowego, opiekę podczas całego procesu detoksu oraz pomoc w utrwaleniu jego efektów.

Pacjent, zgłaszający się do placówki zajmującej się terapią uzależnień, odbywa rozmowę z lekarzem, podczas której zbierany jest szczegółowy wywiad. Dzięki temu możliwe staje się określenie potrzeb i oczekiwań osoby uzależnionej, dobór odpowiedniej drogi terapeutycznej i zespołu specjalistów. Lekarz ocenia ponadto stopień zaawansowania choroby alkoholowej.

Następnie pacjenta umieszczamy w ośrodku lub przebywa on pod ścisłą opieką terapeuty w domu. Poddajemy go codziennej obserwacji oraz kontroli, dzięki czemu personel ma możliwość oceny jego aktualnego stanu zdrowia. Ponieważ detoks alkoholowy polega na całkowitym odstawieniu substancji odurzającej, najbliżsi alkoholika muszą być przygotowani na wystąpienie kryzysów terapeutycznych. Prawidłowo przeprowadzony detoks trwa od kilku do kilkunastu miesięcy i nie może zostać przerwany.

Przebieg detoksu

Wiele osób nie ma pojęcia, jak bezpiecznie przerwać ciąg alkoholowy. W działaniach terapeutycznych to nawet nie skuteczność, a bezpieczeństwo przeprowadzanej terapii jest zwykle na pierwszym miejscu. Dlatego też nie zalecamy, by detoks przeprowadzać samodzielnie w warunkach domowych. Bez opieki wykwalifikowanego personelu może on przynieść więcej szkody niż pożytku.

Detoks alkoholowy przeprowadzamy w profesjonalnych warunkach, podczas terapii w ośrodku lub w środowisku domowym pacjenta. Ścisła opieka medyczna i terapeutyczna gwarantuje najwyższy poziom prowadzonych oddziaływań terapeutycznych. Pacjent czynnie uczestniczy w procesie detoksykacji, dzięki czemu personel potrafi szybko odpowiedzieć na jego potrzeby i zażegnać ewentualne przykre dolegliwości związane z przerwaniem ciągu alkoholowego. To zadanie niełatwe ze względu na różny poziom motywacji pacjenta. Nawet gdy rozpoczyna on terapię z własnej woli i z dobrym nastawieniem, pod wpływem nieprzyjemnych objawów zespołu odstawiennego, może on zmienić się nie do poznania. Dlatego tak istotne jest wsparcie specjalistów. To oni mają odpowiednie umiejętności i uprawnienia, by przykładowo w razie potrzeby podłączyć uzależnionemu kroplówkę nawadniającą. W przypadku braku takiej opieki pacjent skazany jest tylko i wyłącznie na siebie, co jedynie potęguje frustrację i w żadnym wypadku nie sprzyja walce z nałogiem.

Kompleksowa terapia alkoholizmu

Odtrucie alkoholowe nie może być jedynym elementem terapii uzależnienia. Przeprowadzając je w oderwaniu od innych technik walki z nałogiem i bez konsultacji z zespołem specjalistów, ryzykujemy szybkim powrotem do nałogowych przyzwyczajeń. Taka terapia jest kompletnie nieskuteczna i z góry skazana na niepowodzenie.

Detoks alkoholowy, wszywka alkoholowa, oraz psychoterapia alkoholizmu – to składowe poprawnie i kompleksowo przeprowadzanej terapii uzależnienia od alkoholu. Dzięki nim masz poczucie całkowitej opieki, gwarancję skuteczności, a przede wszystkim bezpieczeństwa podejmowanych działań.

Odtrucie alkoholowe

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600