Alkoholowy zespół abstynencyjny – czym jest i jak sobie z nim radzić?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Alkoholowy zespół abstynencyjny – czym jest i jak sobie z nim radzić?
Alkoholowy zespół abstynencyjny

Alkoholowy zespół abstynencyjny – czym jest i jak sobie z nim radzić?

Alkoholowy zespół abstynencyjny dotyka niemal każdej osoby uzależnionej. Jego występowanie związane jest ściśle z odtruciem alkoholowym, jakiego dokonuje uzależniony celem rozpoczęcia życia w trzeźwości. Wynika z nagłego odstawienia alkoholu, a jego objawy są uznawane za jedne z groźniejszych dla zdrowia i życia osoby uzależnionej.

Alkoholowy zespół abstynencyjny

Mianem AZA określa się szereg zaburzeń psychosomatycznych. Są one wynikiem zmian zachodzących w organizmie uzależnionego człowieka podczas trwania terapii odwykowej. Ponieważ mózg oraz układ nerwowy człowieka pod wpływem działania alkoholu wycisza się i uspokaja, oczywiste jest, że w przypadku gdy używki tej zabraknie, jego funkcjonowanie zostaje zaburzone. Alkoholowy zespół abstynencyjny może przybierać różne nasilenie – od krótkotrwałego bólu głowy, nudności i wymiotów, poprzez trwające kilkanaście godzin lub nawet kilka dni dolegliwości, aż po wystąpienie padaczki alkoholowej. Ponieważ jego leczenie najczęściej odbywa się w szpitalu, określane jest jako satysfakcjonujące oraz efektywne. Objawy psychotyczne mijają najczęściej w ciągu kilku dni. Konieczna jest jednak wzmożona obserwacja uzależnionego nawet po ich całkowitym wygaśnięciu. Wynika to z faktu, że nawet niepowikłany alkoholowy zespół odstawienny może przejść w zespół powikłany. Wówczas konieczne staje się ponowne zasięgnięcie porady medycznej.

Najczęściej do wystąpienia alkoholowego zespołu abstynencyjnego dochodzi w szpitalu, gdy pacjent znajduje się pod opieką specjalistów. Dzięki temu możliwe jest szybkie minimalizowanie niepożądanych objawów wynikających z odstawienia alkoholu oraz ratowanie zdrowia i życia. Niejednokrotnie bowiem zaburzenia towarzyszące AZA są na tyle ciężkie i poważne, że stanowią bezpośrednie zagrożenie dla uzależnionego. W okresie bezpośrednio po odstawieniu alkoholu u pacjentów mogą pojawiać się ponadto skutki przewlekłego nadużywania alkoholu w postaci tzw. psychoz alkoholowych, do których zaliczane są np. halucynoza alkoholowa.

AZA – jak przebiega, jak sobie z nim radzić?

Alkoholowy zespół abstynencyjny w swym łagodnym przebiegu może zdarzyć się nawet po jednorazowym spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. Przede wszystkim jednak dotyka on osoby silnie uzależnione, u których brak używki w organizmie doprowadza do głębokich zmian.

Leczenie AZA w warunkach domowych jest praktycznie niemożliwe. W przypadku występowania nasilonych objawów zaleca się niezwłoczne wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. Jeśli chory znajduje się w szpitalu podczas ataku AZA, proces jego leczenia opiera się na nawadnianiu jego organizmu oraz odpowiedniej farmakoterapii. Podawanie leków pacjentowi, u którego wystąpił epizod alkoholowego zespołu abstynencyjnego, uzależnia się od jego aktualnego stanu oraz dolegliwości. Najczęściej podaje się suplementy witamin z grupy B1, benzodiazepiny, a w przypadku omamów i majaczeń również leki psychotyczne.

Alkoholowy zespół abstynencyjny przejawia się głównie poprzez: pobudzenie, drżenie, niepokój, bóle głowy, poczucie nerwowości, roztrzęsienia, majaczenie alkoholowe. Objawy te najczęściej nasilają się w ciągu kilku godzin i trwają nawet do kilku dni. W skrajnych przypadkach wystąpić może również padaczka alkoholowa, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta.

Padaczka alkoholowa

Padaczka alkoholowa nie ma podłoża neurologicznego. Przyczyna jej występowania tkwi w nagłym braku używki dostarczanej dotychczas regularnie do organizmu. Pod wpływem braku alkoholu w organizmie człowieka dochodzi do wielu zaburzeń, a jednym z ich zewnętrznych objawów jest właśnie padaczka alkoholowa.

Objawia się ona poprzez drżenie całego ciała, podobne do występujących podczas napadu padaczki o podłożu neurologicznym. To nagłe i niekontrolowane skurcze określonych grup mięśniowych całego ciała. Podczas ich trwania istnieje niezwykle wysokie ryzyko zachłyśnięcia się przez uzależnionego własną śliną, treścią pokarmową, a co za tym idzie, uduszenia. Najpoważniejszym powikłaniem napadu, które niejednokrotnie stanowi przyczynę zgonu osoby uzależnionej, jest uraz w wyniku upadku. Co więcej, długotrwałe napady drgawek mogą powodować znaczne niedotlenienie organizmu, zaburzenia oddychania, krążenia, a w konsekwencji śmierć.

Pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia padaczki alkoholowej polega na powiadomieniu ratownictwa medycznego oraz amortyzacji upadku osoby uzależnionej. Należy chronić przede wszystkim głowę – jako najważniejszą część ciała, ze względu na znajdujący się w jej wnętrzu mózg. Niezbędne i niezwykle istotne jest również poinformowanie personelu medycznego o przyjmowaniu alkoholu przez chorego.

Jedyną metodą profilaktyki, która zapobiega wystąpieniu AZA oraz padaczki alkoholowej jest całkowite zaprzestanie przyjmowania alkoholu. Nawet jego znikome ilości mogą doprowadzić do wystąpienia szeregu objawów, a nagłe odstawienie powodować ich nasilenie. Początkowa abstynencja uzależnionego powinna odbywać się w towarzystwie wykwalifikowanego personelu medycznego. Dlatego, jeżeli masz problem – zadzwoń. W Centrum Medycznym Galmedic pracują wykwalifikowani lekarze, którzy pomogą Ci bezpiecznie wyjść z nałogu.

Padaczka alkoholowa

 

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600