Zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu
Zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu

Aż jedna trzecia pacjentów uzależnionych od alkoholu cierpi również na inne schorzenia natury psychicznej. Częstą konsekwencją popadnięcia w nałóg są zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu. Taka podwójna diagnoza dotyczy coraz większej liczby osób. Wśród najczęściej występujących zaburzeń wymienia się: zaburzenia lękowe i depresyjne, schizofrenię, zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Równoczesne ich leczenie wraz z objawami choroby alkoholowej powinno być działaniem standardowym w każdej placówce medycznej.

Zdaniem specjalistów, zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu znacznie pogarszają przebieg i rokowanie choroby alkoholowej. Są one zwykle efektem nadużywania substancji psychoaktywnej. Pojawiają się w szczególnie trudnych momentach oraz w trakcie głodu alkoholowego. Wiele z nich ma charakter przemijający. Nie oznacza to jednak, że nie powinno się ich leczyć.

Konsekwencje nadużywania substancji odurzającej

Wpływ alkoholu na organizm człowieka jest widoczny gołym okiem. Substancja odurzająca jest na tyle toksyczna, że jej obecność w krwiobiegu wywołuje liczne objawy i łatwo rozpoznawalne symptomy upojenia alkoholowego. Nierozpoznanie osoby będącej pod wpływem tej substancji wydaje się wręcz niemożliwe. Dziwne zachowanie, zachwiania równowagi, bełkot, czerwona i opuchnięta twarz – to tylko niektóre z fizycznych oznak upicia się alkoholika. Konsekwencje nadużywania substancji odurzającej są jednak o wiele głębsze. Zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu stanowią ciągle duży problem, z którym borykają się alkoholicy, osoby im najbliższe oraz terapeuci.

Alkohol upośledza prawidłowe funkcjonowanie wszystkich tkanek i układów organizmu. Krążąc w krwiobiegu, dociera również do mózgu, wyrządzając psychiczne szkody w umyśle chorego.

Zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu – jak powstają?

Zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu zwykle powstają w wyniku bezpośredniego oddziaływania substancji toksycznej na tkanki i narządy organizmu. Alkohol uszkadza komórki nerwowe, powoduje występowanie licznych niedoborów, znacznie pogarsza kondycję organizmu oraz ogólny stan zdrowia. Długotrwałe przyjmowanie nadmiernych ilości alkoholu może również przyczynić się do wywoływania chorób somatycznych. One natomiast mogą w sposób pośredni nasilać zaburzenia psychiczne.

Na wystąpienie wielu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholizmem wpływają również niekorzystne skutki psychospołeczne picia. Problemy finansowe, osobiste, zawodowe oraz prawne często stanowią bowiem podstawę myśli depresyjnych, obniżenia nastroju czy stagnacji. Wówczas alkoholik pije jeszcze więcej, wprowadzając siebie samego w mechanizm błędnego koła.

Zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu

Jednym z głównych zaburzeń natury psychicznej związanych z nadużywaniem substancji odurzającej jest bezsenność po alkoholu. Doprowadza ona do stopniowego wycieńczenia organizmu i pogorszenia ogólnego stanu zdrowia chorego. Jej przyczyną mogą być współistniejące inne schorzenia: halucynoza, paranoja alkoholowa, zaburzenia osobowości i depresja. Trudności w utrzymaniu prawidłowego rytmu snu i czuwania doprowadzają również do konieczności stosowania leczenia farmaceutycznego i hospitalizacji.

Charakterystyczny w przebiegu choroby alkoholowej jest także zespół amnestyczny. To uszkodzenie pamięci krótkotrwałej, świeżej. Chory ma zaburzone poczucie czasu i nie potrafi odtworzyć chronologii niedawnych zdarzeń. Często ma luki w pamięci, które wypełnia konfabulacjami.

Często występuje również impotencja alkoholowa. Pozornie nie jest to schorzenie natury psychicznej, jednak może doprowadzić do występowania stanów depresyjnych i utraty poczucia własnej wartości. Niemożność odbycia stosunku seksualnego lub osiągnięcia satysfakcji seksualnej może być krzywdzące dla wielu uzależnionych kobiet i mężczyzn. Unikają oni zatem zbliżeń, nawiązywania kontaktów interpersonalnych i relacji partnerskich.

Wszystkie wyżej wymienione schorzenia oraz wiele innych czynników może stać się przyczyną występowania jednego z najbardziej popularnych zaburzeń wśród uzależnionych. Depresja alkoholowa, bo o niej tu mowa, dotyka niemal połowę alkoholików. Pierwsze objawy depresyjne pojawiają się zazwyczaj już po kilku godzinach od przerwania ciągu alkoholowego. Najczęściej jest to znaczne obniżenie nastroju – poczucie przygnębienia, smutku i pesymizmu.

Leczenie

Określone jednostki chorobowe wymagają zwykle specyficznego leczenia psychiatrycznego. Wykorzystywane w tym celu metody to: farmakoterapia, psychoterapia, terapia behawioralna. Ich skuteczność jest wysoka, jednak wymaga utrzymywania stanu abstynencji. W tym celu jednocześnie leczy się również chorobę alkoholową. Aby poddać się terapii, konieczne jest udanie się do specjalistycznego ośrodka, gdzie pracują terapeuci przygotowani na leczenie różnorodnych schorzeń.

Metody kompleksowej terapii alkoholizmu (wszywka alkoholowa, detoks i psychoterapia alkoholizmu) umożliwiają bezpieczne przerwanie ciągu alkoholowego. Wszywka alkoholowa działa awersyjnie, odstraszając alkoholika od sięgania po substancję odurzającą. Boi się on bowiem reakcji swojego organizmu na toksyczne połączenie leku (Esperalu) z alkoholem etylowym. Odtrucie alkoholowe przywraca organizmowi równowagę wodno-elektrolitową, wypłukując z niego jednocześnie toksyczne produkty przemiany alkoholu. Psychoterapia zaś zajmuje się zdrowiem psychicznym pacjenta. Specjaliści za pomocą fachowych narzędzi i metod wywołują w umyśle chorego zmiany. Dzięki nim jest on w stanie dostrzec i zrozumieć swoje trudności oraz wzbudzić w sobie motywację wewnętrzną do walki z uzależnieniem.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600