Wsparcie w leczeniu alkoholizmu – czyli jak pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Wsparcie w leczeniu alkoholizmu – czyli jak pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?
wsparcie w leczeniu alkoholizmu

Jak osobie uzależnionej okazać wsparcie w leczeniu alkoholizmu? To pytanie zadają sobie najbliżsi osób zmagających się z chorobą alkoholową. To zarówno ich partnerzy, jak i współmałżonkowie, dzieci, przyjaciele, a nawet współpracownicy. Pomoc uzależnionemu nie należy do łatwych zadań. Zmaga się on bowiem z szeregiem zaburzeń psychosomatycznych, które prowadzą do zmian jego zachowania i osobowości. Nałogowcy pod wpływem długotrwałego działania toksyny na ich organizm stają się nie do poznania. Większość z nich początkowo jest ponadto niechętnych do podjęcia jakiegokolwiek leczenia choroby alkoholowej. Co więcej, często nie dostrzegają oni własnych trudności, zaprzeczając istnieniu uzależnienia.

Namówienie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia w profesjonalnej placówce leczenia uzależnienia jest zwykle trudne i długotrwałe. Najczęściej na profesjonalną pomoc i wsparcie specjalistów decydują się oni po pierwszych nieudanych próbach samodzielnego odstawienia alkoholu. Zmagając się z konsekwencjami przyzwyczajenia ustroju do stałej obecności toksyn alkoholowych, zauważają jednocześnie pierwsze niepokojące objawy alkoholizmu. Podjąć leczenie alkoholizmu można na każdym etapie jego rozwoju, niezależnie od stopnia zaawansowania dolegliwości. Im wcześniej podejmie się oddziaływania terapeutyczne, tym większa szansa na szybkie przywrócenie równowagi ustroju. Wsparcie w leczeniu alkoholizmu pozwala na wzbudzenie motywacji pacjenta do rezygnacji z nadużywania napojów wysokoprocentowych.

Jak alkohol wpływa na zdrowie i samopoczucie człowieka?

Alkoholizm to choroba, która rozwija się długotrwale i podstępnie. Może dotyczyć niemal każdego. Wsparcie w leczeniu alkoholizmu jest niezwykle istotne dla powodzenia procesu terapeutycznego. Samodzielnie nałogowiec może co prawda rozpocząć leczenie alkoholizmu, ale rzadko ma tak silną motywację, by trwać w abstynencji nawet mimo odczuwanych objawów odstawiennych. Chodzi tu zatem nie tylko o wsparcie bliskich, ale przede wszystkim doświadczonych specjalistów. Długotrwały proces leczenia opiera się na wielu różnorodnych elementach. Dzieje się tak dlatego, że oddziaływanie alkoholu na ustrój człowieka ma wiele wymiarów. Długotrwałe spożywanie toksyn alkoholowych upośledza funkcjonowanie niemal wszystkich jego organów. Nieprawidłowo współpracują ze sobą również poszczególne układy, powodując pierwsze objawy somatyczne i psychiczne uzależnienia od alkoholu.

Wsparcie w leczeniu alkoholizmu – jak rodzina i bliscy mogą pomóc osobie uzależnionej w podjęciu leczenia?

Jak namówić uzależnionego, by podjął abstynencję i rozpoczął leczenie? Członkowie najbliższej rodziny i przyjaciele osób uzależnionych poszukują skutecznych metod na nakłonienie bliskich do przerwania ciągu alkoholowego i rozpoczęcie terapii alkoholowej. Nie istnieją jednak stuprocentowo pewne i skuteczne rozwiązania. Wiele zależy od ogólnego zachowania i stanu osoby uzależnionej. Chęć leczenia powinna wynikać z woli samego chorego. Wówczas oddziaływania terapeutyczne są najskuteczniejsze. Osoby najbliższe mogą wywierać wpływ na jego decyzję, jednak nie mają możliwości podjęcia decyzji o leczeniu za niego. Sytuacja wygląda inaczej jedynie w przypadku przymusowego leczenia odwykowego.

By okazać wsparcie w leczeniu alkoholizmu, warto uświadamiać choremu konsekwencje jego przyzwyczajeń i patologicznych wzorców zachowania. Zwykle osoba uzależniona rozważa korzystanie z pomocy specjalistów po zauważeniu nieprawidłowości w swoich reakcjach. Alkoholizm jest złożoną chorobą, rządzącą zachowaniem i emocjami uzależnionego. Nie należy jednak usprawiedliwiać jego zachowania, a wręcz przeciwnie. Nie warto ukrywać uzależnienia bliskiego przed otoczeniem. Chory powinien bowiem sam skonfrontować się z własnym problemem. Musi również wziąć odpowiedzialność za własne czyny i poznać konsekwencje działania pod wpływem alkoholu. Negatywne doświadczenia pozwalają mu uświadomić sobie, że za problemy odpowiedzialny jest alkohol. W uzasadnionych przypadkach rodzina chorego może starać się o sądowy nakaz przymusowego leczenia alkoholizmu.

Przymusowa terapia uzależnień alkoholowych

Alkoholizm w rodzinie wpływa na każdego członka tej małej społeczności, powodując ich współuzależnienie. Zjawisko to jest szczególnie trudne, gdy alkoholik nie chce się leczyć. Nie jest bowiem możliwe wyjście z alkoholizmu bez terapii. Wraz z upływem czasu problem uzależnienia pogłębia się. Picie ryzykowne przekształca się w pełne uzależnienie, a stała obecność toksyn alkoholowych we krwi człowieka wywiera szkodliwy wpływ na jego funkcjonowanie. Alkohol etylowy upośledza funkcjonowanie nerek, trzustki, żołądka, wątroby (powodując m.in. marskość wątroby) oraz całego układu nerwowego. Odpowiedzialny jest również za większość zaburzeń psychicznych. Zmiany zachowania nałogowców wywołane są również przez głód alkoholowy podczas trwania ich stanu trzeźwości. Z tego względu istotne jest, by podczas terapii i odwyku znaleźli się oni wsparcie u lekarza.

Na czym jeszcze może polegać wsparcie w leczeniu alkoholizmu? Jeżeli nałogowiec sam nie chce podjąć się leczenia, staje się pacjentem z przymusu. Wniosek o skierowanie chorego na przymusowy odwyk od alkoholu może złożyć gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratura. Przesłanką do jego stworzenia jest sytuacja, gdy nałogowiec długo trwa w uzależnieniu, a brakiem życia w trzeźwości negatywnie wpływa na zdrowie innych osób. Swoim zachowaniem może bowiem nie tylko stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ale również demoralizować najmłodszych. Postępowanie to znajduje uzasadnienie w przepisach prawa – mowa tu o Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Od czego i jak rozpocząć leczenie uzależnienia od alkoholu? Wsparcie w leczeniu alkoholizmu – gdzie go szukać? Terapeutyczne ośrodki leczenia uzależnień

Wsparcie w leczeniu alkoholizmu obejmuje szereg działań i zachowań motywujących chorego do pozostawania w trzeźwości i wspierających jego terapię. Sam nałogowiec nie wie jednak, jak wyjść z uzależnienia i uniknąć nawrotów choroby alkoholowej. W przypadku zaawansowanych stadiów rozwoju nałogu lepiej, by chory samodzielnie nie podejmował kroków terapeutycznych. Nagłe odstawienie substancji odurzającej może bowiem wiązać się z ryzykiem wystąpienia objawów zespołu abstynencyjnego.

Wsparcie w leczeniu alkoholizmu powinno objawiać się przede wszystkim umożliwieniem skorzystania z kompleksowej terapii choroby alkoholowej. Jako elementy leczenia uzależnień alkoholowych wymienia się przede wszystkim psychoterapię alkoholizmu, detoks alkoholowy oraz awersyjne metody wspomagające leczenie (w tym głównie wszywkę alkoholową). Skuteczne metody walki z chorobą alkoholową obejmują działania wielowymiarowe i holistyczne. Alkoholizm jest chorobą złożoną i wymaga takich samych oddziaływań terapeutycznych. Nie wystarczy świadomość, jak żyć z alkoholikiem i rozmawianie z alkoholikiem o leczeniu. Słowa należy przeobrazić w czyn, by jak najszybciej zniwelować ryzyko wystąpienia powikłań uzależnienia.

Picie alkoholu w formie nałogowej można zwalczyć pod opieką medyczną specjalistów w stacjonarnych prywatnych ośrodkach leczenia alkoholizmu. Terapeuci kwalifikują pacjentów do leczenia, wybierają optymalne metody leczenia i decydują, od czego zacząć leczenie alkoholizmu. Wśród dostępnych sposobów leczenia prym w pierwszych etapach terapii wiedzie odtrucie alkoholowe (detoksykacja). W kolejnych etapach terapii alkoholizmu od sięgania po alkohol powstrzymuje nałogowca Esperal (farmakologiczne wsparcie leczenia) oraz psychoterapia. Osoby uzależnione od alkoholu mogą uczestniczyć w psychoterapii indywidualnej, spotkaniach grup wsparcia, Anonimowych Alkoholików (AA), terapii grupowej.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600