Uczucia i emocje alkoholika – z czym zmaga się osoba uzależniona?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Uczucia i emocje alkoholika – z czym zmaga się osoba uzależniona?
uczucia i emocje alkoholika

W społeczeństwie nadal funkcjonuje mylne, stereotypowe przekonanie, że osoba uzależniona od alkoholu niewiele czuje. Rzadko bowiem kieruje się swoimi emocjami, nie odpowiada na potrzeby najbliższych. Nawet pod wpływem namowy członków rodziny niejednokrotnie nie rozpoczyna terapii choroby alkoholowej. Mimo że często nieracjonalne uczucia i emocje alkoholika stanowią równie istotny aspekt jego życia co w przypadku osób zdrowych. Ponieważ to alkohol steruje myślami i zachowaniem osoby uzależnionej, większość pozytywnych emocji skrywa się w obliczu ulgi związanej ze spożywaniem kolejnych dawek alkoholu etylowego. Nieprzyjemne i złe emocje z kolei stanowią motor napędzający alkoholika do trwania w ciągach alkoholowych. Najczęściej sięga on po używkę w stanie nadmiernego stresu, przemęczenia, pod wpływem smutku, przygnębienia lub złości.

Uzależnieni pacjenci wybierają alkohol jako metodę ukojenia i samozaspokojenia, prowadzącą do osiągnięcia dobrostanu psychicznego. Dobre samopoczucie po spożyciu alkoholu etylowego jest jednak tylko pozorne. Nie jest to łatwiejsza droga do osiągnięcia równowagi niż korzystanie z innych technik relaksacyjnych i odprężających. Jeżeli spożywanie alkoholu w nadmiarze i zbyt dużej częstotliwości zastępuje nałogowcowi hobby i spotkania ze znajomymi lub bliskimi, stopniowo kojarzy się z relaksem i odprężeniem. W taki właśnie sposób działa mechanizm uzależnienia. Uczucia i emocje alkoholika krążą wokół nieodpartej chęci sięgania po kolejne dawki etanolu. Uzależnienie odbiera im możliwość racjonalnego postrzegania rzeczywistości.

Uczucia i emocje alkoholika a błędne koło alkoholizmu

Aktywny alkoholik pije głównie z powodu odczuwanych przez siebie nieprzyjemnych i negatywnych emocji. Podczas gdy zdrowy człowiek potrafi kontrolować swoje zachowania, uczucia i emocje alkoholika skrywane są pod kolejnym spożywanym kieliszkiem alkoholu. W fizjologicznych warunkach nieprzyjemne odczucia wyrównuje się za pośrednictwem przyjemnych doznań i obecności innych ludzi. Osoby skłonne do uzależnień nie mają wypracowanych prawidłowych schematów radzenia sobie z emocjami: gniewem, złością, smutkiem, przygnębieniem i innymi trudnymi emocjami. Z tego względu sięgają po pozornie prostszą drogę do regulacji, czyli alkohol. W rezultacie skazują się na długotrwałe i nadmierne dostarczanie do organizmu toksyny. Jej działanie wywiera szkodliwy wpływ na wszystkie organy człowieka. Etanol zaburza prawidłowy sposób funkcjonowania trzustki, wątroby, nerek, żołądka, serca i mózgu.

Jakie są najczęstsze uczucia i emocje alkoholika? Zwykle w sposób wzmożony odczuwa on złość i lęk. To głównie one napędzają go do ciągłego sięgania po alkohol. Używka w szybki sposób je zagłusza, przynosi ukojenie i rozluźnienie. W wyniku szkodliwego działania toksyn poalkoholowych na układ nerwowy człowieka, reakcje i zachowania alkoholika często są nieadekwatne do sytuacji i wyolbrzymione. Denerwuje się on z powodu błahostek, a prawdziwie poważne sytuacje i okoliczności nie wzbudzają w nim żadnych reakcji. Co więcej, alkoholizm zaburza odczuwanie uczuć wyższych (miłość, przyjaźń, zaufanie).

Uzależniony całkowicie podporządkowuje się piciu i samodzielnie ma niewielkie szanse na powrót do równowagi psychofizycznej. Na dłuższą metę alkohol staje się silnym depresantem, Zwiększa labilność emocjonalną, powoduje obniżenie nastroju i wzmacnia uciążliwość nieprzyjemnych odczuć. Wspomniane depresyjne działanie alkoholu powoduje, że uzależniony wpada w błędne koło alkoholizmu. Stopniowo coraz gorzej czuje się sam ze sobą. Wstydzi się swojego problemu alkoholowego, ma obniżone poczucie własnej wartości, stany lękowe, cierpi z powodu depresji. Przez złe samopoczucie alkoholik sięga po kolejne dawki używki, nie dopuszczając do wystąpienia stanu trzeźwości.

Jak alkoholik manipuluje uczuciami?

Uczucie i emocje alkoholika są niezwykle trudne do zdefiniowania i interpretacji. Nałogowiec kieruje się manipulacjami. Może żarliwie powtarzać nawet, że kocha najbliższych, podczas gdy na co dzień staje się źródłem trudności i upokorzeń członków rodziny. Kłamstwa alkoholika umożliwiają mu usprawiedliwianie i pozorną racjonalizację nadużywania alkoholu. Wypiera on ze swojej świadomości istnienie problemu alkoholowego. Zapewnia najbliższych, że ma kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu i częstotliwością jego spożywania. Jak rozmawiać z alkoholikiem o leczeniu, gdy uważa on, że nie potrzebuje pomocy? Jest to szczególnie trudne z powodu mechanizmów psychicznych, jakie aktywują się w jego umyśle. Zaprzeczenie i racjonalizacja nałogu nie pomagają w szybkim podjęciu decyzji o rozpoczęciu terapii choroby alkoholowej. Z tego względu istotna wydaje się pomoc najbliższych, którzy narażeni na współuzależnienie, dostrzegają szkodliwe skutki działania alkoholu nie tylko na samego uzależnionego.

Jak alkoholik odczuwa emocje?

Uczucia i emocje alkoholika zaburzone są przede wszystkim ze względu na zniszczenia komórek nerwowych, do jakich dochodzi w wyniku regularnego i nadmiernego spożywania etanolu. Jak dowodzą wykonane dotychczas badania naukowe, jednorazowe upicie się do utraty świadomości może powodować wyniszczenie nawet do 22 milionów neuronów. Co więcej, alkohol etylowy skutecznie wypłukuje z organizmu witaminy, minerały i elektrolity. W związku z tym nałogowcy należą do grona osób szczególnie narażonych na deficyty i niedobory substancji odżywczych.

Pojawia się obniżenie nastroju, zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Degradacji ulegają bowiem kolejne obszary w układzie nerwowym. Zmiany te stają się często nieodwracalne. Zwłaszcza jeżeli nałogowiec zwleka z decyzją o skorzystaniu z pomocy w specjalistycznych ośrodkach leczenia uzależnień. Uniknięcie konsekwencji picia i wyjście z uzależnienia możliwe jest bowiem wyłącznie pod opieką specjalistów. Również podczas psychoterapii indywidualnej lub spotkań wspólnoty Anonimowych Alkoholików nałogowcy uczą się od nowa odczuwania swoich emocji, nazywania ich i regulowania w sposób akceptowany społecznie.

Uczucia i emocje alkoholika – na czym polega mechanizm nałogowego regulowania emocji?

Alkohol w bardzo łatwy sposób pomaga osobom uzależnionym regulować emocje głównie ze względu na fakt, że trwają one w ciągłym napięciu i niepewności. Uczucia i emocje alkoholika są niezwykle intensywne, mimo że oni sami nie zawsze są w stanie je odpowiednio nazwać. Substancja odurzająca pozwala im poczuć ulgę. Nałogowo regulują oni zatem swoje emocje za pośrednictwem używki. Takie działanie określa się mianem nałogowej regulacji emocjonalnej.

W przypadku wielu pacjentów substancje psychoaktywne stają się sposobem na zapełnienie pustki wytworzonej przez brak stabilizującej i konstruktywnej relacji w przeszłości. Udowodniono bowiem, że trudności z regulacją emocji mogą mieć swoje źródło nawet we wczesnym dzieciństwie. Stopień, w jakim ludzie mogą regulować swoje emocje i kontrolować zachowania, zależy przede wszystkim od długości i siły wczesnych doświadczeń, więzi w okresie wczesnodziecięcym (pierwszych dwóch lat życia dziecka). Nałogowcy piją, zamiast zwrócić się po pomoc do drugiego człowieka.

Uczucia trzeźwego alkoholika

Jak żyć z alkoholikiem, który zdecydował się na abstynencję i pozostaje trzeźwy? Po odstawieniu substancji odurzającej nałogowiec powinien pozostawać pod ścisłą opieką personelu lekarskiego do momentu jego wytrzeźwienia. Większość chorych decyduje się w tym celu na profesjonalne odtrucie alkoholowe. Zdają sobie oni bowiem sprawę z tego, na czym polega głód alkoholowy i jakie są objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Obawiając się nagłych reakcji własnego organizmu i zwiększonego ryzyka wystąpienia nawrotu choroby alkoholowej, decydują się na pomoc fachowców w stacjonarnych placówkach medycznych. To działanie zalecane w celu zapanowania nad dolegliwościami psychosomatycznymi, które nałogowcy odczuwają nie tylko w konsekwencji zatrucia alkoholowego, ale również zespołu odstawiennego.

Jak alkoholik może zapanować nad swoimi uczuciami podczas ciągu alkoholowego?

Uczucia i emocje alkoholika, który pozostaje w aktywnych ciągach alkoholowych, nie są możliwe do kontrolowania i opanowania. Aby możliwa była poprawa stanu psychofizycznego uzależnionego, konieczne jest skorzystanie z opieki i wsparcia specjalistów. Jedyną możliwością zapanowania nad emocjami alkoholika, który pozostaje upojony, jest przerwanie jego ciągu alkoholowego i osiągnięcie przez niego abstynencji. Konieczna jest zatem kompleksowa terapia choroby alkoholowej. W jej skład wchodzą takie oddziaływania jak: detoks alkoholowy, wszywka alkoholowa i psychoterapia alkoholizmu.

Czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii? Obecnie uważa się, że choroba alkoholowa jest nieuleczalna. Nałogowcem zostaje się przez całe życie, ale można je spędzić w trzeźwości.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600