Dlaczego ludzie popadają w alkoholizm? Przyczyny alkoholizmu

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Dlaczego ludzie popadają w alkoholizm? Przyczyny alkoholizmu
przyczyny alkoholizmu

Przyczyny alkoholizmu rzadko są jednoznaczne do określenia. Jest ich tak wiele, jak osób uzależnionych od alkoholu. Najczęściej alkoholik popada w nałóg w wyniku splotu różnorodnych zdarzeń i okoliczności, które wpływają na zaburzenia poczucia jego wewnętrznego bezpieczeństwa i stabilności.

Przyczyny alkoholizmu

Przyczyny alkoholizmu niełatwo jest znaleźć. Każda osoba uzależniona od alkoholu ma inną historię dotarcia do własnego uzależnienia. Warto jednak pamiętać, że od przyczyny alkoholizmu zależny będzie sposób leczenia nałogu oraz postępowania z uzależnionym. Określenie przyczyny alkoholizmu jest niezwykle ważne zwłaszcza dla potrzeb psychoterapii alkoholizmu, która jest jedną z metod leczenia uzależnień.

Przyczyn alkoholizmu szukać możemy już w genetyce i biologii. Poprzez uwarunkowania genetyczne, część społeczeństwa określana jest jako bardziej podatna na popadanie w nałogi. Wiąże się to zwłaszcza z sytuacjami, w których członek najbliższej rodziny miał problemy alkoholowe. Uzależnienie takie nazywa się często mianem alkoholizmu rodzinnego. Jedna osoba uzależniona niejednokrotnie pociąga za sobą kolejne – najbliższych i członków rodziny. Możliwe jest bowiem dziedziczenie pewnych predyspozycji do nadużywania środków odurzających. Pod względem biologicznym, alkoholizm jest reakcją organizmu na sytuacje stresowe i trudne do opanowania. Człowiek uzależniony sięga więc po alkohol, by zniwelować poczucie strachu, zagrożenia i odprężyć się. To naturalna potrzeba każdego ludzkiego organizmu. Pamiętać należy jednak o tym, że w przypadku uzależnionych, jest to w ich mniemaniu jedyny skuteczny sposób walki ze stresem życia codziennego.

Jako inne przyczyny alkoholizmu wymienia się ponadto: przyczyny psychologiczne, hormonalne, pedagogiczne, socjologiczne, środowiskowe, przebywanie w złym towarzystwie, słabą odporność psychiczną, problemy i zaburzenia natury psychicznej, podatność na manipulację.

Popadanie w alkoholizm

Popadanie w alkoholizm nie jest procesem o krótkim czasie trwania. To oddziaływania długofalowe, trwające nawet kilka lat. Nie sposób więc nie zauważyć zmian, jakie wywiera na osobę uzależnioną i jej bezpośrednie otoczenie. W tym czasie organizm stopniowo przyzwyczaja się do reakcji, jakie wywiera na nim substancja odurzająca. Osoba uzależniona obserwuje natomiast u siebie szereg przyjemnych dolegliwości, które umożliwiają jej harmonijne funkcjonowanie fizyczne i psychiczne. Problemy zaczynają się w momencie przerwania ciągu, czyli wystąpienia objawów odstawienia używki. Chorzy nie są świadomi zarówno przyczyn swojego stanu, jak i zagrożeń z niego wynikających.

Statystyki są bezlitosne. Średnie spożycie czystego alkoholu dla dorosłego Polaka wynosi 10 litrów rocznie. Napoje alkoholowe cieszą się coraz większą popularnością, nawet mimo wielu kampanii antyalkoholowych. Co więcej, dane wskazują na alarmujący, bo rosnący poziom spożycia alkoholu wśród osób młodych i młodocianych (niepełnoletnich). Popadanie w alkoholizm jest wobec tego poważnym problemem społecznym.

Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu przeprowadza się zazwyczaj w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych. Najczęściej chorzy kierowani są do ośrodków leczenia uzależnień, poradni lub szpitali. W tych miejscach zajmuje się nimi wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Jest to o tyle istotne, że specjaliści znają różnorodne sposoby radzenia sobie nawet z najpoważniejszymi objawami odstawienia używek.

W procesie leczenia alkoholizmu istotne jest określenie przyczyny alkoholizmu. Jej oceny dokonuje się najczęściej już na pierwszym etapie leczenia. Składa się na niego obszerny i szczegółowy wywiad, z którego specjaliści dowiadują się wielu informacji na temat chorego. Dzięki wywiadowi możliwe jest uzyskanie informacji na temat stanu zdrowia chorego, jego sytuacji rodzinnej i materialnej, a co za tym idzie, określenia motywacji dla sięgania po alkohol.

Znając szczegóły na temat przeszłości i stanu pacjenta, personel medyczny przystępuje do dalszych działań. Polegają one przede wszystkim na określeniu indywidualnych potrzeb pacjenta oraz ustaleniu spersonalizowanego planu leczenia alkoholizmu. Wszelkie działania podejmowane przez personel muszą być zaakceptowane przez uzależnionego. Bez jego odpowiedniej motywacji oraz zaangażowania całkowite wyjście z nałogu może nie być możliwe.

Specjaliści odradzają przeprowadzanie detoksu alkoholowego i rozpoczynanie leczenia alkoholizmu w warunkach domowych. Środowisko domowe nie jest przystosowane do opieki nad osobą uzależnioną. Pamiętać należy, że przede wszystkim w początkowej fazie odstawienia substancji uzależniającej mogą u pacjenta wystąpić nieprzyjemne, a nawet niebezpieczne dolegliwości. Ponadto detoks alkoholowy jest jedynie niewielką częścią długotrwałego procesu leczenia alkoholizmu. Zawsze towarzyszyć mu powinna również psychoterapia, która przywraca równowagę psychiczną osoby uzależnionej. Ten rodzaj terapii nie jest możliwy do przeprowadzenia bez pomocy specjalistów.

Leczenie alkoholizmu

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600