Padaczka alkoholowa – jak pomóc alkoholikowi z napadem drgawek?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Padaczka alkoholowa – jak pomóc alkoholikowi z napadem drgawek?
Padaczka alkoholowa

Padaczka alkoholowa to niebezpieczna przypadłość, z której konsekwencjami zmagają się zwykle osoby znajdujące się w ciągu alkoholowym lub przerywające stan upojenia alkoholowego. Ryzyko wystąpienia ataku drgawek padaczkowych dotyczy jednak każdej osoby uzależnionej od spożywania alkoholu etylowego, bez względu na fazę jej nałogu i stopień uzależnienia. Brak alkoholu w organizmie nałogowca jest tak silnie odczuwany, że powoduje występowanie szeregu nieprzyjemnych dolegliwości. Napady padaczkowe występują zazwyczaj wraz ze spadkiem stężenia etanolu w krwiobiegu chorego. Najczęściej są zatem konsekwencją przewlekłego nadużywania używki.

Z tego względu padaczka alkoholowa nazywana jest również mianem padaczki po odstawieniu alkoholu. Pierwsze objawy tego stanu pojawiają się zazwyczaj już po upływie 48 godzin od zaprzestania przyjmowania substancji odurzającej. Mogą powtarzać się wielokrotnie w krótkim czasie, stając się bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia trzeźwiejącego alkoholika. Z tego względu przerywanie ciągu alkoholowego zalecamy wykonywać wyłącznie pod kontrolą specjalistów. W naszej placówce oferujemy odtrucie alkoholowe, podczas którego bezpiecznie odstawia się substancję odurzającą, a wszystkie symptomy zespołu odstawiennego (w tym również drgawki) ogranicza się za pośrednictwem dożylnej suplementacji i farmakoterapii.

Przyczyny ataku padaczki alkoholowej

Atak padaczki alkoholowej wiążą się z zespołem odstawiennym, a widoczne drgawki są objawem zespołu abstynencyjnego. Z tego względu nazywana jest chorobą trzeźwych alkoholików. Powoduje ją nadmierne, ale nieodżywcze nawodnienie organizmu, do jakiego dochodzi w wyniku nadużywania alkoholu etylowego, przemęczenia i braku snu. Padaczka alkoholowa wynika również z zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej w ustroju oraz zmian biochemicznych, metabolicznych i neurologicznych, spowodowanych nadmiernym stężeniem etanolu we krwi. Powodować mogą ją także takie schorzenia współistniejące z alkoholizmem jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek. Jednorazowe wystąpienie tego rodzaju napadu drgawek predysponuje pacjenta do jego powtarzania się w przyszłości. W związku z tym chorym zaleca się zaprzestanie kontynuowania spożywania alkoholu.

Jak sobie radzić z zatruciem alkoholem? Domowe sposoby są tu całkowicie nieskuteczne. Ich zastosowanie nie tylko nie ograniczy uciążliwości objawów kaca, ale może wpłynąć negatywnie na poziom bezpieczeństwa pacjenta. Zaniechanie działań terapeutycznych w przypadku przerwania długotrwałego ciągu alkoholowego może skutkować nagłą reakcją organizmu, stwarzającą ryzyko wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

Padaczka alkoholowa – objawy

Podstawowym objawem padaczki alkoholowej są niekontrolowane drgawki. Mogą one wystąpić zarówno po spożyciu i przedawkowaniu alkoholu, jak i po jego nagłym odstawieniu. W przypadku większości pacjentów podczas ataku występuje również utrata świadomości, która wraz z ustąpieniem drgawek może przekształcić się w głęboki sen. Mimowolne i niekontrolowane przez chorego skurcze występują w mięśniach w całym ciele. W związku z tym pacjent narażony jest szczególnie na uszkodzenia mechaniczne, jakich może doznać w wyniku upadku, uderzenia o twarde podłoże lub obiekty, jakie znajdują się w jego pobliżu. Może on również przegryźć swój własny język lub wypróżnić się w niekontrolowany sposób.

Podczas padaczki alkoholowej pojawia się niekontrolowane drżenie kończyn. Zewnętrznymi objawami zbliżającego się napadu mogą być także zimne poty oblewające chorego oraz nagłe rozszerzenie jego źrenic. Niektórzy odczuwają również nagłe kołatanie serca, przyspieszenie akcji oraz wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Zmiany, jakie zachodzą w mózgu alkoholika podczas wyładowań padaczkowych, nie są możliwe do zobrazowania podczas badania EEG.

Jak pomóc alkoholikowi?

Przy napadzie padaczkowym osoby postronne powinny jak najszybciej przystąpić do udzielenia alkoholikowi pierwszej pomocy przedmedycznej. Ich działania powinny opierać się na zapewnieniu choremu bezpieczeństwa. W tym celu należy priorytetowo ochronić głowę, która ulec może urazowi w wyniku drgań. Należy zatem jak najszybciej objąć ją dłońmi. Nie trzeba jej unosić i przytrzymywać w górze. Nie zaleca się również podkładania przedmiotów pod głowę chorego – nawet jeżeli są to miękkie i wygodne poduszki. Drgawki  ustępują zwykle po upływie 2-3 minut. Po zminimalizowaniu objawów pacjenta należy ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej i obserwować jego stan wraz z oceną parametrów życiowych. Jeżeli alkoholik nie odzyskuje nieprzytomności lub w międzyczasie ma kolejne ataki drgawek, należy niezwłocznie wezwać specjalistyczną pomoc.

Jak zapobiegać i leczyć?

Padaczka alkoholowa to schorzenie, któremu zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać niż je leczyć. Pomocna w tym przypadku okazuje się farmakoterapia w odtruciu alkoholowym i dożylna suplementacja elektrolitów podczas detoksykacji. Efekty detoksu są przez pacjenta odczuwane stosunkowo szybko, a zastosowanie profesjonalnej ścieżki terapeutycznej pod okiem specjalistów znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego.

Leczenie Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego i padaczki alkoholowej polega głównie na skierowaniu pacjenta na stacjonarny detoks alkoholowy. Podczas procesu odtruwania organizmu z toksyn poalkoholowych i metabolitów etanolu usuwa się wszystkie szkodliwe substancje z krwiobiegu alkoholika. Sprzyja to zniwelowaniu skutków wszystkich zmian, jakich dokonał w ustroju alkohol, spożywany przez nałogowca w długotrwałych ciągach. Za pośrednictwem detoksykacji możliwe jest ponadto usunięcie niektórych zaburzeń psychicznych spowodowanych piciem. Pacjent stopniowo odzyskuje równowagę i stawia pierwsze kroki ułatwiające mu ograniczenie ilości spożywanego alkoholu, a więc jednocześnie rozpoczęcie aktywnej walki z nałogiem. Czasami lekarze decydują się na wprowadzenie do terapii leków o działaniu przeciwpadaczkowym.

Jeżeli pacjent miał pierwszy napad drgawek poalkoholowych, specjaliści zalecają ponadto wykonanie badania tomografii komputerowej. Jej zastosowanie pozwala bowiem wykluczyć inne przyczyny nagłego pojawienia się drgawek. U części osób padaczka może występować przez dłuższy czas. Wówczas zwykle ma nasilony przebieg. Jej dodatkowemu pogłębieniu służą uszkodzenia nerwów lub zmiany zaistniałe w obrębie mózgu.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600