Nowoczesna terapia alkoholizmu – z jakich elementów powinna się składać?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Nowoczesna terapia alkoholizmu – z jakich elementów powinna się składać?
nowoczesna terapia alkoholizmu

Alkoholizm jest chorobą, której przebieg charakteryzuje się niekontrolowanym myśleniem o piciu i spożywaniem nadmiernych ilości alkoholu. To skomplikowane zaburzenie objawiające się za pośrednictwem dolegliwości psychosomatycznych. Zgodnie z aktualnymi klasyfikacjami, należy do grona chorób, co powoduje, że konieczne staje się jego leczenie. Nowoczesna terapia alkoholizmu pozwala pacjentom na skuteczną i bezpieczną rezygnację ze spożywanego alkoholu. Dzięki detoksykacji możliwe staje się przerwanie ciągu alkoholowego w kontrolowanych warunkach. Pomocnicze terapie farmakologiczne wzmacniają zewnętrzną motywację chorego do utrzymania długotrwałej abstynencji. I wreszcie – psychoterapia umożliwia przekształcenie patologicznych reakcji i zachowań w takie, które są społecznie akceptowane, a także wzbudza wewnętrzną chęć uzależnionego do trwania w trzeźwości.

Osoba uzależniona nie jest w stanie kontrolować ilości wypijanego alkoholu oraz częstotliwości jego spożywania. Toksyny zawarte w składzie substancji odurzającej skutecznie upośledzają funkcjonowanie mózgu i neurochemię, sprawiając, że chory stopniowo traci kontrolę nad własnym życiem. Zaniedbuje obowiązki rodzinne i zawodowe, wszystkie swoje aktywności podporządkowując rytmowi spożywania kolejnych dawek alkoholu. Z biegiem czasu poszukuje nowych okazji do picia, odurza się w samotności, a nawet w ukryciu. Rozwiązaniem większości trudności osób uzależnionych jest nowoczesna terapia alkoholizmu. Im wcześniej chory zauważy swój problem alkoholowy, tym szybciej przebiega leczenie. W początkowych fazach rozwoju uzależnienia nie dochodzi bowiem do złożonych zmian w organizmie człowieka. Dłuższe ciągi alkoholowe trudniej przerwać, a z tymi mamy do czynienia zwłaszcza w krytycznej i przewlekłej fazie choroby alkoholowej.

Ciąg alkoholowy a terapia uzależnień – wskazania

Nowoczesna terapia alkoholizmu proponowana jest wszystkim uzależnionym, którzy chcą aktywnie walczyć z nałogiem i pozostawać trzeźwymi do końca swojego życia. Jej elementy zapobiegają bowiem nawrotom choroby alkoholowej, wywołując stałe zmiany w sposobie myślenia chorego oraz jego motywacji do podejmowania określonych zachowań. Leczenie choroby alkoholowej warto rozpocząć jak najwcześniej. Jest to jednak działanie utrudnione szczególnie ze względu na utajony charakter pierwszych objawów uzależnienia. Zwykle nie są one zauważalne zarówno dla samego chorego, jak i dla najbliższych osób z jego otoczenia. Podejrzenia zaczynają się wówczas, gdy chory spożywa coraz większe dawki alkoholu, robi to częściej niż zwykle lub pojawiają się u niego pierwsze epizody utraty pamięci bądź świadomości po używkach. Widocznym objawem uzależnienia są ciągi alkoholowe, czyli okresy nieprzerwanego picia. Mogą one trwać nawet kilka tygodni, skrajnie wycieńczając organizm chorego. Dotyczą zwykle uzależnionych w krytycznej i przewlekłej fazie choroby.

Nowoczesna terapia alkoholizmu – bezpieczeństwo osoby uzależnionej

Zastanawiając się nad tym, jak pomóc alkoholikowi, warto skorzystać z pomocy lekarzy. Specjalistyczne wsparcie w leczeniu alkoholizmu pozwala na bezpieczne przerwanie ciągu alkoholowego i ograniczenie nieprzyjemnych objawów odstawienia alkoholu. Nowoczesna terapia alkoholizmu to przede wszystkim integrowanie wielu różnorodnych metod leczniczych. Ich zastosowanie nie tylko zwiększa skuteczność procesu leczniczego, ale również wpływa na jego bezpieczeństwo. Pacjent obejmowany jest holistyczną opieką specjalistów, którzy adekwatnie i szybko odpowiadają na wszelkie jego potrzeby. Leczenie alkoholizmu poprzedza się dokładną diagnostyką stanu zdrowia uzależnionego. W tym celu wykonuje się podstawowe badanie oraz zbiera informacje w formie wywiadu medycznego. Lekarz pyta chorego przede wszystkim o zauważane objawy alkoholizmu, ilość wypijanego alkoholu, długość ciągów alkoholowych, przebieg ewentualnej dotychczasowej terapii uzależnienia od alkoholu i choroby współistniejące. W razie konieczności wykonuje lub zleca dodatkowe badania. Poznając aktualne potrzeby zdrowotne i możliwości indywidualne danego pacjenta, specjalista może dobrać bezpieczną ścieżkę terapeutyczną i doradzić zastosowanie odpowiednich leków.

Z jakich elementów składa się nowoczesna terapia alkoholizmu? – detoksykacja alkoholowa, psychoterapia, Esperal

Jak wyjść z uzależnienia i jakie metody zastosować, by profesjonalne leczenie nałogu przyniosło jak najlepsze rezultaty? Nowoczesna terapia alkoholizmu to innowacyjne standardy leczenia. Rozpoczyna się zwykle od odtrucia organizmu, czyli leczenia odwykowego w ramach stacjonarnego detoksu alkoholowego. Pozwala ono nie tylko na ograniczenie alkoholu, ale również na całkowite jego odstawienie. Przerwanie ciągu alkoholowego odbywa się w stacjonarnych warunkach klinicznych placówki medycznej. W trakcie leczenia w formie odtrucia pacjent przyjmuje kroplówki witaminowe celem dożylnej suplementacji składników odżywczych. Wskazana jest również farmakoterapia alkoholizmu, ograniczająca dokuczliwość objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (głodu alkoholowego).

Problem uzależnienia od alkoholu nie kończy się bowiem w momencie odstawienia używki. Co więcej, to właśnie początek terapii alkoholowej jest zwykle dla pacjenta najtrudniejszy. Wówczas zmaga się on z objawami odstawiennymi i działaniami niepożądanymi, które mogą zachęcać go do ponownego wypicia alkoholu. Również wtedy jest on najbardziej narażony na ryzyko nawrotu choroby alkoholowej. Połączenie różnych metod i form leczenia ma temu skutecznie zapobiegać.

Leczenie alkoholizmu polega na podjęciu wielu złożonych działań. Nowoczesna terapia alkoholizmu to proces składający się z kilku etapów. Po detoksykacji zaleca się, by pacjent pozostawał pod opieką psychoterapeuty. Może on uczestniczyć zarówno w psychoterapii alkoholizmu indywidualnej, jak i grupowej. Druga forma oddziaływań obejmuje spotkania grup wsparcia oraz meetingi Anonimowych Alkoholików (AA). Podczas spotkań z zakresu psychoterapii uzależnień pacjent uczy się na nowo akceptowanych społecznie zachowań i reakcji. Dowiaduje się, w jaki sposób może bezpiecznie zarządzać stresem i własnymi emocjami. Znajduje hobby, które nie ma negatywnego wpływu na jego zdrowie i samopoczucie.

Wśród innych metod leczenia alkoholizmu wymienia się również terapie awersyjne. Ich zadaniem jest wzbudzenie u pacjenta awersji, czyli obawy przed spożywaniem alkoholu etylowego. To farmakologiczne metody wspomagające leczenie choroby alkoholowej. Nie istnieje jeden skuteczny lek na alkoholizm, który likwiduje problem nadużywania alkoholu.

Czy leczenie farmakologiczne alkoholizmu jest możliwe?

Jednym z bardziej znanych wśród pacjentów leków stosowanych pomocniczo w ośrodkach leczenia uzależnień, jest Esperal. Nazywany również wszywką alkoholową ma formę jałowych tabletek wszywanych podskórnie do wnętrza organizmu chorego. Przed przystąpieniem do zabiegu pacjent musi zachować przynajmniej 24-godzinną trzeźwość. Zaszycie motywuje go zatem już do odstawienia substancji odurzającej. Po zabiegu nie spożywa on alkoholu ze względu na obawę o własne zdrowie i życie. Połączenie etanolu z Esperalem może bowiem okazać się niebezpieczne. Lek zaburza szlak metaboliczny alkoholu w ludzkiej wątrobie. Skutkuje to kumulacją toksyn w krwiobiegu, do której dochodzi jednak wyłącznie u osób decydujących się na ryzykowne próby przepicia wszywki alkoholowej. Ze względów bezpieczeństwa podstawowym zaleceniem lekarskim podczas farmakologicznego leczenia alkoholizmu jest bezwzględna abstynencja.

Nowoczesna terapia alkoholizmu jest długotrwała. Wszywkę alkoholową można stosować wielokrotnie w ciągu życia pacjenta. Powtórzenie zaszycia zaleca się przede wszystkim w przypadku bardzo dobrych wyników leczenia tym preparatem w przeszłości. Wśród dostępnych metod leczenia Esperal działa najdłużej. Stopniowe uwalnianie się leku do organizmu pacjenta może trwać nawet od 8 do 12 miesięcy. Nowoczesne leczenie alkoholizmu za pomocą wszywki nie powinno być jednak stosowane jako jedyna metoda terapeutyczna. Skuteczność leczenia awersyjnego zwiększa się wówczas, gdy pacjent aktywnie uczestniczy w psychoterapii.

Przebieg i metody leczenia uzależnienia od alkoholu w stacjonarnych ośrodkach terapii

W stacjonarnych ośrodkach terapii uzależnień pacjent może rozpocząć leczenie alkoholizmu w dowolnym dla siebie momencie. Długotrwałe picie alkoholu wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie wszystkich narządów i układów chorego. By zapobiec stałym uszkodzeniom i dysfunkcjom, należy odpowiednio wcześnie rozpocząć proces diagnostyczny i leczniczy. Ograniczenie spożycia alkoholu, konsultacje z psychiatrą, uczestnictwo w psychoterapii oraz zaszycie alkoholowe – to metody, jakie oferuje obecnie nowoczesna terapia alkoholizmu. Połączenie najnowszych metod gwarantuje najwyższy poziom skuteczności i bezpieczeństwa oddziaływań.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600