Manipulacje alkoholika, szantaż emocjonalny – jak alkoholik manipuluje bliskimi i rzeczywistością?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Manipulacje alkoholika, szantaż emocjonalny – jak alkoholik manipuluje bliskimi i rzeczywistością?
manipulacje alkoholika

Choroba alkoholowa jest skomplikowanym i zdradliwym schorzeniem. Nałogowiec posuwa się bowiem w jej wyniku do wielu kłamstw i prób wymuszania określonych zachowań. Manipulacje alkoholika przyjmują różną postać. Próbuje on wszelkim kosztem uzyskać swój cel. Zawsze jest nim bowiem kolejna dawka substancji odurzającej. Zachowanie to jest charakterystyczne nie tylko dla alkoholików, ale osób borykających się z wszelkiego rodzaju uzależnieniami.

Manipulacje alkoholika dosięgają wszystkich osób obecnych w jego otoczeniu. Zwykle nie waha się on okłamać nawet szczególnie bliskich mu osób – rodziców, współmałżonka, partnera czy dzieci. Przez to czują się oni wykorzystywani i oszukiwani. W odbudowaniu relacji nie pomaga agresja alkoholika, jego szantaż i bierność.

Manipulacje alkoholika – jak je rozpoznać?

Alkoholik w codziennym życiu wykorzystuje różne rodzaje manipulacji. Najczęściej zaczyna tłumaczyć swoje zachowanie, wykorzystując mechanizm zaprzeczania. Związana z nim jest bezpośrednio manipulacja rzeczywistością. Często najbliżsi z ust uzależnionego słyszą formułowania: „Nic nie piłem”, „Jestem trzeźwy”, które stanowią jedynie iluzję rzeczywistości.

Alkoholik ma również tendencję do zaniżania ilości wypijanego alkoholu oraz nazywania substancji odurzającej za pomocą pieszczotliwych zdrobnień. Zazwyczaj robi to nieświadomie, ale nie usprawiedliwia to w żaden sposób jego zachowania. Dla tego rodzaju manipulacji nałogowiec wykorzystuje również mechanizm racjonalizowania. Poszukuje bowiem racjonalnych powodów swojego picia. Najczęściej wymienia tu zatem chęć relaksu, odpoczynku, odprężenia czy świętowania sukcesu.

Manipulacje bliskimi

Innym rodzajem negatywnego oddziaływania alkoholika na otoczenie jest manipulacja bliskimi, a wśród niej zwłaszcza manipulacja żoną. Chory cierpiący z powodu uzależnienia w sposób naturalny przerzuca swoją winę na inne osoby. Nic dziwnego, że są to jego najbliżsi. Przekłada odpowiedzialność za własny nałóg na innych, obwiniając ich za swoje zachowanie. Skutki takiego działania zwykle najdotkliwsze są dla współmałżonka i dzieci chorego. Manipulacje alkoholika wywołują określone zmiany w psychice osób mu najbliższych, które co prawda są odwracalne, ale jedynie w wyniku długotrwałej psychoterapii. Alkoholizm w rodzinie jest zatem złożonym problemem o długotrwałych i skomplikowanych konsekwencjach.

Alkoholik żyje niejako we własnym świecie. Snuje nierealne marzenia i plany. W ich centrum niemal zawsze znajduje się upragniona substancja odurzająca. Koloryzuje wspomnienia, przywołuje szczęśliwe chwile związane z alkoholem, nawet jeśli nigdy nie miały one miejsca.

Wpływ manipulacji na rodzinę

Jedną z bardziej znanych konsekwencji, jakie niosą ze sobą manipulacje osoby uzależnionej od alkoholu, są psychiczne zmiany zachodzące w umyśle dzieci osoby uzależnionej. To tzw. syndrom DDA, oznaczający dosłownie Dorosłe Dzieci Alkoholików. Jako w pełni dojrzali ludzie mierzą się oni ze skutkami zachowań i nawyków, jakie przyszło im oglądać w dzieciństwie. Borykają się najczęściej z takimi trudnościami jak: brak pewności siebie, niski stopień samooceny, podatność na uzależnienia, niemożność nawiązania relacji opartych na zaufaniu i szczerości. Depresja alkoholowa, w którą często popadają nałogowcy, również nie pomaga w budowaniu właściwych wzorców.

Bezpośredni wpływ na najbliższych mają nie tylko manipulacje alkoholika. Na członków rodziny źle wpływa również przemoc, agresja fizyczna i słowna, szantaż emocjonalny. Jednak, dlaczego alkoholik jest agresywny? Substancja odurzająca utrudnia prawidłowe funkcjonowanie mózgu człowieka. Gdy alkohol obecny jest w krwiobiegu, zwłaszcza w nadmiernych ilościach, wpływa na zdolności poznawcze, umiejętność oceny sytuacji i dostosowania zachowania do określonego kontekstu sytuacyjnego. W konsekwencji osoby uzależnione stają się bardziej impulsywne, wybuchowe, nie panują nad wykorzystywaną siłą fizyczną. Dlatego też choroba alkoholowa uznawana jest za jedno z najgroźniejszych schorzeń nie tylko dla samego chorego, ale wszystkich członków jego rodziny oraz środowiska.

Pomoc terapeutyczna dla alkoholika

Destrukcyjny wpływ alkoholu na organizm człowieka jest oczywisty. Dostarczając do swojego krwiobiegu nadmierną ilość alkoholu podczas długotrwałych ciągów alkoholowych, skazuje on siebie samego na cierpienie i ryzyko występowania licznych chorób. Manipulacje, jego zły stan psychiczny i fizyczny, demoralizujący wpływ na otoczenie – wszystkie te czynniki mogą stać się przesłanką do konieczności rozpoczęcia kompleksowej terapii alkoholizmu.

W rozmowie z alkoholikiem należy zawsze kierować się wyłącznie faktami, stawiać na swoim, jednocześnie pokazując, że rozumie się trudności chorego. Sytuacją idealną jest ta, w której nałogowiec sam dostrzega swoje trudności, rozumie istotę własnego problemu i chce z nim walczyć. Jednak silna motywacja wewnętrzna u alkoholika wzbudzana jest niezwykle rzadko. W niektórych przypadkach konieczne staje się nawet ubezwłasnowolnienie alkoholika. Możliwe jest ono tylko dzięki pozytywnej decyzji sądu. Dla niektórych chorych taka możliwość stanowi jedyną drogę do wyjścia z nałogu.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600