Jakie efekty przynosi detoks alkoholowy?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Jakie efekty przynosi detoks alkoholowy?
Jakie efekty przynosi detoks alkoholowy

Jeszcze przed rozpoczęciem terapii zatrucia alkoholowego wielu pacjentów zastanawia się nad tym, jakie efekty przynosi detoks alkoholowy. Jak sama nazwa wskazuje, ma on oczyścić organizm chorego i wpłynąć na poprawę jego ogólnego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Jednak metod oddziaływania terapeutycznego w zakresie odtrucia alkoholowego jest wiele. Należy zatem zastanowić się, jakich rezultatów oczekuje pacjent i jakie postępowanie podjęte przez lekarza będzie u niego uzasadnione. Inaczej bowiem przebiega detoksykacja organizmu zdrowego, a inaczej pacjenta uzależnionego od alkoholu etylowego.

Detoks alkoholowy cieszy się rosnącą popularnością nie tylko wśród tych potencjalnych pacjentów, którzy uzależnieni są od alkoholu. Korzysta z niego coraz więcej osób zmagających się z konsekwencjami zatrucia alkoholowego powstałego w wyniku jednorazowego nadużycia substancji odurzającej. Dotyczą ich szczególnie objawy powszechnego kaca niemożliwe do szybkiego zlikwidowania w warunkach domowych. Aby dowiedzieć się, jakie efekty przynosi detoks alkoholowy, należy w pierwszej kolejności poznać cele tego oddziaływania terapeutycznego. Stosuje się go bowiem w różnych sytuacjach, zatem różnorodne osiąga się rezultaty terapeutyczne. Wiele zależy również od placówki, w jakiej pacjent się znajduje i podejścia specjalistów do trudności manifestowanych przez chorego.

Jakie efekty przynosi detoks alkoholowy?

Głównym celem detoksu alkoholowego jest oczyszczenie organizmu pacjenta z toksyn poalkoholowych oraz zbędnych produktów przemiany alkoholu etylowego w jego układzie pokarmowym. Za pośrednictwem detoksu przerywa się ponadto ciągi alkoholowe, wspomagając powrót pacjenta do stanu pełnej trzeźwości i abstynencji. Łagodzi on także psychiczne i fizyczne skutki gwałtownego odstawienia alkoholu. W związku z wysokimi oczekiwaniami, pacjenci zastanawiają się nad tym, jakie efekty realnie przynosi detoks alkoholowy dla ich zdrowia?

Poprzez zastosowanie detoksu alkoholowego szybko i skutecznie uzupełnia się poziom płynów w organizmie chorego oraz wszelkie niedobory makro- i mikroskładników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu. Podczas detoksykacji dba się również o zdrowie psychiczne pacjenta i angażuje go w długotrwały przebieg procesu terapeutycznego. Odtrucie alkoholowe osoby uzależnionej może trwać bowiem od kilkunastu godzin do nawet kilku dni, a nawet dłużej. Podczas ciągów alkoholowych organizm samodzielnie nie radzi sobie z nadmiarem szkodliwej substancji, przez co jej samoczynne wydalanie opóźnia się. Zalegające toksyny wywierają natomiast szkodliwy wpływ na wszystkie tkanki i narządy organizmu, stopniowo upośledzając ich funkcjonowanie.

Pacjentom, którzy zastanawiają się nad tym, kiedy zgłosić się na odtrucie, Centrum Medyczne Galmedic podpowiada, że z możliwości, jakie daje detoksykacja, skorzystać może niemal każda pełnoletnia osoba, na każdym etapie swojego życia. Zwłaszcza jeżeli zmaga się ona z konsekwencjami jednorazowego nadużycia alkoholu, ciągów alkoholowych, spożycia substancji pochodzącej z nielegalnego źródła lub takiej, która nie była przeznaczona do podania doustnego. Wszystkie te sytuacje wymagają pilnej interwencji medycznej zapobiegającej rozwojowi nie tylko objawów zatrucia alkoholem, ale również Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego.

Kompleksowe leczenie choroby alkoholowej

Bezpieczeństwo detoksu uzależnione jest nie tylko od miejsca, w którym je przeprowadzamy, ale również od kompleksowości, jaką charakteryzują się działania danego personelu medycznego. Cały proces powinien bowiem składać się z przynajmniej kilku etapów. Podczas nich dba się nie tylko o dobre samopoczucie fizyczne, ale i psychiczne pacjenta. W tym celu w placówce powinien znajdować się doświadczony lekarz, potrafiący w innowacyjny i szybki sposób odpowiadać na potrzeby każdego człowieka.

Odtrucie alkoholowe jest wiec w większości przypadków elementem kompleksowego odwyku. Podczas niego pacjent korzysta również z psychoterapii, a czasami nawet awersyjnych metod wspomagających leczenie alkoholizmu (wszywki alkoholowej). Detoksykacja najszybciej przebiega jednak w przypadku osób nieuzależnionych. One nie wymagają specjalistycznych działań mających na celu przerwanie ciągu alkoholowego i zmianę nastawienia psychicznego do nadmiernego spożywania alkoholu. Jednorazowe nadużycie substancji odurzającej zwykle nie wiąże się z nałogiem, co znacznie ułatwia i przyspiesza przebieg całego procesu detoksykacyjnego.

Detoksykacja w Centrum Medycznym Galmedic

W Centrum Medycznym Galmedic kompleksowe leczenie choroby alkoholowej rozpoczyna się od szczegółowej diagnostyki stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta. W związku z tym poddaje się go szeregowi badań kontrolnych oraz przeprowadza z nim wywiad medyczny. Pozyskiwane przez lekarza informacje dotyczą przede wszystkim objawów, na jakie skarży się uzależniony, stopnia zaawansowania i fazy alkoholizmu, przeszłych urazów i chorób, długości ciągów alkoholowych, czasu abstynencji, podejmowanych terapii odwykowych i objawów odstawiennych. Wyłącznie na tej podstawie specjaliści są w stanie określić optymalną ścieżkę leczenia, indywidualnie dla każdego uzależnionego.

Kolejnym etapem detoksykacji alkoholowej jest uzupełnienie elektrolitów i przyspieszenie metabolizmu alkoholu w wątrobie człowieka. Cele te osiąga się za pośrednictwem dożylnych wlewów witaminowych, które personel medyczny podaje bezpośrednio do krwiobiegu pacjenta przez wenflon. Podczas infuzji płynów dochodzi najczęściej do wystąpienia u pacjenta pierwszych objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA). Są one związane z odczuciem głodu alkoholowego, który towarzyszy nałogowcom kilka lub kilkanaście godzin po ostatniej spożytej dawce alkoholu etylowego. Niweluje się je skutecznie za pomocą farmakoterapii stosowanej w placówce dożylnie lub domięśniowo, co zwiększa stopień jej wchłanialności.

Stałe efekty po detoksie alkoholowym

Ponieważ sam detoks nie leczy alkoholizmu, stałe efekty jego przeprowadzenia są możliwe do osiągnięcia wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Samodzielna detoksykacja sprzyja przerwaniu ciągu alkoholowego, ale nie wywiera stałych zmian w postrzeganiu trudności uzależnienia przez pacjenta. Umożliwia odpoczynek i regenerację organizmowi, jednocześnie nie wpływając na zwiększenie możliwości utrzymania abstynencji przez alkoholika już po opuszczeniu przez niego placówki. W związku z tym jej skuteczność może wydawać się wątpliwa, szczególnie w przypadku terapii osób uzależnionych. Podejmowana jednak świadomie i ze wsparciem ze strony specjalistów, wywiera stały wpływ na psychikę alkoholika. Ze względu na wyższą jakość usługi i zwiększone możliwości terapeutyczne, zaleca się pacjentom stacjonarny detoks alkoholowy.

Jakie efekty przynosi detoks alkoholowy przeprowadzany w warunkach ambulatoryjnych bądź klinicznych? Jest z pewnością najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy. Dzieje się tak dlatego, że przebywający wewnątrz placówki medycznej pacjent znajduje się pod ścisłą i stałą kontrolą przedstawicieli personelu medycznego. Do swojej dyspozycji ma on lekarza psychiatrę, psychologa, psychoterapeutę oraz personel pielęgniarski. W każdej chwili trwającego odtrucia alkoholowego może on zatem rozpocząć inne elementy terapii, składające się na kompleksowość leczenia alkoholizmu. Podczas detoksykacji angażuje się pacjenta w długotrwały proces leczenia, głównie w celu utrzymania jego stałej abstynencji. Stan wstrzemięźliwości osiągnięty przez alkoholika podczas detoksu i utrzymywany w warunkach domowych jest nadrzędnym celem terapeutycznym detoksykacji.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600