Jak rozmawiać z alkoholikiem o leczeniu?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Jak rozmawiać z alkoholikiem o leczeniu?
Jak rozmawiać z alkoholikiem o leczeniu

Rozmowa z osobą uzależnioną od spożywania alkoholu etylowego nie należy do łatwych. Często przypomina monolog rozmówcy, podczas którego próżno szukać reakcji chorego na wypowiadane przez niego słowa. Prośby, groźby, nakazy i zakazy – najbliżsi szukają różnorodnych sposobów, by wpłynąć na uzależnionego. Nie wiedzą jednak do końca, jak rozmawiać z alkoholikiem, zwłaszcza gdy ten nie dopuszcza do siebie konieczności rozpoczęcia leczenia choroby alkoholowej. Nałogowiec najczęściej nie chce przyznać się do własnych trudności i wypiera je ze swej świadomości. Jego rodzina zazwyczaj również długotrwale przygląda się biernie rozwojowi nałogu. Zauważając jego pierwsze oczywiste objawy, podejmują reakcje, które mają pomóc choremu podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii.

O problemie alkoholowym warto mówić głośno. Jego ukrywanie nie przyczynia się bowiem do odnalezienia możliwości wyleczenia tego złożonego schorzenia. Na rozmowę z nałogowcem należy się jednak przygotować w odpowiedni sposób. Jak rozmawiać z alkoholikiem? Istotne jest przede wszystkim uspokojenie własnych emocji i poczucie wewnętrznej stabilizacji. Nałogowcy w niemal wszystkich fazach swojego uzależnienia stosują techniki manipulacyjne, które mogą okazać się trudne, a nawet krzywdzące zwłaszcza dla najbliższych członków rodziny. Dyskusja ma sens wówczas, gdy osoba uzależniona jest trzeźwa, należy zatem poczekać na odpowiedni moment lub sprowokować ten stan u nałogowca.

Rozmowa z alkoholikiem – jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć?

Nie istnieją jednoznaczne zasady, jak rozmawiać z alkoholikiem, który nie chce podejmować leczenia uzależnienia od alkoholu. Zwykle pozostaje on pod wpływem alkoholu, przez co dotarcie do niego staje się jeszcze trudniejsze. Nie zauważa on swojego problemu. Uważa, że członkowie rodziny wyolbrzymiają trudności, a trzeźwość postrzega jako nieprzyjemny stan, kojarzący się mu z uciążliwymi dolegliwościami głodu alkoholowego.

Jak zmusić alkoholika do leczenia? W świetle polskiego prawa nie ma obecnie podstawy do skierowania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie schorzenia. Istnieją jednak uzasadnione przypadki, w których możliwe staje się zobowiązanie chorego do rozpoczęcia leczenia odwykowego. Zadaniem sądu jest wówczas zbadanie, czy dana osoba w związku z nadużywaniem przez siebie alkoholu nie dopuszcza się czynów takich jak:

  • powodowanie rozpadu życia rodzinnego;
  • demoralizacji małoletnich;
  • uchylania się od obowiązków względem rodziny;
  • systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

Sąd zazwyczaj dopuszcza dowody z zeznań świadków. Gdy rozmowy najbliższych z nałogowcem nie przynoszą skutków, a jego stan zdrowia i sposób zachowania ulega dalszym niekorzystnym zmianom, zwykle członkowie rodziny decydują się na przymusowe leczenie. Robią to głównie ze względu na dobro osoby uzależnionej, ale powinni oni myśleć również o sobie. Przebywając z nałogowcem, narażeni są bowiem na współuzależnienie.

Jak rozmawiać z alkoholikiem o leczeniu?

Przed rozmową z alkoholikiem warto ułożyć sobie przynajmniej hipotetyczny scenariusz rozmowy. Warto skonsultować się ze specjalistą, który udzieli stosownych wskazówek co do przebiegu takiej rozmowy. Nałogowca leży w uprzejmy sposób zaprosić do wspólnej rozmowy. Podczas niej warto przedstawić nałogowcowi realne pomysły na to, jak ograniczyć alkohol, które mogą stać się punktem wyjścia dla dalszych rozważań o kompleksowym leczeniu alkoholizmu. Istotne jest również wybranie odpowiedniego miejsca i momentu do jej przeprowadzenia. W niektórych przypadkach warto do rozmowy zaprosić również pozostałych członków rodziny lub inne osoby, które są dla nałogowca bliskie. Sama rozmowa powinna skupiać się na przedstawieniu suchych faktów. Należy unikać moralizowania, udzielania rad i oceniania nałogowca. Warto przede wszystkim mówić o tych aspektach wspólnego życia z uzależnionym, które ranią nie tylko najbliższych, ale również jego samego. Rozmowa powinna zakończyć się zapewnieniem, że chory nie jest sam i może liczyć na wsparcie swoich najbliższych na każdym etapie leczenia choroby alkoholowej.

Jak działają manipulacje uzależnionych? Emocje i zrozumienie alkoholika

Nawet w zaawansowanych stadiach rozwoju choroby alkoholowej nałogowiec miewa momenty, w których nie pozostaje pod wpływem upojenia alkoholowego. Jeżeli chcemy rozmawiać z nim o rozpoczęciu leczenia, warto wykorzystać właśnie te sytuacje, nie odkładając rozmowy na później. Milczenie osób z otoczenia chorego przyczynia się pośrednio do rozwoju jej trudności. To właśnie rozpoczęcie rozmowy z alkoholikiem uzmysławia mu zwykle jego trudności i motywuje alkoholika do podjęcia leczenia. Zmowa milczenia nie jest więc tu dobrym pomysłem, nawet jeżeli konwersacja z osobą uzależnioną nie należy do najprzyjemniejszych.

Osobom nieuzależnionym niezwykle trudno jest zrozumieć alkoholika. Podczas rozmowy może on wykorzystywać różnorodne mechanizmy wykluczające obiektywną ocenę sytuacji oraz manipulacje. Przeprowadzenie rozmowy jest również utrudnione ze względu na niestabilność emocjonalną i psychiczną chorego. Jak rozmawiać z alkoholikiem i nie ulec emocjom? Warto pamiętać o tym, że manipulacje alkoholika mają na celu przelanie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację na rozmówcę. On sam zwykle unika słuchania wskazówek na temat swojego zachowania, uważając, że choroba alkoholowa go nie dotyczy.

Osoba mieszkająca pod jednym dachem z uzależnionym staje się niejednokrotnie obiektem uszczypliwości, nieprzyjemnych komentarzy. To sprawia, że sama również potrzebuje pomocy. Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko tych, którzy piją alkohol etylowy w nadmiernych ilościach, ale również wszystkich ich najbliższych. Osoba współuzależniona podporządkowuje swoje życie i przebieg dnia rzeczywistości, którą funduje jej uzależniony. Stopniowo traci wewnętrzną stabilizację i siłę do życia i funkcjonowania w trudnym środowisku. Najgorszą sytuacją jest odkładanie takiej rozmowy na później. W pewnym momencie rozwoju nałogu zaczyna się ukrywanie trudności, z jakimi zmaga się członek rodziny. Bliskie mu osoby robią to z kilku powodów. Głównym z nich jest zwykle wstyd i bezradność.

Jak rozmawiać z alkoholikiem – skutki owocnych rozmów

Aby rozmowa z uzależnionym była owocna i przyniosła oczekiwane rezultaty, należy unikać awantur na temat nadużywania alkoholu. Rozmowa pełna złości i nieprzyjemnych emocji może przyczynić się do zamknięcia się w sobie nałogowca i zwiększyć jego niechęć do terapii uzależnień. Wobec osoby pijącej nie powinno się rzucać oskarżeń i pretensji. Nie warto włączać się w dyskusje i upokarzać nałogowca. By pomóc alkoholikowi uporać się z własnymi trudnościami, najlepiej starać się pozostać spokojnym, rzeczowym, konkretnym i życzliwym.

Jak rozmawiać z alkoholikiem o leczeniu nałogu? Warto wykorzystać również wcześniej pozyskane informacje o wybranych placówkach medycznych. Rzeczowe fakty pomagają skuteczniej przekonać chorego do rozpoczęcia terapii, a nawet zaplanować jej przebieg na podstawie dostępnych usług. Skutkiem owocnej rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu jest rozpoczęcie przez nią terapii. Zwykle rozpoczyna się ona detoksem alkoholowym, podczas którego możliwe staje się bezpieczne i skuteczne przerwanie ciągu alkoholowego. Za pomocą kroplówek witaminowych i farmakoterapii leczy się objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (w tym również psychozy alkoholowej), motywuje pacjenta do utrzymania długotrwałej abstynencji i skorzystania z pozostałych elementów kompleksowej terapii.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600