Jak długo leczy się alkoholizm?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Jak długo leczy się alkoholizm?
jak długo leczy się alkoholizm

Alkoholizm to poważna i złożona choroba przewlekła natury psychicznej i fizycznej. Dotknąć może każdego człowieka, niezależnie od stanu jego zdrowia, statusu społecznego czy sytuacji rodzinnej. Negatywnie wpływa nie tylko na organizm samego chorego, ale również na zdrowie psychiczne i fizyczne najbliższych mu osób. Dotarcie do podłoża problemu alkoholowego i uświadomienie istnienia trudności osobie uzależnionej to połowa sukcesu na drodze do życia w trzeźwości. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu terapeutycznego wielu chorych zastanawia się głównie nad tym, jak długo leczy się alkoholizm.

O tym, jak długo leczy się alkoholizm, decyduje głównie lekarz specjalista. Metody leczenia dobiera indywidualnie do potrzeb i oczekiwań każdego chorego. Wszelkie zabiegi terapeutyczne poprzedza się dokładną diagnostyką i kwalifikacją medyczną osoby uzależnionej od alkoholu. Korzystanie z opieki i wsparcia psychoterapeutów i lekarzy ułatwia przejście drogi terapeutycznej, umożliwia bezpieczne odstawienie substancji odurzającej. Ogranicza też ryzyko nawrotów choroby alkoholowej. Samodzielna walka z nałogiem jest zwykle nie tylko nieskuteczna, może okazać się również niebezpieczna.

Leczenie odwykowe – ile trwa leczenie alkoholizmu w ośrodku terapii uzależnień?

Leczenie odwykowe można przeprowadzać w dwojaki sposób – w warunkach ambulatoryjnych lub w zamkniętym ośrodku terapii i leczenia uzależnienia od alkoholu. Pierwsze rozwiązanie sprawdza się w przypadku osób świadomych posiadanych przez siebie trudności, chcących zmienić własne życie i posiadających choćby minimalną motywację do leczenia. Pacjent nie przebywa na stałe w zamkniętym ośrodku, przez co samodzielnie musi opierać się pokusom sięgania po alkohol w okresie abstynencji. Poznaje jednak sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym i jego wyzwalaczami. Drugie z rozwiązań dotyczy przede wszystkim tych chorych, którzy nie radzą sobie z poziomem motywacji. Stosowane jest również wówczas, gdy alkoholik nie chce się leczyć. To przymusowy odwyk chorego (przymusowe leczenie alkoholizmu). Dotyczy pacjenta, którego zachowanie zagraża innym osobom oraz zakłóca funkcjonowanie społeczeństwa. Jak długo leczy się alkoholizm w specjalistycznym ośrodku? Rozbieżność czasu terapii jest niezwykle szeroka. Zazwyczaj jednak mieści się w okresie 6-12 miesięcy. 

Jak długo leczy się alkoholizm? Elementy kompleksowej terapii – detoks, psychoterapia

O tym, jak długo leczy się alkoholizm, decyduje również zastosowanie poszczególnych elementów nowoczesnej terapii alkoholizmu. By oddziaływania terapeutyczne były jak najbardziej skuteczne, konieczne jest korzystanie z kilku metod leczenia równocześnie. Terapeuci zalecają przede wszystkim odtrucie alkoholowe, dzięki któremu możliwe jest bezpieczne odstawienie substancji odurzającej. Przerwanie ciągu alkoholowego jest konieczne dla rozpoczęcia procesu leczenia i regeneracji organizmu po długotrwałych ciągach alkoholowych. Podczas detoksu alkoholowego lekarze stosują dożylne wlewy witaminowe, których celem jest nawodnienie i odżywienie organizmu chorego. Farmakologia ogranicza dokuczliwość objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego i ogranicza ryzyko wystąpienia nawrotu choroby alkoholowej.

O tym, jak wyjść z uzależnienia chorzy dowiadują się również dzięki psychoterapii alkoholizmu. Zwykle terapia alkoholowa pod okiem psychoterapeuty, psychiatry lub psychologa ma formę spotkań indywidualnych, lub terapii grupowej. Udział w terapii zaleca się po przerwaniu ciągu alkoholowego i zakończeniu procesu odtruwania organizmu. Wówczas osoba uzależniona w mniejszym stopniu narażona jest na objawy zespołu abstynencyjnego. Stopniowo uczy się, w jaki sposób radzić sobie z patologicznymi reakcjami i zachowaniami oraz jak je zastępować. Udowodniona zależność alkoholizm a zdrowie psychiczne potwierdza konieczność połączenia wielu oddziaływań w ramach jednej terapii choroby alkoholowej, zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i w ośrodku zamkniętym.

Jak długo leczy się alkoholizm? Esperal jako wsparcie odwyku alkoholowego

Coraz większą popularnością cieszą się awersyjne metody wspierające leczenie alkoholizmu. Do jednej z nich należy Esperal, czyli popularna wszywka alkoholowa. Określa się ją tym mianem ze względu na jej formę. To jałowe tabletki, które wszczepia się podskórnie do wnętrza ustroju chorego. Zadaniem Esperalu jest odstraszanie osoby uzależnionej od spożywania alkoholu etylowego. Połączenie alkoholu z lekiem jest bowiem skrajnie niebezpieczne dla życia i zdrowia zaszytego pacjenta. Wywołuje objawy tzw. reakcji disulfiramowej, zbliżone do zatrucia alkoholowego, jednak rozwijające się w sposób dynamiczny i trudny do zahamowania. W skrajnych przypadkach próby przepicia wszywki alkoholowej mogą się zakończyć nawet śmiercią chorego. Pacjenci powstrzymują się zatem od picia alkoholu głównie z obawy przed pogorszeniem stanu własnego zdrowia. Ile czasu trwa leczenie alkoholizmu Esperalem? To proces długotrwały sięgający nawet 8-12 miesięcy.

Czy w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień wymagane jest skierowanie? Formalności i kwalifikacja do stacjonarnego leczenia pacjenta

Leczenie choroby alkoholowej w prywatnym ośrodku terapeutycznym nie wymaga skierowania. Ambulatoryjne leczenie może obejmować wszystkie elementy kompleksowej terapii alkoholizmu – detoks, psychoterapię i wszywkę. Konieczne jest jednak poprzedzenie procesu leczniczego dokładną diagnostyką stanu zdrowia pacjenta. Zanim pacjent dowie się, jak długo trwa terapia leczenia alkoholizmu, lekarz wykonuje podstawowe badanie podmiotowe oraz zbiera wywiad medyczny. Informacje pozyskiwane w ten sposób od chorego umożliwiają ocenę stopnia uzależnienia od alkoholu, rozwoju fazy uzależnienia, weryfikację wskazań do leczenia i eliminację ewentualnych przeciwwskazań. Pozwalają również oszacować czas trwania terapii i wybrać odpowiednie metody leczenia alkoholizmu.

W Centrum Medycznym Galmedic pacjenci biorą udział w terapii w klinicznych warunkach stacjonarnej placówki medycznej. Pozostają długotrwale pod opieką specjalistów, szybko i adekwatnie odpowiadających na ich wszelkie potrzeby. Leczenie z alkoholizmu powinno być bowiem nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne.

Jak zapobiec nawrotom choroby alkoholowej? Skuteczność przymusowego leczenia alkoholika

Niezależnie od tego, jak długo leczy się alkoholizm, niemal u każdego pacjenta może wystąpić ryzyko nawrotu choroby alkoholowej. Niezwykle istotne jest zatem, by chorzy uzależnieni pozostawali pod opieką specjalistów. Zwykle do końca swojego życia uczestniczą oni w psychoterapii prowadzonej w prywatnych ośrodkach terapii leczenia uzależnień. To przede wszystkim meetingi i spotkania grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików.

Największym ryzykiem niepowodzenia terapeutycznego objęty jest przymusowy odwyk alkoholowy w trybie zamkniętym. Leczenie uzależnień alkoholowych bez motywacji wewnętrznej chorego jest utrudnione, gdyż nie dostrzega on przede wszystkim konieczności zmiany własnego zachowania. Sam detoks organizmu jako element leczenia odwykowego zamkniętego nie powstrzyma chorego od sięgania po kolejne dawki alkoholu. Największą skutecznością cieszą się oddziaływania psychoterapeutyczne, na które jednak rzadko decydują się pacjenci po przymusowej terapii stacjonarnej. Gdy nie biorą udziału w terapii grupowej, nie mają styczności z innymi osobami uzależnionymi i ponownie wypierają ze swojej świadomości własne trudności.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600