Esperal a terapia uzależnień

Strona główna / Wszywka alkoholowa / Esperal a terapia uzależnień
esperal wszywka alkoholowa

Esperal a terapia uzależnień

Stosowanie esperalu najczęściej w formie wszywki alkoholowej należy do jednej z najbardziej popularnych metod terapii alkoholizmu. Jest to jednak tylko jeden z jej elementów. Disulfiram (esperal) należy do środków awersyjnych, demotywujących osobę uzależnioną do sięgania po alkohol. Esperal a terapia uzależnień to temat niezwykle istotny dla uzależnionego chcącego rozpocząć życie w trzeźwości.

Esperal a terapia uzależnień

Terapia uzależnień to proces niezwykle trudny i długotrwały zarówno dla pacjenta, jak i najbliższych osób z jego otoczenia. By terapia mogła przynieść pozytywne i spodziewane skutki, niezbędna jest współpraca uzależnionego oraz jego rodziny z całym personelem terapeutycznym, który sprawuje opiekę nad alkoholikiem wychodzącym z nałogu. Głównym celem terapii uzależnień jest pomoc pacjentom w uporaniu się z uciążliwym nałogiem. Skutkiem przebytej terapii powinno być zaprzestanie stosowania danej substancji psychoaktywnej u osoby uzależnionej. Podstawą terapii uzależnień jest uświadomienie uzależnionemu, że nałóg jest trudnością i problemem, który przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Co więcej, osiągnięcie odpowiedniej motywacji pacjenta stanowi początkowy etap każdego rodzaju terapii.

Esperal a terapia uzależnień to temat o tyle istotny, że samo stosowanie substancji czynnej, jaką jest esperal, nie gwarantuje sukcesu w postaci odejścia uzależnionego od alkoholu. Terapia uzależnień to nie jedno działanie, ale cały szereg czynności podejmowanych w celu skutecznej walki z uzależnieniami. Długotrwały proces terapii uzależnień prowadzi ponadto do zredukowania szkodliwych skutków długotrwałego stosowania substancji psychoaktywnych oraz umożliwienia powrotu uzależnionego do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i pełnienia akceptowanych ról społecznych.

Leczenie alkoholizmu

Oddziaływania terapeutyczne skupiają się nie tylko na leczeniu farmakologicznym. Wręcz przeciwnie – ten rodzaj leczenia alkoholizmu określany jest jako metoda pomocnicza stosowana w terapii. Wykorzystuje się je przede wszystkim w przypadku stwierdzenia u uzależnionego zaburzeń psychicznych i zaburzeń nastroju.

Leczenie alkoholizmu odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem psychoterapii. Ma ona na celu wywołać określone zmiany w postawie uzależnionego, nauczyć nowych, korzystnych dla jego zdrowia, postaw, zmienić sposób jego myślenia oraz postrzegania własnego nałogu. Najczęściej stosowane w psychoterapii leczenia alkoholizmu są następujące oddziaływania: psychoterapia grupowa, indywidualna, psychoedukacja, treningi umiejętności społecznych, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym, jednak nie zawsze musi wymagać przebywania w zamkniętej placówce. Wielu uzależnionych obawia się przede wszystkim izolacji i opuszczenia. Czują się samotni w zamkniętych placówkach walki z uzależnieniami. Należy jednak pamiętać, że ograniczanie kontaktów z najbliższymi jest efektem poddawania uzależnionego intensywnym oddziaływaniom terapeutycznym. Izolacja przynosi w większości przypadków skutki pozytywne dla całokształtu terapii. Istnieje jednak również możliwość odbycia terapii w ośrodkach dziennych, w których uzależniony obecny jest
w określonych porach i uczestniczy w wybranych aktywnościach terapeutycznych. Częste jest również korzystanie z wizyt w warunkach ambulatoryjnych – najczęściej w poradniach zdrowia psychicznego.

Psychoterapia alkoholowa

Ponieważ stosunek esperal a terapia uzależnień i jego skuteczność nie są jednoznaczne, wymagają uzupełnienia w postaci oddziaływań psychoterapeutycznych. Połączenie wszystkich wyżej wymienionych form psychoterapii skutkuje największymi i najsilniejszymi oddziaływaniami na postawy i działania uzależnionego. Psychoterapia jest niezbędnym elementem leczenia alkoholizmu ze względu na liczne objawy ze strony psychiki uzależnionego, jakie daje nadmierne spożycie alkoholu. Najczęściej uzależnieni skarżą się na takie dolegliwości jak: zaburzenia pamięci, osobowości, stany lękowe. Wśród uzależnionych istnieje również zwiększone ryzyko wystąpienia myśli i oddziaływań o charakterze samobójczym.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki, należy alkoholizm rozpatrywać jako złożone zaburzenie psychosomatyczne. Rozpoczęcie psychoterapii alkoholowej nie wymaga od pacjenta posiadania skierowania. Pacjent, który chce rozpocząć drogę do życia w trzeźwości i poddać się psychoterapii alkoholowej powinien udać się do poradni leczenia uzależnień, takiej jak Centrum Medyczne Galmedic, i zapisać się na wizytę. Wymaga to deklaracji ze strony pacjenta o chęci walki z nałogiem. W niektórych przypadkach deklaracja ta może być dla pacjenta niezwykle trudna. By wywołać u niego impuls do walki z nałogiem, najczęściej stosuje się poprzedzającą terapię awersyjną. Poprzez stosowanie wszywek alkoholowych uzmysławia się uzależnionemu jego trudności związane z uzależnieniem od alkoholu. Dzięki specyficznemu działaniu esperalu potęgowane są nieprzyjemne dolegliwości związane z nadmiernym spożyciem alkoholu. Co za tym idzie, najczęściej odczucie wzmożonych skutków zatrucia alkoholowego staje się impulsem do rozpoczęcia życia w trzeźwości i dbania o stan własnego zdrowia.

Psychoterapia

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600