Delirium alkoholowe – biała gorączka alkoholowa – czym jest i jak ją leczyć?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Delirium alkoholowe – biała gorączka alkoholowa – czym jest i jak ją leczyć?
delirium alkoholowe

Nadużywanie substancji odurzającej niesie ze sobą szereg konsekwencji zdrowotnych. Dosięgają one zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej zdrowia uzależnionego człowieka. Często nie tylko objawy, ale również schorzenia współistniejące z chorobą alkoholową wymagają leczenia w oddziałach szpitalnych. Jednym ze złożonych zaburzeń wynikających z zaburzeń po spożyciu alkoholu jest delirium alkoholowe (delirium tremens). Nazywa się je również majaczeniem alkoholowym głównie ze względu na omamy, które są jego głównym objawem. Występowanie powszechnej delirki wiąże się nie tyle z piciem alkoholu, co z jego nagłym odstawieniem. Stała obecność używki w krwiobiegu uzależnionego człowieka prowadzi bowiem do wystąpienia zmian strukturalnych, biochemicznych i metabolicznych w ustroju. Gdy etanolu zabraknie, organizm odczuwa głód alkoholowy. Jego niezaspokojenie i brak pomocy specjalistów wiąże się z ryzykiem wystąpienia złożonych objawów zespołu odstawiennego.

Delirium alkoholowe, czyli biała gorączka lub majaczenie drżenne, to zespół negatywnych objawów wynikających z nagłego odstawienia alkoholu lub ograniczenia jego dotychczas spożywanej dawki. Objawy tego stanu związane są przede wszystkim z zaburzeniami świadomości. Uwidaczniają się one w postaci halucynacji i omamów. Najczęściej mają charakter wzrokowy, ale alkoholik może również zmagać się z halucynacjami słuchowymi. Stan ten bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu osoby uzależnionej. Zdiagnozowany, powinien być zatem bezwzględnie i niezwłocznie objęty leczeniem.

Czym jest delirium alkoholowe (popularna delirka alkoholowa)?

Samodzielne próby odstawienia alkoholu etylowego przez nałogowców zwykle kończą się niepowodzeniem. Porażka wynika najczęściej z dotkliwości i uciążliwości objawów głodu alkoholowego. Mierzą się z nimi niemal wszyscy uzależnieni pacjenci. Pierwsze objawy odstawienne pojawiają się już po upływie kilkudziesięciu minut lub godziny od rezygnacji z dalszego spożywania alkoholu. Nagle przerwany ciąg alkoholowy staje się przyczyną niekontrolowanych reakcji organizmu. Delirium alkoholowe to jedna z konsekwencji odstawienia używki. Te zaburzenia psychiczne pojawiają się zatem zwykle w zaawansowanych stadiach rozwoju uzależnienia. Wiążą się z ciągiem alkoholowym, który jest charakterystyczny dla przewlekłej i krytycznej fazy choroby alkoholowej.

Przyczyny białej gorączki alkoholowej

Przyczyną delirium alkoholowego jest długotrwałe, nieprzerwane spożywanie alkoholu etylowego. Postępowanie takie nazywa się mianem ciągu alkoholowego. Trwa on minimum 24 godziny, a zwykle przeciąga się nawet do kilkunastu tygodni. Stałe upojenie alkoholowe prowadzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych i zaburzenia współpracy układów. Znaczący jest tu wpływ alkoholu na mózg. W jego wnętrzu dochodzi do zmian biochemicznych, które mają charakter adaptacyjny. W ten sposób cały układ nerwowy uzależnionej osoby przystosowuje się do aktualnych warunków. Częste są zmiany osobowości u alkoholika, zaburzenia psychiczne, a nawet Zespół Korsakowa.

Majaczenie alkoholowe częściej dotyka mężczyzn, niż kobiety. Najbardziej narażone na objawy delirium są osoby, które nadużywają alkoholu długotrwale, nawet przez okres kilku lat. Jeżeli nagle rezygnują z używki i nie pozostają pod opieką specjalistów, ich organizm nie radzi sobie z brakiem toksyny. Funkcjonowanie ustroju w stanie ciągłego upojenia różni się bowiem od jego pracy w stanie trzeźwości. Delirka częściej pojawia się ponadto u chorych, u których wystąpił nawrót choroby. Do grona tych pacjentów zalicza się osoby, które przerwały ciąg alkoholowy, a następnie zastosowały nieskuteczny klin. Ryzyko wystąpienia tego zaburzenia wzrasta również u chorych przewlekle i alkoholików, którzy w przeszłości zmagali się już z konsekwencjami białej gorączki.

Delirium alkoholowe (delirium tremens, majaczenie alkoholowe) – jak długo trwa i jakie ma objawy?

Przebieg i objawy delirium tremens związane są z ogólnym stanem zdrowia uzależnionego i wynikają ze wzorca jego picia i charakterystyki nałogu. Dolegliwości, z jakimi zmagają się alkoholicy podczas delirki, obejmują przede wszystkim urojenia i omamy wzrokowe oraz słuchowe, zaburzenia orientacji allopsychicznej i pobudzenie psychoruchowe. Nałogowcy skarżą się ponadto na ogólne problemy ze snem, zachowaniem, gorączkę, drżenia mięśniowe. Objawami delirium alkoholowego są również nudności i wymioty, nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi, nadpotliwość, wahania nastroju. W organizmie zaburzona zostaje równowaga i gospodarka wodno-elektrolitowa, hormonalna oraz kwasowo-zasadowa. Wszystkie z tych symptomów są konsekwencją długotrwałego nadużywania alkoholu. Do nasilenia objawów dochodzi zazwyczaj w porze wieczornej i w nocy.

Choć pierwsze objawy głodu alkoholu mogą występować już po kilkudziesięciu minutach od zaprzestania picia, majaczenie alkoholowe zwykle widoczne jest po upływie 2-3 dni od odstawienia używki. Nie można jednoznacznie określić, jak długo trwa delirium alkoholowe. Objawy białej gorączki powstają z dolegliwości zespołu abstynencyjnego. Ponieważ obejmują zarówno symptomy psychiczne, jak i somatyczne, mogą być długotrwałe i trudne do ograniczenia. Ich rodzaj i nasilenie zależą przede wszystkim od indywidualnych cech pacjenta. Najistotniejsza jest kondycja organizmu, częstotliwość picia, ilość spożywanych trunków, ich moc, choroby współistniejące, a nawet wiek pacjenta. Nie bez znaczenia jest również podjęte leczenie delirium alkoholowego.

Co robić w przypadku delirium alkoholowego?

Ponieważ osoba, u której występuje delirium alkoholowe, może stanowić zagrożenie dla siebie samej i otoczenia, zaburzenie to należy leczyć pod kontrolą specjalisty. Wezwać pomoc medyczną należy każdorazowo, zwłaszcza gdy chory jest agresywny i pobudzony. Pierwsza pomoc w przypadku delirium zależna jest od dolegliwości, z jakimi zmaga się pacjent. W przypadku zagrożenia jego życia lub zatrzymania krążenia, należy podjąć procedury ratujące życie. Z wezwaniem karetki nie należy zwlekać. Nawet jeżeli wydaje nam się, że chory nie ma poważnych dolegliwości odstawiennych, jego stan może w każdej chwili ulec nagłemu pogorszeniu. W przebiegu delirium powszechna jest bowiem wysoka gorączka, drgawki oraz ryzyko zaburzeń rytmu serca. W warunkach szpitalnych chorym wykonuje się szereg badań laboratoryjnych i obrazowych. Ich celem jest kontrola stanu zdrowia pacjenta. W ten sposób ocenia się uszkodzenia, do jakich doszło w organizmie podczas ciągów alkoholowych. Konieczna jest ocena poziomu glukozy oraz substancji odżywczych w organizmie.

Jak przebiega diagnostyka delirium alkoholowego i jego leczenie?

Zespół objawów delirium alkoholowego diagnozuje się w warunkach szpitalnych. Konieczne jest zebranie wywiadu medycznego z pacjentem, określenie ilości spożywanego alkoholu i długości ciągów alkoholowych. Delirium tremens może wystąpić u każdego uzależnionego po przerwaniu ciągu. Długotrwałe spożywanie alkoholu może prowadzić do nagłego spadku poziomu glukozy i uszkodzeń wielonarządowych. Podczas diagnostyki wykonuje się badania podstawowych parametrów życiowych pacjenta. Konieczne jest oznaczenie ciśnienia tętniczego krwi. Wykonuje się ponadto badania laboratoryjne. Wskazana jest konsultacja psychiatryczna lub psychologiczna. Po epizodzie delirium alkoholowego pacjent otrzymuje zalecenie leczenia choroby alkoholowej w ośrodku leczenia uzależnień.

To, ile trwa delirium tremens, zależy również od szybkości podjętego leczenia. Im wcześniej pacjent trafi pod opiekę specjalistów, tym sprawniej odzyskuje zdrowie. Ogranicza się objawy somatyczne delirium, zapobiega omamom słuchowym, psychozie alkoholowej oraz występowaniu objawów złożonych uszkodzeń mózgu i układu nerwowego. Delirium alkoholowe, jakie następuje na skutek odstawienia alkoholu przez alkoholika, wymaga szybkiego i specjalistycznego leczenia.

Czy delirium alkoholowe jest stanem zagrożenia życia?

Stan zaburzeń świadomości w przebiegu delirium alkoholowego może stanowić zagrożenie życia alkoholika, a nawet osób z jego otoczenia. Zależnie od tego, jak przebiega i jaki jest czas trwania delirium, objawy zaburzenia mogą prowadzić do złożonych uszkodzeń. Wśród stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób zmagających się z delirium tremens, wymienia się agresję i autoagresję, zaburzenia pracy serca, niewydolność wielonarządową. W przypadku wystąpienia delirium tremens konieczna jest zatem szybka pomoc specjalistów. Biała gorączka po alkoholu może być przyczyną zachowań przemocowych nałogowców. Objawy majaczenia alkoholowego są zatem groźne nie tylko dla samych chorych. Alkoholizm wymaga leczenia w profesjonalnych ośrodkach. Dzięki wsparciu terapeutów, możliwe staje się pokonanie nałogu nawet po kilkuletnim nadużywaniu alkoholu. Choć delirium nie jest chorobą psychiczną, wiąże się z szeregiem zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Objawy białej gorączki alkoholowej mogą prowadzić do powstania złożonych schorzeń psychicznych.

Zapobieganie delirium – czy profilaktyka jest możliwa?

Moment, w którym u chorego występuje delirium alkoholowe, jest wyraźnym sygnałem znaczącego zaawansowania choroby alkoholowej. Osoby uzależnione od alkoholu mogą temu stanowi zapobiec. Istotne jest odstawienie alkoholu etylowego w konsultacji z lekarzem i przy wsparciu specjalistów. W tym celu zaleca się korzystanie z możliwości, jakie daje profesjonalne odtrucie alkoholowe. Profilaktyka delirium jest podobna, jak w przypadku objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA). Należy monitorować stan zdrowia pacjenta podczas procesu rezygnacji ze spożywania używki. Detoksykacja organizmu w profesjonalnej placówce i ośrodkach leczenia uzależnień pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych i schorzeń niebezpiecznych dla zdrowia. Alkoholikom grozi bowiem nie tylko powszechny ból brzucha po alkoholu, ale również choroby metaboliczne, jak cukrzyca alkoholowa i jej konsekwencja – kwasica ketonowa. W skrajnych przypadkach podczas nadużywania alkoholu może dojść do utraty przytomności i nagłego zatrzymania krążenia u pacjenta.

By zapobiec rozwojowi uzależnienia i objawów odstawiennych, warto zwracać uwagę na pierwsze objawy nieprawidłowości w zachowaniu człowieka. Picie ryzykowne może bowiem w każdej chwili przekształcić się w zachowania o charakterze nałogowym. Odpowiednio szybka diagnostyka i terapia choroby alkoholowej oraz zastosowanie nowoczesnych leków na alkoholizm sprzyja ograniczeniu ryzyka wystąpienia schorzeń, stanowiących najczęstsze przyczyny zgonów alkoholików.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600