Czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu – kto najczęściej popada w alkoholizm?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu – kto najczęściej popada w alkoholizm?
Czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu

Czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu są różne. Zależą nie tylko od samej osoby alkoholika, ale i środowiska, w którym się wychowywał, dorastał i w jakim obecnie się znajduje. Nałogowcem można zostać bowiem na każdym etapie życia. Coraz młodsi ludzie sięgają po alkohol częściej niż kilka razy w miesiącu. To pierwszy sygnał ostrzegawczy, świadczący o występujących trudnościach.

Wiele osób nie potrafi wyobrazić sobie wieczornego relaksu bez kieliszka wina czy kufla piwa. Alkoholicy nie muszą przecież codziennie upijać się wódką. To również małe ilości alkoholu, ale wypijane często i systematycznie stają się fałszywymi „przyjaciółmi”. Odprężenie po alkoholu jest chwilowe. Po wytrzeźwieniu często zostaje „kac moralny”, jednak chęć ponownego wypicia jest silniejsza niż obawy. Wówczas potrzebna jest pomoc specjalisty. Najczęściej określa on najpierw czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu, by stwierdzić, jak silny jest nałóg. Wszystkie informacje otrzymuje on od pacjenta podczas szczerej rozmowy.

Alkoholizm

Alkoholizm jest złożonym i skomplikowanym problemem. Ze względu na rosnącą częstotliwość występowania (nawet wśród ludzi młodych) nazywa się go obecnie chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Wyjście z nałogu nie jest łatwe, ale możliwe z pomocą specjalistów. Tylko oni oferują bowiem kompleksową terapię choroby alkoholowej, która gwarantuje sukces terapeutyczny. W procesie diagnozy istotne są czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu. Aby lekarz lub terapeuta mógł w pełni poznać historię pacjenta, zbiera obszerny i szczegółowy wywiad. Tu liczy się szczerość. Trafna diagnoza umożliwia szybkie i skuteczne wyjście z nałogu.

Mimo że istnieją aż cztery fazy alkoholizmu, z każdej z nich można wyjść obronną ręką. Wystarczy skorzystać z opieki fachowców. Pomogą oni przerwać ciąg alkoholowy i rozpocząć walkę o życie w trzeźwości. Ponieważ abstynencja nie jest łatwa, nie powinno się rozpoczynać terapii w warunkach domowych. Uciążliwe objawy głodu alkoholowego niemal zawsze przyczyniają się do rezygnacji z leczenia. Terapeuci mają wiedzę, doświadczenie oraz metody umożliwiające niwelowanie i usuwanie nieprzyjemnych objawów wstrzemięźliwości.

Czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu

Czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu są równocześnie wyznacznikami tego, czy dana osoba pochodzi z tzw. grupy ryzyka obciążenia chorobą alkoholową. Nie sposób wymienić ich wszystkich ze względu na złożoność i różnorodne odsłony problemu. Każdy alkoholik popada w nałóg z innego powodu, każde uzależnienie przebiega inaczej i ma inną specyfikę. Z tych samych powodów niełatwo odpowiedzieć na pytanie, jak rozpoznać alkoholizm. Jeśli jednak podejrzewamy, że ktokolwiek z naszych bliskich ma problem z nadużywaniem alkoholu, warto spróbować nakłonić go do rozmowy i wizyty u specjalisty.

Czynniki ryzyka dzieli się zwykle na wewnętrzne i zewnętrzne. Do pierwszej grupy zalicza się zwłaszcza predyspozycje genetyczne. Udowodniono bowiem, że dzieci alkoholików znacznie częściej sięgają po substancje odurzające i łatwiej wpadają w nałóg. Zewnętrzne czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu to przede wszystkim wiek wczesnej inicjacji, zaburzenia psychiczne, wpływ rówieśników, rodziców, środowiska rodzinnego, przeszłe urazy, nadmierne oczekiwania co do własnej osoby, płeć, kulturowe przyzwolenie picia.

Na podstawie wyników przeprowadzonych licznie badań zaobserwowano, że największe ryzyko popadnięcia w nałóg dotyczy osób, które mają ku temu predyspozycje genetyczne. Doświadczają oni skutków nałogu w sposób bezpośredni. Dorastają w określonej atmosferze i środowisku. Mają wyuczone postawy i zachowania, nie zawsze akceptowane społecznie. Czynnikiem predysponującym jest zatem obserwacja najbliższego środowiska i jego destrukcyjny wpływ. Chodzi tu o poznane normy zachowań społecznych, nabyte formy spędzania wolnego czasu, walki ze stresem. Czynnikiem genetycznym jest zatem brak znajomości innego życia niż to, które kręci się wokół kieliszka z alkoholem.

Szkodliwe media

Ponieważ coraz więcej młodych ludzi sięga nałogowo po alkohol, należy zastanowić się nad przyczynami tego stanu rzeczy. Niektóre z nich (jak już wspomniano) tkwią w genetyce i czynnikach środowiskowych. Inne zostają przez młodzież nabyte wraz z obserwacją świata zewnętrznego. Nieodłącznym elementem codziennej rzeczywistości są media. Jednak oprócz dobrodziejstw, które nam oferują, stanowią również nie lada zagrożenie. Zwłaszcza dla młodych, niedoświadczonych umysłów.

Nawet tak błahe wydawać by się mogło działanie, jak obejrzenie reklamy alkoholu, może zachęcać do sięgnięcia po trunek. Jeśli nie bezpośrednio po emisji, to w przyszłości, nawet w wieku dorosłym. Pozytywne nastawienie młodzieży wobec picia wynika m.in. z ich „obeznania” z tematem. Codzienna ekspozycja na treści promujące spożywanie alkoholu sprzyja pozytywnym wyobrażeniom na temat używek. Poprzez swoje działanie reklama wpływa bezpośrednio na psychikę młodych ludzi, nakłaniając ich nie tylko do zakupu alkoholu, ale i jego spróbowania. Czasami nawet po raz pierwszy w życiu.

Walka z uzależnieniem – kompleksowa terapia alkoholizmu

Choć przyczyny alkoholizmu są różne, leczenie choroby alkoholowej zawsze powinno być długotrwałym i złożonym procesem. Pierwszym jego etapem zawsze jest przerwanie ciągu alkoholowego. Wiąże się ono z szeregiem nieprzyjemnych dolegliwości, odczuwanych nagle przez alkoholika. Dlatego też istotne jest, by podczas leczenia znajdował się on pod specjalistyczną opieką. Dostępna jest ona w placówkach leczenia uzależnień, szpitalach, oddziałach psychiatrycznych oraz pozostałych placówkach medycznych. Rozpoczęcie okresu abstynencji nie jest łatwe, ale konieczne do podjęcia świadomych decyzji związanych z dalszym leczeniem. Terapeuci wspólnie z nałogowcem ustalają plan terapii, podpisują specjalnie przygotowaną umowę i trzymają się zawartych w niej zapisów przez cały czas leczenia.

Kompleksowa terapia alkoholizmu obejmuje takie działania jak: terapia awersyjna (najczęściej wybierana jest wszywka alkoholowa), detoks alkoholowy, psychoterapia alkoholizmu. Pomocne w procesie terapii okazują się ponadto środki farmakologiczne, zwłaszcza nasenne, uspokajające i przeciwbólowe oraz kroplówki witaminowe.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600