Czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii?
czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii

Nadużywanie alkoholu najczęściej prowadzi do powstania uzależnienia. Stopniowo przeradza się ono z przyzwyczajenia w chroniczną, przewlekłą i postępującą chorobę o złożonym charakterze. Stan samego alkoholika pogarsza się, odczuwa on nie tylko objawy zatrucia alkoholowego, ale również po odstawieniu używki zmaga się z symptomami Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Wielu pacjentów przed rozpoczęciem terapii uzależnienia zastanawia się nad tym, czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii? Choroba alkoholowa objawia się za pośrednictwem dolegliwości psychosomatycznych. Ich nasilenie i uciążliwość można bezpiecznie ograniczać wyłącznie w klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnych placówek medycznych. Niektórzy pacjenci podejmują próby samodzielnego przerwania ciągu alkoholowego. Często kończą się one niepowodzeniem i zastosowaniem powszechnych choć nieskutecznych tzw. klinów.

Niektórzy pacjenci wstydzą się swojego schorzenia do tego stopnia, że nie chcą korzystać z fachowej pomocy. Odwyk, terapia awersyjna, psychoterapia i inne metody leczenia kojarzą się bowiem z ostatecznością. To oni zatem najczęściej poszukują informacji o tym, czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii. Zwykle decydują się również na stosowanie domowych metod oczyszczania organizmu z toksyn poalkoholowych. Istnieją również sytuacje, w których alkoholicy nie poszukują pomocy i wsparcia, gdyż nie zdają sobie sprawy z własnych trudności lub nie dostrzegają negatywnych konsekwencji nadmiernego spożywania alkoholu. Inni boją się postawionej przez specjalistów diagnozy, krytyki otoczenia, odrzucenia społecznego. Ich niechęć do rozpoczęcia terapii może również wynikać z niewiedzy lub braku wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.

Czym jest alkoholizm i jak przerwać ciąg alkoholowy?

Wszyscy, którzy zadają sobie pytanie, czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii, powinni zdać sobie sprawę z tego, że nałogowe picie jest chorobą o złożonej etiologii i skomplikowanym przebiegu. Uzależnienie uwarunkowane jest wieloma czynnikami psychofizycznymi, a każdy kolejny dzień ciągu alkoholowego pogłębia problem. Samodzielne, nagłe ograniczenie alkoholu jest dla większości chorych nie tyle trudne, co wręcz niemożliwe. Leczenie choroby samą silną wolą pacjenta może doprowadzić do występowania powikłań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia. Odpowiedzią na psychosomatyczne objawy uzależnienia od alkoholu etylowego powinien być starannie ułożony program terapeutyczny. Opiera się on o możliwość wykorzystania wszystkich elementów kompleksowego leczenia nałogu. Wśród nich wymienia się psychoterapię alkoholizmu, stacjonarny detoks alkoholowy (kompleksowe odtrucie alkoholowe) i farmaceutyczne techniki wspomagające proces leczenia (wszywkę alkoholową, czyli Esperal). Nieleczony alkoholizm może doprowadzić do śmierci chorego. Z kolei korzystanie z domowych metod odtruwania organizmu z alkoholu etylowego i walki z nałogiem może prowadzić do nawrotów choroby alkoholowej.

Do przyznania się do problemu alkoholowego i rozpoczęcia terapii w specjalistycznych ośrodkach leczenia uzależnienia nałogowców najczęściej zniechęca istniejący w społeczeństwie stereotyp alkoholika postrzeganego jako osobę z marginesu społecznego. Wielu uzależnionych uważa, że są w stanie samodzielnie zmotywować się do walki z nałogiem. Czy można wyjść z alkoholu bez terapii i jednocześnie nie narażać się na nawrót choroby alkoholowej?

Czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii? Silna wola nie wystarczy

Czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii dzięki własnej motywacji? By przestać pić, nie wystarczy powiedzieć sobie kluczowego dla wielu alkoholików „od jutra nie piję”. W uzależnieniu alkoholowym głównym problemem nałogowca nie jest bowiem jedynie sięganie po kolejny kieliszek trunku lub drinka. W procesie uzależnienia psychicznego i fizycznego najistotniejsze są uczucia i emocje alkoholika, które skłaniają go do utrzymywania patologicznego zachowania.

Siła sugestii i przyzwyczajenia jest w przypadku nałogu alkoholowego na tyle duża, że osoba uzależniona stopniowo nie jest w stanie odzyskać stanu trzeźwości. Błędnie wydaje jej się, że może wytrwać w trzeźwości do momentu pierwszych objawów głodu alkoholowego. Wówczas silna wola okazuje się niewystarczająca, by utrzymać długotrwałą abstynencję. Zastanawiając się nad tym, czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii nie sposób pominąć istoty uczestnictwa chorego w psychoterapii. Wyłącznie dzięki terapii psychologicznej można odkryć przyczyny skłaniające nałogowca do sięgania po alkohol. Stopniowo wypracowuje się następnie metody zastępcze dla określonych mechanizmów zachowania i reakcji psychicznych uzależnionego człowieka.

Kiedy rozpocząć terapię alkoholową?

Leczenie choroby alkoholowej można rozpocząć na każdym etapie uzależnienia. Niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, objawów alkoholizmu i symptomów głodu po odstawieniu alkoholu. Pacjent w każdej chwili może zgłosić się do specjalisty. Skuteczność leczenia uzależniona jest również od czasu, w jakim pacjent zgłasza się na terapię. Im szybciej podejmie decyzję o rozpoczęciu leczenia, tym większe ma szanse na zwalczenie nałogu i pozostawanie w trzeźwości. Jednocześnie ogranicza szkodliwość działania etanolu, decydując się odpowiednio wcześnie na przerwanie ciągu alkoholowego. Należy bowiem pamiętać, że tylko niektóre zmiany patologiczne w strukturze i sposobie funkcjonowania narządów wewnętrznych mogą okazać się odwracalne. Za najbardziej szkodliwy uważa się natomiast wpływ alkoholu na mózg. Ograniczenie możliwości zdolności poznawczych, koncentracji uwagi, pamięci, początki zaburzeń psychicznych – to tylko niektóre z problemów, do jakich może dojść w sferze zdrowia psychicznego i stanu układu nerwowego uzależnionego człowieka.

Jak rozpocząć terapię uzależnienia od alkoholu?

Myślenie, że samodzielnie alkoholik może i przestanie pić nie sprawi, że pokona nałóg alkoholowy bez pomocy specjalistów. Długotrwałe upojenie alkoholowe wywiera szkodliwy wpływ na stan zdrowia chorego. W warunkach domowych najczęściej nie jest on w stanie wycofać większości objawów uzależnienia. Rozwój choroby można zatrzymać wyłącznie odstawiając substancję odurzającą i decydując się na kompleksową terapię.

Niektórzy pacjenci są świadomi, że odpowiedź na pytanie, czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii, jest przecząca. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia terapii uzależnienia od alkoholu jest zauważenie oraz nazwanie swojego problemu. Nałogowiec powinien stać się świadomy zbliżających się kryzysów, by był w stanie oprzeć się pokusie sięgnięcia po napoje wysokoprocentowe. Samodzielnie rzadko jest jednak w stanie odnaleźć w sobie dawne zasoby na regulowanie i opanowanie emocji i uczuć oraz kontrolowanie zachowań. Zaburzenia o podłożu psychicznym, które stają się coraz bardziej zaawansowane wraz z rozwojem kolejnych stadiów uzależnienia, sprawiają, że najczęściej uzależnieni nie są w stanie przestać pić bez terapii. Konieczne jest zatem duże zaangażowanie pacjenta. Ponadto, podejmowanie działań mających na celu pracę nad sobą oraz poważne podchodzenie do problemu. Ważne jest też wykazywanie chęci do współpracy z przedstawicielami personelu medycznego. Jeżeli chory wyraża szczerą i dobrowolną chęć do walki z nałogiem, może zachować pełną abstynencję do końca życia.

Gdzie zgłosić się po pomoc specjalistów, by wytrwać w trzeźwości?

Kolejnym krokiem powinno być zgłoszenie się chorego do specjalistycznego ośrodka leczenia uzależnień. Przerwanie ciągu alkoholowego w samotności może bowiem skutkować nasileniem objawów odstawiennych i wystąpieniem groźnych dla zdrowia dolegliwości. By wyleczyć alkoholizm bez terapii nie wystarczy samozaparcie i asertywność pacjenta. By zatrzymać epizody picia i wzbudzić u nałogowca nowe nawyki i umiejętności, konieczne jest korzystanie z możliwości, jakie daje mu m.in. terapia grupowa (grupy wsparcia). Osoby chętne i zmotywowane do leczenia alkoholizmu częściej i łatwiej są w stanie konstruktywnie rozwiązywać swoje problemy. Decydują się również na udział w innych metodach terapii.

Wśród alkoholików znajdziemy takich, którzy rozpoczynają walkę z nałogiem od psychoterapii lub od odtrucia alkoholowego. Inni w pierwszej kolejności decydują się zaś na zastosowanie awersyjnych metod farmakologicznego wsparcia leczenia uzależnienia. Do Centrum Medycznego Galmedic wszyscy pełnoletni pacjenci mogą zgłosić się nawet w stanie upojenia alkoholowego. Rozpoczęcie detoksykacji poalkoholowej wymaga jedynie ich zaangażowania i świadomej zgody. Wszystkie wymienione sposoby rozpoczęcia leczenia nałogu alkoholowego pozwalają chorym wrócić do normalnego życia i wygrać z alkoholizmem. Ponieważ długotrwałe upojenie alkoholowe powoduje spustoszenie w organizmie, liczy się tu czas. Szybkie podjęcie leczenia pozwala zatrzymać epizody picia i sprawić, że rozwój alkoholizmu zatrzyma się nawet na wstępnych etapach. W zaawansowanym stadium uzależnienia alkoholik trudniej rozstaje się z używką. Pozostaje bowiem pod działaniem ciągów alkoholowych, które mogą trwać nawet kilka tygodni.

Czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii – jak całkowicie wyleczyć alkoholizm?

Czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii i czy możliwe jest całkowite wyleczenie osoby uzależnionej? Alkoholizm uważany jest za chorobę nieuleczalną. Badacze uważają, że alkoholikiem pozostaje się przez całe życie. Powodzeniem odpowiedniej terapii jest całkowite zaprzestanie picia przez nałogowca i jego trwanie w trzeźwości do końca życia. Mimo że podczas terapii objawy uzależnienia od alkoholu ustępują, niepijący nałogowiec musi w dalszym ciągu posiadać determinację i motywację, by nie sięgać po alkohol etylowy. Wytrwanie w trzeźwości ułatwia wsparcie psychoterapeutów podczas terapii indywidualnej lub meetingów grup AA.

Czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii – jak sobie radzić w objawami odstawiennymi?

Największym problemem zarówno dla trzeźwiejących alkoholików, jak i tych, którzy już dłuższy czas nie sięgają po alkohol, są objawy odstawienne. Na czym polega głód alkoholowy? To fizjologiczna reakcja organizmu człowieka na brak substancji odurzającej. Etanol, dotychczas przyjmowany w wysokich dawkach, również w wysokim stężeniu krążył bowiem w krwiobiegu nałogowca. Ta sytuacja wywoływała z kolei liczne zmiany metaboliczne i biochemiczne w sposobie funkcjonowania całego organizmu.

Gdy nagle substancji toksycznej brakuje, organizm „buntuje się” i u alkoholika występują objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Można je samodzielnie skutecznie zniwelować wyłącznie wtedy, gdy będziemy unikać tzw. sytuacji-zapalników. To one wyzwalają zwiększoną chęć sięgnięcia po alkohol. Do ich grona zalicza się przede wszystkim spotkania towarzyskie, nadmierny stres i okoliczności obciążające psychicznie. Najskuteczniejszym działaniem terapeutycznym, mającym na celu ograniczenie dokuczliwości objawów odstawiennych, jest farmakoterapia. Można ją zastosować wyłącznie po wcześniejszej konsultacji lekarskiej i na indywidualne zlecenie lekarza. W ten sposób można zapobiec licznym komplikacjom, jakie występują podczas głodu alkoholowego. Mowa tu o takich zaburzeniach, jak m.in. psychoza alkoholowa, padaczka alkoholowa, omamy, urojenia, depresja, bóle i zawroty głowy, nadpotliwość, zaburzenia pracy układu krążenia.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600