Cztery fazy alkoholizmu – z każdej możesz wyjść

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Cztery fazy alkoholizmu – z każdej możesz wyjść
fazy alkoholizmu

Alkoholizm jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym w polskim społeczeństwie. Po alkohol sięgają coraz młodsze osoby, znajdując w nim sposób na oderwanie od stresu i codziennych problemów. W rezultacie popadają w kolejne fazy rozwoju choroby alkoholowej. Alkoholicy to często osoby odrzucane i społecznie nieakceptowane. Osobom tym można jednak pomóc.

Fazy alkoholizmu

Niemal każdy alkoholik w procesie swojego uzależnienia przechodzi przez wszystkie cztery fazy alkoholizmu. Należą do nich: faza prealkoholowa, ostrzegawcza, krytyczna i przewlekła. Z każdą z nich wiążą się ponadto określone objawy, które są jasnymi przesłankami alarmującymi o stanie chorego. Jednakże szybka interwencja i pomoc terapeutyczna pomagają zniwelować objawy lub całkowicie przerwać ciąg alkoholowy i odsunąć pacjenta od używki.

W pierwszej fazie alkoholizmu alkoholik odkrywa, że spożywanie alkoholu sprawia mu przyjemność. Dzięki pozytywnym doznaniom związanym z alkoholem staje się on uzależniony nie tylko od substancji, ale i wpływu, jaki wywiera ona na organizm. Alkoholik zaczyna szukać okazji do picia, co stopniowo sprzyja rozwojowi tolerancji na alkohol. W rezultacie dochodzi do zjawiska „błędnego koła” – chory coraz więcej może wypić, bo stopień jego tolerancji alkoholu jest coraz wyższy.

Rozpoczęcie drugiej fazy alkoholizmu utożsamiane jest z momentem wystąpienia pierwszej luki pamięciowej u chorego. Alkoholik zwiększając dawkę substancji odurzającej, doprowadza się do stanu, w którym doznaje utraty świadomości. Oprócz tego zmienia się jego zachowanie po spożyciu alkoholu, zauważalne jest również picie potajemne i w samotności.

Dwie ostatnie fazy alkoholizmu związane są z całkowitą utratą kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Osoba uzależniona nie zdaje sobie sprawy z powagi własnej sytuacji. Ponieważ najczęściej nie dostrzega problemu, opiera się uwagom najbliższych, wzbrania przed nazywaniem go alkoholikiem. Jej stan jednak stopniowo się pogarsza. Alkoholik jest stale nietrzeźwy, co odbija się na ogólnym stanie jego zdrowia. Substancja odurzająca wpływa niekorzystnie na pracę wszystkich układów organizmu chorego.

Fazy alkoholizmu i alkoholizm

Alkoholizm, ze względu na swą złożoność, uważany jest za jeden z najważniejszych problemów społecznych obecnych czasów. Związany jest z potrzebami psychicznymi i społecznymi człowieka. W dzisiejszych czasach tempo życia oraz długotrwały stres prowadzą najczęściej do sięgania po używki. Co więcej, chęć odprężenia się, zrelaksowania staje się na tyle silna, że osoba uzależniona coraz częściej poszukuje możliwości zatopienia się we własnym nałogu.

Popadanie w alkoholizm jest procesem długotrwałym, często trwającym nawet kilka lat. Niezwykle istotna jest szybka reakcja otoczenia. Nie można pozwolić osobie uzależnionej na płynne przechodzenie do kolejnych faz alkoholizmu. Im szybciej przerwany zostanie ciąg alkoholowy, tym skuteczniejsza będzie podejmowana terapia.

Leczenie alkoholizmu

Na szczęście, skuteczne leczenie alkoholizmu jest możliwe. Pierwszym jego etapem powinno być uświadomienie osobie uzależnionej jej problemu. Często jednak bywa i tak, że to osoby najbliższe decydują niejako za pacjenta. To oni przyprowadzają osobę uzależnioną do ośrodka uzależnień i proponują rozpoczęcie terapii.

Istnieje wiele metod leczenia alkoholizmu. Najczęściej specjaliści wybierają metodę detoksykacji organizmu połączoną z psychoterapią. Detoksykacja polega na stopniowym oczyszczeniu organizmu ze zbędnych i toksycznych substancji. Są one pozostałością po procesie metabolizmu alkoholu. Ponadto, dzięki detoksykacji możliwe jest przywrócenie odpowiedniego poziomu nawodnienia organizmu i jego równowagi elektrolitowej. Leczenie alkoholizmu nie może przebiegać jednoetapowo. Niezbędne w jego przebiegu jest włączenie psychoterapii. Ma ona na celu przywrócenie równowagi psychicznej osoby uzależnionej.

Należy jednak pamiętać, że zanim rozpoczniemy terapię i leczenie alkoholizmu, niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu. To on szczegółowo określa sytuację osoby uzależnionej od alkoholu. Szczegółowy i prawidłowo przeprowadzony wywiad oraz badanie stanu ogólnego chorego pozwalają na odpowiedni dobór metod leczenia alkoholizmu. Co więcej, sprzyjają szybkiemu powrotowi do stanu poprzedzającego uzależnienie.

Centrum Medyczne Galmedic

Nasze Centrum Medyczne Galmedic może poszczycić się fachową opieką pełnioną nad osobami uzależnionymi. Dzięki wysoko wykwalifikowanym specjalistom oferowane przez nas usługi są na najwyższym poziomie, a wyjście z nałogu bezpieczne.

Centrum Medyczne Galmedic oferuje kompleksową opiekę nad osobami uzależnionymi. Leczenie uzależnień opiera się głównie na detoksykacji oraz psychoterapii. Dzięki spotkaniom prowadzonym przez specjalistów w odpowiedniej atmosferze intymności i dyskrecji nasze działania cieszą się wysoką skutecznością. Ponadto, możliwe jest również korzystanie z metod terapii awersyjnej. Oferowanym przez nas sposobem jest implantacja wszywki alkoholowej, która działa w sposób awersyjny. Stanowi motywację dla osoby uzależnionej do pozostawania w trzeźwości. To najczęściej pierwszy krok stawiany na drodze do powrotu do normalnego życia. Bez względu na to, z jaką fazą alkoholizmu mamy do czynienia, przekonujemy, że z naszą pomocą z każdej z nich możesz wyjść.

Centrum Medyczne Galmedic

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600