Kategoria: Leczenie alkoholizmu

Strona główna / Leczenie alkoholizmu
kwasica ketonowa
Wpis

Kwasica ketonowa z powodu nadużywania alkoholu – czym się objawia?

Kwasica ketonowa jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Występuje zwłaszcza jako niebezpieczne powikłanie cukrzycy. Powstaje na skutek oddziaływania różnorodnych czynników, niezależnie od typu cukrzycy. Może być również wynikiem nadużywania substancji odurzającej. Gdy pojawiają się objawy nieprawidłowości, a pacjent choruje z powodu schorzeń metabolicznych, nie powinien on zwlekać z wizytą u specjalisty. Czas trwania kwasicy ketonowej jest długi, a stan ten nieleczony może skutkować nawet zgonem chorego. Jakie są objawy i jak przebiega leczenie kwasicy?

cukrzyca alkoholowa
Wpis

Cukrzyca alkoholowa – czym jest i jak się rozwija?

Osoby nadużywające alkoholu narażone są na szkodliwe działanie toksyn alkoholowych i produktów przemiany materii etanolu w organizmie. Substancja odurzająca może upośledzać przebieg większości reakcji metabolicznych i biochemicznych w ustroju. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest m.in. cukrzyca alkoholowa. Z rozwojem cukrzycy ściśle związane jest nadużywanie używek. Spożycie alkoholu ma negatywny wpływ na wyrównanie poziomu insuliny i glukozy w krwiobiegu człowieka. Prowadzi do podwyższonego poziomu cukru we krwi w sposób nagły, następnie obniża poziom cukru we krwi i wywołuje nieprzyjemne dolegliwości.

bezpieczna dawka alkoholu
Wpis

Bezpieczna dawka alkoholu – czy taka istnieje?

Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, która nie prowadzi do powstania konsekwencji zdrowotnych. Każdorazowe spożycie alkoholu wiąże się z możliwością wystąpienia nieprzyjemnych i groźnych dolegliwości psychosomatycznych. Niektóre uszkodzenia, do jakich dochodzi w wyniku stałego picia alkoholu, można wycofać, inne pozostają nieodwracalne. Ponieważ alkohol jest substancją toksyczną o wysoce uzależniającym działaniu, należy zachować szczególną ostrożność i czujność podczas jego stosowania.

picie ryzykowne
Wpis

Picie ryzykowne – czym jest i jak się objawia?

Picie ryzykowne może prowadzić do uzależnienia od alkoholu. Wpływa na zwiększenie poziomu tolerancji organizmu na obecność w krwiobiegu alkoholu i toksyn poalkoholowych. Stopniowo wzrasta zatem ilość wypijanego alkoholu i częstotliwość jego spożywania. To z kolei może stać się wstępem do popadania w ciągi alkoholowe – jeden z podstawowych objawów nałogu alkoholowego. Spożywając alkohol ryzykownie lub szkodliwie, zwiększa się ponadto ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych i schorzeń współistniejących z uzależnieniem.

Zespół Korsakowa
Wpis

Czym jest Zespół Korsakowa? Objawy i leczenie

Długotrwałe spożywanie alkoholu etylowego wiąże się z szeregiem nieprzyjemnych i niebezpiecznych konsekwencji zdrowotnych. Obejmują one zarówno sferę zdrowia fizycznego, jak i psychicznego człowieka. Jednym z niebezpieczniejszych schorzeń, wynikających pośrednio z przebiegu choroby alkoholowej, jest Zespół Korsakowa. Polega na utracie pamięci krótkotrwałej z utrzymaniem pamięci długotrwałej i ogólnej świadomości. Z tego względu schorzenie to nazywa się również psychozą Korsakowa lub zespołem amnestycznym Korsakowa.

alkohol a cholesterol
Wpis

Alkohol a cholesterol – jak napoje wyskokowe wpływają na poziom cholesterolu?

Alkohol a cholesterol – czy jedno wpływa na drugie? Nadmierne spożywanie substancji odurzającej może podwyższać poziom złego cholesterolu we krwi i zmniejszać frakcję dobrego. Etanol wpływa zatem niekorzystnie na poziom gospodarki lipidowej ustroju. Przyczynia się do rozwoju schorzeń przewlekłych, współistniejących najczęściej z alkoholizmem.

alkoholik nie chce się leczyć
Wpis

Alkoholik nie chce się leczyć – czyli jak zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia terapii?

Gdy alkoholik nie chce się leczyć, w świetle polskiego prawa w kilku przypadkach możliwe jest zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. By je wdrożyć, konieczne jest jednak spełnienie kilku przesłanek. Problem alkoholowy rozwija się stopniowo i podstępnie, wpływając na wszystkie aspekty życia chorego oraz jego najbliższych. Szybko podjęta skuteczna terapia ogranicza natomiast ryzyko nawrotu choroby i niepowodzenia leczenia.

czego powinien unikać alkoholik
Wpis

Czego powinien unikać alkoholik? Wyzwalacze głodu alkoholowego – czyli pokusa uzależnienia

Specjaliści podpowiadają, czego powinien unikać alkoholik, by efekty terapii uzależnienia były stałe i długofalowe. Unikanie wyzwalaczy, motywacja pacjenta i odpowiednie wsparcie lekarzy to klucz do sukcesu terapeutycznego. Choć całkowite wyzdrowienie nałogowca z uzależnienia nie jest możliwe, może on spędzić resztę swojego życia w trzeźwości.

  • 1
  • 2
  • 8
668 660 600