Kategoria: Leczenie alkoholizmu

Strona główna / Leczenie alkoholizmu
jak długo leczy się alkoholizm
Wpis

Jak długo leczy się alkoholizm?

Jak długo leczy się alkoholizm? To podstawowe pytanie, z jakim spotykają się specjaliści oferujący leczenie alkoholizmu w profesjonalnej placówce medycznej. Pacjenci zastanawiają się na tym, ile czasu muszą spędzić w procesie terapeutycznym, by zyskać pewność pokonania choroby. Leczenie alkoholizmu może przynieść oczekiwane rezultaty w szybkim czasie, jednak zależne są one od wielu zewnętrznych czynników.

alkoholizm a zdrowie psychiczne
Wpis

Alkoholizm a zdrowie psychiczne – jakie są związki między alkoholizmem a zaburzeniami psychicznymi

Nadużywanie alkoholu może prowadzić do występowania skrajnie niebezpiecznych zachowań i reakcji osób uzależnionych. Substancja odurzająca stopniowo przejmuje bowiem kontrolę nad ich życiem. Alkoholizm a zdrowie psychiczne to połączenie oczywiste. Zaburzenia nastroju, problemy psychiczne, uszkodzenia mózgu spowodowane toksycznym działaniem etanoli i niemożność zaprzestania picia – to czynniki utrudniające proces pokonywania nałogu.

picie kontrolowane
Wpis

Picie kontrolowane – czy to możliwe dla osoby uzależnionej?

Picie kontrolowane polega na świadomej konsumpcji alkoholu. Z założenia jest zatem nie do osiągnięcia dla osób uzależnionych. Pod wpływem spożywanego alkoholu tracą oni bowiem kontrolę nad rzeczywistością. Wobec alkoholu powinni oni zatem przejawiać wyłącznie negatywną postawę, minimalizując ryzyko nawrotu choroby alkoholowej. Zamiast ograniczenia picia zaleca się całkowitą abstynencję.

nowoczesna terapia alkoholizmu
Wpis

Nowoczesna terapia alkoholizmu – z jakich elementów powinna się składać?

Nowoczesna terapia alkoholizmu obejmuje przede wszystkim detoksykację, psychoterapię oraz wykorzystuje farmakologiczne metody wspierające leczenie. Osoba uzależniona zostaje objęta specjalistyczną opieką w stacjonarnej placówce medycznej. Dzięki temu zwiększa się nie tylko jej komfort i bezpieczeństwo, ale również skuteczność walki z nałogiem. 

przemoc po alkoholu
Wpis

Agresja i przemoc po alkoholu – jak sobie z nimi radzić?

Przemoc po alkoholu nie wynika bezpośrednio z faktu spożycia substancji odurzającej, ale wpływu, jaki ma ona na funkcjonowanie układu nerwowego człowieka. Wystąpienie tego typu zachowań wiąże się z upośledzeniem umiejętności logicznego myślenia, obiektywnej oceny sytuacji i dostrzegania konsekwencji własnego zachowania. Ofiary przemocy nie powinny jednak w żaden sposób tłumaczyć i usprawiedliwiać postępowania osoby uzależnionej.

diagnoza alkoholizmu
Wpis

Diagnoza alkoholizmu – czyli jak potwierdzić uzależnienie?

Diagnoza alkoholizmu jest trudna zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju choroby alkoholowej. Wówczas objawy nie są zwykle charakterystyczne, pozostają również ukryte. Wczesna diagnostyka pozwala natomiast na szybkie wdrożenie optymalnych metod terapeutycznych i zwiększa szansę uzależnionego na życie w trzeźwości. Przeprowadzana jest przez specjalistów w placówkach medycznych, podobnie jak kompleksowa terapia alkoholizmu.

rola rodziny w leczeniu uzależnienia
Wpis

Rola rodziny w leczeniu uzależnienia

Rola rodziny w leczeniu uzależnienia alkoholowego jest niezwykle istotna. Dzięki osobom najbliższym uzależniony zyskuje pomoc i wsparcie. Niejednokrotnie, ulegając namowom, decyduje się również na pomoc specjalistów. To właśnie najbliżsi wiodą prym w rozpoznawaniu pierwszych objawów uzależnienia alkoholowego.

668 660 600