Agresja i przemoc po alkoholu – jak sobie z nimi radzić?

Strona główna / Leczenie alkoholizmu / Agresja i przemoc po alkoholu – jak sobie z nimi radzić?
przemoc po alkoholu

Nawet niewielkie ilości sporadycznie wypijanego alkoholu mogą mieć szkodliwy wpływ na zachowanie i osobowość człowieka. Przemoc po alkoholu nie dotyczy bowiem jedynie osób uzależnionych. Może również występować u tych, którzy spożywają etanol okazjonalnie. Alkohol to toksyna, która przedostaje się do krwiobiegu człowieka i sieje spustoszenie w całym jego organizmie. Ponieważ nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, każdy mililitr etanolu może okazać się skrajnie szkodliwym. Z kolei długotrwałe spożywanie substancji odurzającej przez uzależnionych w tzw. ciągach alkoholowych skrajnie wycieńcza organizm. Sprzyja niedoborom i zwiększa ryzyko powstania zaburzeń psychicznych. Zaburzenia zachowania u uzależnionych po spożyciu alkoholu dotyczą natomiast nie tylko ich samych, ale również (lub przede wszystkim) najbliższych osób z ich otoczenia.

Po wypiciu alkoholu dochodzi do upośledzenia prawidłowego sposobu funkcjonowania układu nerwowego człowieka. Toksyny zawarte w substancji odurzającej wpływają zatem przede wszystkim na działanie mózgu, ale również wątroby, nerek, trzustki, żołądka oraz serca. Decydując się na spożywanie alkoholu, człowiek powinien zatem posiadać świadomość dotyczącą nie tylko ryzyka rozwoju uzależnienia, ale też możliwości uszkodzenia narządów wewnętrznych, rozwoju chorób przewlekłych, a nawet złożonych zaburzeń psychicznych. Powszechne są ponadto zmiany osobowości i nastroju oraz zaburzenia zachowania, do których należy m.in. przemoc po alkoholu.

Czy alkohol powoduje agresywne zachowania człowieka?

Alkohol nie jest bezpośrednią przyczyną przemocy. Przemoc po alkoholu wynika bowiem z zachowań agresywnych sprawcy. Nie należy ich usprawiedliwiać faktem spożywania etanolu. Nie zmienia to jednak faktu, że jego działanie może wzmagać nieakceptowalne społecznie zachowania, zwłaszcza u osób uzależnionych. Ich życie kręci się bowiem wokół kolejnych dawek substancji odurzającej. Dostarczają je do swojego organizmu, by zniwelować ryzyko wystąpienia objawów głodu alkoholowego. Z czasem przestają odczuwać z tego powodu poczucie winy.

Zachowania agresywne uwarunkowane są różnorodnymi czynnikami. Wśród nich wymienia się przede wszystkim czynniki i okoliczności biologiczne, społeczne, psychiczne i kulturowe. Specjaliści zaznaczają, że istotą przemocy jest chęć sprawcy do demonstrowania władzy. Używa on zatem siły, by przejąć kontrolę nad drugą osobą i mieć na jej zachowanie niemal nieograniczony wpływ. To działanie wykorzystywane przede wszystkim w celu podporządkowania życia i rytmu dnia codziennego oraz aktywności rodziny lub innych małych społeczności konieczności spożywania alkoholu. Bez względu na to, jakie czynniki działają na psychikę człowieka, który jest sprawcą przemocy, nie zdejmują one z jego barków brzemienia odpowiedzialności. Nie powinny również w żaden sposób powstrzymywać ofiar przed poszukiwaniem pomocy, ani wzbudzać litości w stosunku do sprawcy.

Jak alkohol wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego i mózgu?

Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg został udowodniony naukowo. Badacze dowiedli bowiem, że żadna ilość etanolu dostarczana do wnętrza ludzkiego ustroju nie pozostaje dla niego obojętna. Przemoc po alkoholu może zatem występować również jako konsekwencja zmian zachodzących w mózgu pijanego człowieka. Nie jest on bowiem w stanie dokonywać racjonalnej oceny rzeczywistości. Nie umie kontrolować swojego zachowania i ma problemy z przestrzeganiem ogólnie przyjętych zasad społecznych. Może wykazywać skłonności do popadania w gniew, ma problemy z utrzymaniem samokontroli. Alkohol upośledza proces podejmowania decyzji. Odpowiadają za to zmiany zachodzące w strukturze mózgu. Pijany człowiek przestaje logicznie myśleć, co zwiększa możliwość wystąpienia różnego rodzaju zachowań nieakceptowanych i upokarzających dla niego sytuacji, których nie ujawniłby w stanie trzeźwości. Może nie dostrzegać niebezpieczeństwa lub czuć zazdrość nieuzasadnioną, czy też nieadekwatną do rzeczywistości.

Przemoc po alkoholu u osób pijących sporadycznie

Również u osób nieuzależnionych może powszechnie występować przemoc po alkoholu. Po sporadycznym wypiciu etanolu można zauważyć przede wszystkim agresję słowną oraz otwarcie na doświadczenia seksualne, również te ryzykowne. Po nadmiernym spożyciu alkoholu przemoc fizyczna jest szczególnie widoczna w sytuacjach, gdy ktoś ma zamiar wszcząć bójkę, awanturę lub dokonać innych występków chuligańskich. Niezależnie od ilości alkoholu wypitego okazjonalnie podczas spotkania towarzyskiego, człowiek pod jego wpływem nie ma możliwości przewidzieć konsekwencji swoich czynów. Może chcieć natomiast zademonstrować swoją siłę, a alkohol ma dodać mu odwagi.

Impulsywne zachowania po alkoholu a odstawienie substancji odurzającej

Członkowie rodzin z problemem alkoholowym często dopatrują się źródła zachowań agresywnych i przemocy w samym alkoholu. Jak mantrę powtarzają stwierdzenie, że gdyby dana osoba nie piła, byłaby spokojnym i dobrym człowiekiem. Należy wobec tego przyjrzeć się reakcjom człowieka po odstawieniu substancji odurzającej. Mogą one być skrajnie niebezpieczne, zwłaszcza po nagłej rezygnacji z używki i po długotrwałym ciągu alkoholowym. Z tego względu przerwanie cugu powinno zawsze następować pod kontrolą specjalistów podczas odtrucia alkoholowego, czyli popularnej detoksykacji.

Czy przemoc po alkoholu to norma? Nałogowiec nie tylko pod wpływem alkoholu może dopuszczać się gwałtownych reakcji i czynów agresywnych. Mogą one występować również jako konsekwencja odstawienia alkoholu, czyli jako objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Z dolegliwościami tymi szybko i skutecznie radzą sobie specjaliści podczas detoksu poalkoholowego. Stosują oni bowiem dożylną suplementację i farmakoterapię, dzięki którym oczyszczają organizm chorego z toksyn i przywracają mu równowagę.

Jak zwalczyć przemoc po alkoholu?

Przemoc po alkoholu zwykle nie jest możliwa do ograniczenia w warunkach domowych. Konieczna jest zatem pomoc specjalistów, w tym również złożone działania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla osób uzależnionych od alkoholu priorytetem powinno być rozpoczęcie terapii choroby alkoholowej. Wyłącznie poddając się kompleksowym oddziaływaniom terapeutycznym, zdrowie psychiczne i fizyczne uzależnionego może wrócić do normy. Dopiero wówczas zdaje on sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów i odzyskuje kontakt z rzeczywistością. By tak się stało, konieczna jest rezygnacja z używki podczas detoksykacji oraz psychoterapia alkoholizmuWsparciem w leczeniu alkoholizmu jest również wszywka alkoholowa, która wspomaga długotrwały okres abstynencji.

Leczenie alkoholizmu a wpływ alkoholu na rodzinę

Nieoceniona jest rola rodziny w leczeniu uzależnienia oraz diagnozie alkoholizmu. Zwykle to członkowie tej małej społeczności jako pierwsi zauważają niepokojące zmiany zachowania najbliższej osoby. Wraz z upływem czasu picie ryzykowne rozwija się w kolejne fazy uzależnienia. Osoby spożywające alkohol zaczynają szukać okazji do picia. Piją alkohol w samotności, zmieniają własne przyzwyczajenia, zaniedbują obowiązki zawodowe i rodzinne. Z czasem zmienia się również ogólne zachowanie alkoholika. Może stać się depresyjny lub wręcz przeciwnie – nadmiernie pobudzony.

Co zrobić jednak w sytuacji, gdy alkoholik nie chce się leczyć? Czy można zmusić alkoholika do leczenia? Polskie warunki stwarzają możliwość przymusowego leczenia alkoholizmu. Możliwe jest to jedynie w ściśle określonych przypadkach. Zmiana osobowości osoby uzależnionej, która staje się przyczyną przemocy po alkoholu i stwarza zagrożenie dla członków rodziny chorego (zwłaszcza najmłodszych), może stać się przesłanką do rozpoczęcia przymusowego odwyku. Jest on możliwy bowiem wówczas, gdy życie z alkoholikiem staje się niebezpieczne, a jego zachowanie demoralizuje dzieci i młodzież. Ofiary przemocy mogą ubiegać się o uzyskanie zaświadczenia o doznanych obrażeniach i zastosowanym leczeniu, które zwykle dołączane jest do wniosku o przymusowe leczenie alkoholizmu jako dowód w sprawie.

Wyjście z alkoholizmu bez terapii nie jest możliwe, a długotrwałe trwanie w chorobie zwiększa ryzyko rozwoju współuzależnienia u członków rodziny chorego. Szczególnie narażone na szkodliwy wpływ substancji odurzającej na codzienne funkcjonowanie rodziny są dzieci i młodzież. W przyszłości zwykle zmagają się z konsekwencjami widocznymi w postaci syndromu DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików. Każdy, kogo w sposób bezpośredni lub pośredni dotyka problem choroby alkoholowej, może skorzystać z pomocy psychologicznej lub instytucjonalnej oraz liczyć na wsparcie ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie pojawi się w komentarzu.

668 660 600